reklama

Jsme na Facebooku! Koukni, co je nového.

Seriál na Studenta.cz Závislost na technologiích: Jsou technologie drogou moderní doby? Nejsme na nich tak nějak... závislí?

Vysoké školy lákají na nové obory. Podívejte se, kam se můžete hlásit na příští rok

07.2.2014 / Školy a my

Každý rok se fakulty jednotlivých univerzit snaží upoutat zájem uchazečů o vysokoškolské studium.  Jednak na základě věhlasných oborů, které už dlouhá patří k osvědčeným, ale krom toho i novými a inovovanými, jež si svým moderním přístupem mají mezi studenty své místo teprve najít.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nabízí od počátku příštího akademického roku nový bakalářský obor Česko-německá areálová studia na Filozofické fakultě, který poskytuje studentům orientaci v české a německé veřejné správě a všeobecný přehled o reáliích v německy mluvících zemích. Mezi navazující magisterské obory univerzita zařadila obor Učitelství informatiky pro střední školy orientovaný hlavně na pedagogiku, psychologii a didaktiku informatiky. Stejně jako předchozí obor nabízí Přírodovědecká fakulta i jeden doktorský, zvaný Infekční biologie. Prvním rokem si mohli čerství vysokoškoláci a bakaláři zapsat také magisterský obor Anglická a americká literatura, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ, Chemie životního prostředí a mimo to i jeden bakalářský, Filozofie a religionistika. 

Filozofická fakulta na Karlově univerzita obohatí svou širokou nabídku bakalářských studijních plánů o obor Hebraistika, díky němuž získá student přehled o kultuře, literatuře a dějinách Židů, problematice židovských studií a politické realitě. Pro všechny budoucí učitele si Pedagogická fakulta připravila nový magisterský obor Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy. Jeho podstata spočívá v didaktických disciplínách a v reflektování pedagogické praxe.


Nedávno jsme Vás také informovali o novém předmětu na VUT, který vyučují společně dva konkurenti v oblasti výroby automobilových světlometů. Článek najdete ZDE 


Pro vysoký zájem uchazečů o studium na České zemědělské univerzitě v Praze, nabízí škola stále nové a inovované studijní možnosti. Bakalářský stupeň studia na Provozně ekonomické fakultě pod názvem Business Administration připravuje vysokoškoláky na správu a řízení podniků v tržním prostředí, Zahradní a krajinářská architektura umožňuje poznat umělecký, technický a humanitní charakter ateliérové výuky, kombinaci technických a ekonomických aspektů zastává bakalářský obor Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, ve kterém student nalezne teoretické i aplikované předměty. Fakulta tropického zemědělství nabízí anglicky vyučovaný předmět International Development and Agricultural Economics, jenž jednotlivce díky aktivní účasti na expedicích a výzkumných projektech připravuje na schopnost zastávat manažerské pozice.

Od příštího roku přidá Vysoké učení technické do svého pestrého seznamu předmětů obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost, na který se mohou hlásit zájemci o bakaláře i navazujícího magistra.

Fakulta sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně otevírá pro rok 2014/15 anglickou verzi magisterského oboru Energy Security Studies, jenž se chce zaměřit na praktické zkušenosti a představení problematiky energetické bezpečnosti. V letošním roce přišla univerzita také s jedinečným projektem Joint Master Programme in International Relations, kdy mají studenti států Visegrádské čtyřky možnost trávit každý semestr v jiné ze zapojených zemí a zabývat se mezinárodními vztahy a metodologií sociálních věd. 

Podáváte si letos přihlášku na nový obor nebo školu? Podívejte se na webové stránky svých vytipovaných fakult. Většina škol obory každý rok obměňuje a třeba tam najdete právě ten váš vysněný... 

Text: Klára Ludvíková

Diskusní fórum

reklama
reklama
reklama