reklama
 
Kdy se z vás stává alkoholik? Ptali jsme se odborníka!

Kdy se z vás stává alkoholik? Ptali jsme se odborníka!

Myslíte si, že nepijete moc? I malé množství alkoholu může být škodlivé a vést k závislosti, když to přeháníme. Je však těžké určit, kde je hranice rozumného pití, které zdraví spíše prospívá. Světová zdravotnická organizace uvádí, že pro muže je to zhruba  20 g čistého alkoholu na den (tj. cca 0,5 litru 12 stupňového piva, dvě deci vína nebo 5 cl destilátu) a u žen dokonce o polovinu méně!
reklama

Když žena pije pravidelně třikrát čtyřikrát týdně, stává se to z dlouhodobého hlediska rizikovým. Přitom těžko si představit studentský život bez piva či skleničky vína na dobrou noc. Stávají se z nás tedy alkoholici? O závislosti na alkoholu, zejména té ženské, jsme si povídali s MUDr. Irenou Zvánovcovou, která provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi v Praze a se závislými se často setkává.

Jak rychle vzniká závislost na alkoholu?

To je hodně individuální. Rychlost rozvoje závislosti souvisí s psychickými i fyzickými dispozicemi ženy, s věkem při začátku pití a také se způsobem pití.  Závislost se rozvíjí tím rychleji, čím větší dispozice člověk k alkoholu má, čím dříve začne pít a čím dříve pije alkohol s cílem ovlivnit svoji psychiku. Závislost se v konstelaci výše uvedených faktorů projeví obvykle do 35 let.  U žen převažuje tzv. psychogenně podmíněné pití, tzn. že alkoholem ženy často „řeší“ své psychické a vztahové problémy. Takto podmíněné pití může vyústit do závislosti již do pěti let.

Jak  žena pozná, že se stává závislou a že se jen těžko dostane zpět?

Prvními známkami je často zanedbávání původně dobře udržovaného zevnějšku (oblečení, líčení), nezvládání pořádku v bytě, nezvládání výchovy dětí, posléze žena ztrácí mateřské cítění. Když žena začne pít potají a schovávat prázdné lahve po bytě, tak by to pro ni samotnou a také pro její rodinu měl být závažný signál. K dalším výstražným znamením patří například pocení, třes rukou, poruchy stability, chůze, nespavost, deprese, poruchy paměti, koncentrace a pozornosti, lhaní, žárlivost na podkladě poruchy potence.

Pokud rodina ženino pití dlouho toleruje, chybí často impuls ke změně, a tedy k léčbě. Samozřejmě jsou i ženy, které přicházejí samy, často je k léčbě dovedou silné úzkosti a deprese. Alkohol totiž deprese v konečném důsledku prohlubuje, takže ženy potom vyhledávají pomoc  například pro tělesnou i psychickou vyčerpanost, pro sebevražedné úmysly či pro zdravotní komplikace při závislosti.

Rozhodují se navštívit lékaře ženy většinou samy?

K návštěvě lékaře častěji dochází pod tlakem rodiny, kdy problém s pitím začíná vnímat i širší okolí a muž chce od závislé ženy v této chvíli často odejít. V tomto okamžiku  bývá zásadním  impulsem k léčbě mužovo ultimatum: „Buď se půjdeš léčit, nebo se rozvedeme.“ Většinou se závislí touto cestou dostávají do léčeben „nedobrovolně-dobrovolně“. Ale tím, že léčba trvá tři čtyři měsíce, mají dostatek času, aby prostřednictvím  psychoterapie,  zpětných vazeb od závislých kolegyň a personálu mohly pomalu přijmout fakt, že jsou závislé.

Jaká jsou stádia alkoholismu?

Na začátku (v tzv. iniciálním stádiu) se navenek ještě jedná o běžné společenské pití,  tady by mohla  tušit jen sama pijící žena, že s alkoholem se cítí líp, než když je střízlivá, tzn. že pije kvůli psychotropním účinkům alkoholu.  Ženy začínají často pít, aby rozpustily deprese či úzkosti, alkohol však v konečném důsledku působí opačně. Část lidí přitahuje euforizační vliv alkoholu, tzn. že touží po excitaci, vystupňované euforii, svět i život chtějí vidět v růžových barvách.  Pak žena vstupuje do druhého, tzv. varovného stádia, kdy začíná růst tolerance. Tzn. že žena potřebuje k dosažení stejného účinku alkoholu jako dříve větší množství látky. Tady už ženy často pijí potají, protože si začínají uvědomovat, že už je jejich pití přes míru. Objevují se alkoholická okénka, to znamená, že se opijí a druhý den si nepamatují, co se s nimi dělo - mají výpadky paměti. Toto stádium je důležité, protože je hraniční. Pokud je překročeno, už není možné kontrolované pití.

A poslední stádium?

Ve třetím, tzv. rozhodném stádium, ještě roste tolerance, tzn. že závislá snese vysoké dávky alkoholu, aniž by na ní byla patrna výraznější opilost. Postupně  dochází k tomu, že hladina, kterou vnímá jako příjemnou, splývá již s hladinou, kdy je zřetelně opilá. Alkohol se už stává centrem života, ostatní hodnoty v životě mizí a  závislá žena hledá důvody, proč musí pít, tzn. že si své pití pro sebe i pro druhé racionalizuje. A pak následuje  tzv. terminální neboli konečné stádium. Po vystřízlivění zažívá závislá tak nepříjemné stavy, že je „nucena je léčit“ dalším pitím, často se jedná o tzv. ranní doušky.

Závislá se ocitá tzv. v debaklu, kdy bez alkoholu to  nejde, ale již to nejde ani s alkoholem. Závislá trpí už zřetelnými  tělesnými dopady dlouhodobého užívání alkoholu, tzn. poškozením  jater, poškozením mozku či nervového systému, osobnost i tělo závislé celkově degraduje.

Foto: Studenta

Jaká jsou pro ženu tedy zdravotní rizika, když je závislou  v pokročilé fázi?

U žen přicházejí zdravotní potíže rychleji než u mužů. Jsou to hlavně jaterní onemocnění, která mohou vyústit až do cirhózy Časté jsou záněty slinivky břišní, těžké záněty žaludku, poškození srdce a krevního oběhu. Co je hodně specifické pro ženy, je rakovina prsu, která vzniká už při relativně nízkých dávkách alkoholu. Protože ženy často kombinují alkohol s léky, především s benzodiazepiny (Neurol, Lexaurin, Diazepam), jsou u nich účinky alkoholu  nepředvídatelnější než u mužů. Velkým rizikem jsou u žen kombinované otravy alkoholem a těmito tlumivými léky, při kterých může dojít až k závažnému útlumu dýchání, např. také ke zvracení, kdy se závislá může zvratkami i udusit.

U žen se stejně jako u mužů objevují sexuální dysfunkce (klesá apetence, potence i sebekontrola), alkoholická epilepsie, psychické komplikace závislosti na alkoholu (kromě těžkého abstinenčního stavu v podobě tzv. deliria tremens, se jedná o psychózy, ať již s převahou  halucinací nebo bludů (časté jsou žárlivecké bludy), o těžké postižení CNS ve formě  alkoholické demence či  Korsakovy psychózy. Co je ještě důležité, že u žen je jejich závislost na alkoholu často spojena s poruchami příjmu potravy, které jsou dalším závažným zdravotním problémem.

Může být alkoholismus dědičný?

Existují studie, které potvrzují dědičnost závislosti na alkoholu. U matek závislých na alkoholu byl například  zjištěn v jedné studii až trojnásobně vyšší výskyt dcer později také závislých na alkoholu.  A nejen, že závislý rodič předává geny – děti jsou závislým rodičem také vychovávány, což je pro děti další zátěž, tzn. že děti jsou v každodenním styku se závislým rodičem a jsou konfrontovány s jeho nestálostí, nespolehlivostí, nejednoznačností, s popíráním závislosti. To vše vede k tomu, že „dospělé děti alkoholiků“ jsou  náchylnější k různým psychickým problémům  a samozřejmě také k závislosti. Tím se uzavírá bludný kruh.

Nejen že je tedy alkoholismus neprospěšný nám, dokonce si s jeho pomocí můžeme vychovat další generace alkoholiků. Když  my, krásná a žádoucí děvčata, pijeme ve společnosti, abychom si večer a společnost příjemně užily, a jsme přitom vyrovnané bez větších psychických potíží, rozhodně to nemusí nutně znamenat, že se u nás za čas rozvine závislost. Vždyť ke studentskému životu nepochybně patří i nějaká ta kocovina po ránu a bohémský pohled na svět. Jen se nic nesmí přehánět!

Martina Pospíšilová

reklama

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější