Státní podniky se otevírají studentům. "Potřebují omladit," říká ředitel SŽDC

Státní podniky se otevírají studentům. "Potřebují omladit," říká ředitel SŽDC

S generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty Jiřím Kolářem jsme se sešli stylově na prvním nástupišti pražského Hlavního nádraží. Zatímco kolem projížděl jeden vlak za druhým, bavili jsme se hlavně o jeho práci – nejen o vedení státní organizace, ale i o jeho nové profesi učitele na vysoké škole. Zajímalo nás, jaké to je, pracovat ve státním podniku, a jestli i tady mohou studenti najít uplatnění.

Na podzim jste začal vyučovat na vysoké škole v Českých Budějovicích. Proč jste se do přednášení pustil zrovna v době, kdy máte práce nad hlavu?

Přednášky jsou pro mě hlavně relaxem, kdy zároveň můžu studentům říct něco ze své bohaté praxe a získat od nich nové podněty směrem ke mně. Pořád si totiž uvědomuji, že nikdo nejsme nejchytřejší… Dříve jsem přednášel i na ČVUT a reakce studentů tam byly fantastické. Tahle práce se mi už tehdy zalíbila.

Jsou dnešní studenti technických oborů nadšení a motivovaní? Třeba ve srovnání s vaší generací?

Přijdete mi ještě nadšenější a otevřenější. Možná jste chytřejší v tom, že znáte svět víc, než jsme ho znali my… Vezměte si, že když jsem studoval vysokou školu já, tak se opravdu nemohlo cestovat po světě, po Evropě… Proto máte v oboru větší srovnání se světem, můžete se dostat a cestovat kamkoli a právě to vás staví na vyšší úroveň a dává vám větší otevřenost. Takže stručně – víc srovnání, víc rozhledu.

Měl jste trému, když jste stál před svými studenty poprvé?

To si pište. Teď už je to ale naštěstí mnohem lepší.

Teď k vaší práci. Jak byste mi stručně a jasně vysvětlil, co přesně SŽDC dělá?

My udržujeme, opravujeme a investujeme do veškeré železniční infrastruktury v České republice. Staráme se prakticky o všechno, od údržby kolejí přes plánování investic a samotné investování. Druhou větví je řízení provozu, kdy pod SŽDC patří všichni výpravčí, dispečeři… Takže nejenom udržujeme, ale i řídíme provoz na kolejích. Co se týče našeho vztahu k Českým drahám… Bývali jsme jedním podnikem. Teď jsou ČD národní společnost, rozdělená na akciovku a na nás – státní organizaci.

SŽDC v číslech

  • vznikla 1. 1. 2003
  • spravuje 9 513 km železničních tratí
  • pracuje v ní necelých 18 tisíc zaměstnanců

Generálním ředitelem SŽDC jste se stal skoro přesně před rokem. Co si myslíte, že se vám zatím nejvíc povedlo?

Jako největší problém tohoto podniku jsem vnímal to, že nejsou dočerpány evropské peníze. Doufám, že se mi povedlo rozjet dostatečné množství projektů, aby se evropské peníze nakonec vyčerpaly, konkrétně všechny přidělené prostředky z Operačního programu Doprava 1 Evropské unie.

Máte už představu, kam tyhle peníze půjdou?

Obecně půjdou hlavně na dostavbu koridorů v České republice a samozřejmě plánujeme i drobnější akce na regionálních tratích, ať už jsou to přejezdy, nebo nové zastávky. Obecně se tak dá říct, že půjdou fakticky do celé železniční sítě po celé České republice.

Nabízí SŽDC i nějaké příležitosti pro studenty a absolventy?

Upřímně musím přiznat, že SŽDC potřebuje zvýšit svou vzdělanostní strukturu, a to hlavně v hybných oborech. Proto jsme vymysleli program pro střední a vysoké školy, kde se budeme chtít soustředit na nábor mladých lidí do nejrůznějších provozních profesí jak ze středního školství – elektrikář, výpravčí, tak z vysokých škol – projektanti, architekti… Hlavně to jsou profese, ze kterých nové lidi potřebujeme, protože máme, kulantně řečeno, lehký problém s ročníky narození našich pracovníků. I když hlavní problém není samotný věk, ale současné vysoké nároky.

Foto: Studenta

V jaké fázi teď program je? Už jste nějaké studenty nabrali?

Zatím ne. Je to ale měsíc, co jsme k programu schválili koncepční materiál, takže už brzo začneme. Soustředíme se na stážisty, ale i na naše stávající mladé kolegy, které pošleme na vyšší pozice, aby viděli, jak to na nich funguje. Takže ano, se školami budeme nyní více spolupracovat. Chceme a i musíme.

Bude se váš nábor týkat jen studentů technického zaměření, anebo třeba i těch z oborů ekonomie a managementu?

Upřímně, hlavně ty technické obory. Nezlobte se na mě, ale studenty managementu a ekonomie dneska seženete všude. Nám schází spíš lidé ze stavařských a dalších technických oborů. Jsme zaměřením technická firma, takže budeme lovit spíše mezi specialisty.

Máme si tedy počkat na brzkou prezentaci vašeho programu?

Přesně tak. Zanedlouho se to už rozjede. Myslím, že si vzájemně máme co nabídnout.

Co vidíte jako výhodu práce ve státním podniku?

Výhod je mnoho. Tou největší je asi jistota. Její cena v současné ekonomické situaci v Evropě roste. Vzhledem k tomu, že máme i velmi silné odbory, jsou tu i zajímavé zaměstnanecké výhody, ať už je to tzv. režijka, šest týdnů dovolené, nebo program firemního vzdělávání…  Proto si myslím, že i řadový zaměstnanec snese srovnání s průměrem tady v republice – i když ne zrovna se Siemensem nebo ČEZ.

Jezdíte vy sám třeba do Budějovic vlakem?

Do školy jezdím autem. Ale třeba na služební cesty do Ostravy a Olomouce se přepravuji vlakem. Pro mnohé překvapivě je to daleko rychlejší než autem! Pro mě je to navíc i potěšení. Mám i po těch letech vlaky rád. Bez vztahu k nim podle mě ta práce ani dělat nejde.

Jiří Kolář

  • Narodil se 19. dubna 1963. Absolvoval Fakultu provozu a ekonomiky Vysoké školy dopravní v Žilině, obor provoz a ekonomika dopravy. V roce 1999 získal doktorát na Univerzitě Pardubice.
  • V roce 1983 nastoupil k tehdejším Československým státním drahám, kde zastával různé funkce v rámci železničního provozu. V letech 1993 až 1999 pracoval jako přednosta železniční stanice Kladno. Od roku 1999 do roku 2004 pracoval jako ředitel Obchodně provozního ředitelství v Ústí nad Labem. Od května 2010 byl členem představenstva Českých drah, do léta roku 2011 tady zároveň zastával funkci náměstka generálního ředitele pro provoz. V dubnu 2012 se stal generálním ředitelem SŽDC a tím je dodnes.
  • Je ženatý, má tři děti.
  • K jeho koníčkům patří sport, rybolov a cestování.

Text: Mariana Kopecká

Foto: Pavel Cyprich

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější