Existuje 7 kariérních typů. Který z nich jsi ty?

Existuje 7 kariérních typů. Který z nich jsi ty?

V médiích se v poslední době přehnala smršť informací o generaci Y a většina článků nás hází do jednoho pytle. Že jsme líní, chceme se v práci hlavně bavit a nezáleží nám až tolik na rychlé kariéře a velkých platech. Ale ne všichni studenti jsou stejní, jak dokazují i výsledky průzkumu Universum. Ukázaly, že existuje několik kariérních typů, jejichž pohled na práci se může velmi lišit.

Položili jsme zástupcům jednotlivých kariérních typů, kteří se zapojili do letošního průzkumu Universum v ČR, dvě zásadní otázky:

1) Pro většinu českých studentů je work-life balance nejdůležitějším kritériem, co pro vás tento pojem znamená, jak si ho představujete? (buďte klidně konkrétní)

2) Myslíte, že vás škola dokáže plně připravit na budoucí kariéru? Co vám případně chybí?

VŮDCE: Zuzana Vrzáková

Škola a obor: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, učitelství historie pro střední školy

Věk: 26

Vysněné povolání: forenzní antropolog

Co tě motivovalo vyplnit průzkum Universum: V první řadě jsem chtěla vyhrát ten kávovar Nespresso... Ne, samozřejmě jsem se chtěla hlavně dozvědět to, jaký jsem kariérní typ, a vyplnit dotazník je otázka pár minut, takže jsem ráda pomohla s celosvětovým průzkumem, který bude jistě přínosem.

Foto: Studenta

1. Myslím, že work-life balance je velmi individuální proces. Každý jedinec má nastaveny jiné preference a potřeby, a od toho se odvíjí jeho skutky, chování a výběr toho, co považuje v životě za podstatné.

2. Jsem si jistá, že mě škola dokáže připravit velice dobře po odborné stránce. Na škole a systému výuky mi nic nechybí, jen bych si přála, aby určité předměty, které máme až teď na magisterském studiu, byly už i na bakalářském studiu.

KARIÉRISTA: Jakub Krejčí

Škola a obor: Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta, obor ekonomie a hospodářská správa

Věk: 21

Vysněné povolání: diplomat

Motivace: Universum vnímám jako možnost dát zaměstnavatelům zpětnou vazbu na jejich značku. Musí studentům naslouchat, je to jejich budoucnost.

Foto: Studenta

1. Work-life balance vnímám jako nedílnou sou- část běžného života. Chci mít čas na své koníčky a také na zábavu, a zároveň se věnovat práci, která mne naplňuje a těší, což je pro mne v podstatě druhým důležitým kritériem při výběru zaměstnání, abych dělal něco smysluplného a záživného. Work-life balance podle mě hodně záleží na osobnostní filozofii člověka a kultuře firmy, tedy do jaké míry se tyto představy shodují či nikoli.

2. Ne, nedokáže, a snad to ani nemá za cíl. Školu vnímám jako průpravu do teoretické části života, měla by člověka naučit přemýšlet a analyzovat svět kolem, nebrat všechno jako samozřejmost, pochybovat a bádat, zkrátka dát člověku možnost posunout vědění dál. Ve škole mi chybí předmět „Jak se učit“ nebo něco na ten způsob. Takovým předmětem by mělo procházet každé dítě od první třídy základní školy. Neříkají nám, jak se učit, ale zato říkají, že musíme.

IDEALISTA: Benjamin Roll

Škola a obor: Univerzita Karlova, evangelická teologie

Věk: 19 Vysněné povolání: farář

Co tě motivovalo vyplnit průzkum Universum: Věděl jsem, že se mé názory pro dotazník Universum (jehož smyslem je pomoci mladým lidem, aby poznali své ambice i možnosti pro rozvíjení kariéry) úplně nehodí, a také že jeho výsledek mě nijak neovlivní, protože mám ve svých plánech dost jasno. Byl jsem však zvědavý, jak si dotazník poradí s mými odpověďmi, a jsem rád, že i s „idealisty“ se počítá a nejsou upozaděni.

Foto: Studenta

1. Je pro mě naprosto zásadní, aby má budoucí práce byla jednak v souladu s mými postoji a také aby prakticky vyhovovala i ostatním oblastem života (aby neomezovala soukromý a rodinný život a zároveň aby rodinný život nebyl komplikací pro práci). Zároveň je, vzhledem k mému pohledu na život, důležité, aby mé zaměstnání bylo vskutku „povoláním“.

2. Jsem se svou školou a jejím přístupem a odborností spokojen. Mám však pocit, že by se mohlo více dbát na praxi.

POHODÁŘ: Kristýna Kotásková

Škola a obor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, řízení a ekonomika podniku

Věk: 20 Vysněné povolání: nejlépe manažerka v nadnárodním podniku

Co tě motivovalo vyplnit průzkum Universum: zvědavost ;)

Foto: Studenta

1. Pro mne je work-life balance, jako u většiny studentů, velmi důležitým kritériem. Je důležité skloubit jak pracovní, tak osobní život. Představuji si to hlavně jako flexibilní pracovní dobu a možnost částečně pracovat z domova.

2. Studuji první ročník bakalářského studia, proto nedokážu jednoznačně odpovědět. Ale budu doufat, že mne škola plně připraví. :)

LOVEC: Marta Havránková

Škola a obor: Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, manažersko-ekonomický obor se specializací komerční komunikace

Věk: 25

Vysněné povolání: říkat lidem, co mají dělat, tak, aby to bylo dle mých představ

Co vás motivovalo vyplnit průzkum Universum: Zajímavé výsledky, které jsou srovnatelné s vrstevníky.

Foto: Studenta

1. Člověk by se měl naučit odpočívat a nepouštět si práci do soukromého života, v některých povoláních to ovšem nejde. Momentálně pracuji na postu PR referentky a někdy holt člověk musí odpovědět na mail či hovor i v čase dovolené nebo osobního volna.

2. Naše škola PEF MENDELU je jedna z nejpraktičtějších ekonomicky zaměřených škol. Více mi dalo magisterské studium, kde specializace jdou do hloubky problému, a naučila jsem se spoustu zajímavých věcí. Cítím se připravená vykročit do reálného světa. Chybí mi větší zájem vyučujících o studenty u dalších specializací, než byla moje (komerční komunikace).

INTERNACIONALISTA: Šárka Sedláčková

Škola: Masarykova univerzita, výchova ke zdraví a speciální pedagogika

Věk: 31

Vysněné povolání: lékařka, učitelka v dětské nemocnici

Foto: Studenta

1. Ideálně by to tak mělo být, všichni si přejeme být tělesně i duševně zdraví a spokojení v osobním životě. Není to ale vůbec jednoduché, když si člověk přeje dělat věci dobře. Jsem typ člověka, který by pracoval do roztrhání těla.

2. Podle mě vysoká škola dá člověku jakousi vstupenku do světa vzdělaných lidí, je to takový základ, který se dá po celý život rozvíjet, pokud o to člověk stojí. Chybí mi důkladnější anatomie a fyziologie, já se opravdu zajímám o nemoci. Ráda bych se uplatnila v zahraničí, kde dělají učitelé výchovy ke zdraví zajímavou práci a mohou pracovat jak s určitou ohroženou skupinou obyvatel, tak v nemocnici.

PODNIKATEL: Petr Vodička

Škola a obor: Vysoké učení technické v Brně, základy strojního inženýrství

Věk: 23

Vysněné povolání: konstruktér, letecký inženýr

Co vás motivovalo vyplnit průzkum Universum: zvědavost

Foto: Studenta

1. Myslím si, že jako work-life balance je označován ideální poměr mezi prací a volným časem. Je to značně individuální, ale obecně jde asi o to, aby člověk nebyl přetížen prací a měl dostatek času na rodinu, přátele nebo koníčky. Zároveň však musí být zatížen natolik, aby mu práce přinášela uspokojení a člověk si nepřipadal zbytečný.

2. Škola dělá hodně pro to, aby propojila výuku s praxí, ať už nabídkou stáží, či prací na průmyslových projektech. S úrovní přípravy jsem velmi spokojen. Plně připravit však nedokáže žádná škola.

Kariérní typy. Poznáte se?

INTERNACIONALISTÉ se zaměřují především na budoucnost místo toho, aby žili ze dne na den nebo se patlali v minulosti.

LOVCI jsou dychtiví při hledání nových obchodních příležitostí a očekávají vysoké ohodnocení stejně jako kariérní posun a značné příjmy v budoucnu.

PODNIKATELÉ jsou zvědaví a kreativní, primárně se zaměřují na náročnou a inovativní práci.

POHODÁŘI jsou zodpovědní a loajální jedinci, kteří rádi pracují v přátelském týmu.

IDEALISTÉ chtějí pracovat v organizacích, které si váží a respektují své zaměstnance a chovají se eticky.

VŮDCI vyhledávají zodpovědnost a rádi pracují v týmovém prostředí, před začátkem kariéry se zapojují do různých typů organizací a plánují své vlastní projekty.

KARIÉRISTÉ jsou jednotlivci orientovaní na budoucnost, jejich cílem je být manažery a vedoucími skupin lidí v podnikatelském prostředí.

Děkujeme za vyplnění dotazníku Universum, i díky vám jsme dosáhli celosvětově už milionu respondentů! Podělte se s ostatními o svůj názor, napište nám odpovědi na tyto dvě otázky ve zprávě zde.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější