Víte, že už jsme tu s vámi deset let? Nebylo to sice vždy růžové, ale vaše podpora nás vždycky udržela nad vodou, za ...

Proudly Hledání práce může být zábava. Zažij jedinečnou atmosféru ze společností.

Časopis Studenta

No.1 in Czech Republic

Časopis Studenta je největší magazín pro vysokoškolské studenty u nás. Staví na velkém úspěchu a tříleté historii časopisu Stip.

- Tištěný náklad: 45 000 ks, auditováno ABC ČR
- 60 plnobarevných stran
- 6krát ročně, vždy začátkem října, listopadu, prosince; března, dubna a května
- Vlastní a neotřelý redakční obsah tvořen mladými profesionály
- Trendy grafické zpracování
- Zdarma pro studenty
- Osobní distribuce – aktivní rozdávání prostřednictvím kamelotů v největších univerzitních městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Zlín, Liberec), doplněno statickými stojany a brandovanými krabicemi (Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Č. Budějovice). V České republice pokrýváme oblast 90 % studentů.

Více informací o našich produktech najdete v sekci INZERCE.

Distribuce
V České republice máme dohromady při každém vydání více než 100 kamelotů, kteří Studentu rozdávají řádově 800 hodin.

Praha

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách (u následujících budov):

• VŠE – Žižkov
• VŠE – Jižní město a koleje Jižní město
• ČVUT a VŠCHT – Kampus Dejvice
• ČZU – Kampus Suchdol
• UK – Filozofická fakulta
• UK – Právnická fakulta
• UK – Přírodovědecká fakulta a Matfyz (Albertov)
• UK – Pedagogická fakulta


Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

• ČZU Praha – Katedra TV
• ČZU Praha – Koleje JIH
• ČZU Praha – Koleje EFG
• ČZU Praha – Koleje BCD
• ČZU Praha – Studijní informační centrum
• ČVUT – Fakulta stavební
• ČVUT – Ústav TV ČVUT
• ČVUT – Studentský dům
• ČVUT – Infocentrum ČVUT
• ČVUT – Masarykova kolej
• ČVUT – Koleje Strahov
• ČVUT – Sinkuleho kolej
• ČVUT – Dejvická kolej
• ČVUT – FIT / Architektura
• ČVUT – Ústřední knihovna FD ČVUT
• ČVUT – Ústřední knihovna FS ČVUT
• ČVUT – Fakulta dopravní
• UK Praha – Kolej Hvězda
• UK Praha – Kolej Větrník
• UK Praha – Menza Kajetánka
• UK Praha – Menza Jednota
• UK Praha – Sportovní centrum UK
• UK Praha – Menza Hostivař
• UK Praha – 2. lékařská fakulta
• UK Praha – Právnická fakulta
• UK Praha – Knihovna FSV
• UJAK – Budova A
• UJAK – Budova C
• UJAK – Budova D
• UJAK – Univerzitní knihovna
• NTK
• VŠUP
• Centrum knihovnických služeb VŠFS
• BIVŠ
• Národní informační centrum pro mládež MŠMT (Na Poříčí)
• Klub El Magico

Brno

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách (u následujících budov):

• MUNI – Filozofická fakulta
• MUNI – Ekonomicko-správní fakulta
• MUNI – Sociální studia fakulta
• MUNI – Kampus Bohunice fakulta
• MUNI – Pedagogická fakulta
• MUNI – Právnická fakulta
• VUT – Strojní fakulta
• VUT – Podnikatelská fakulta
• VUT – Stavební fakulta
• MZLU

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

• VUT – FEKT
• VUT –Fakulta chemická
• VUT – Fakulta podnikatelská
• VUT – Fakulta stavební
• VUT – FIT
• VUT – KTV u kolejí
• VUT – Víceúčelová sportovní hala
• MZLU – Tělocvična
• Masarykova univerzita – Katedra TV
• Masarykova univerzita – Tělocvična Pod Hradem
• Vojenská akademie – Výuková budova
•  Vojenská akademie – Koleje
•  Veterinární a farm. univerzita – Tělocvična KTV

Ostrava

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách (u následujících budov):

•  VŠB – TUO – Budova A
•  VŠB – TUO – Budova C
•  VŠB – TUO – Ekonomická fakulta (Sokolská třída)
•  OU – Filozofická fakulta
•  Menza
•  Ulice Reální

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

•  VŠB – TUO – Ekonomická fakulta
•  VŠB – TUO – Rektorát
•  VŠB – TUO – Kolej A
•  VŠB – TUO – Menza
•  OU – Univerzitní knihovna
•  Centrum informačních služeb Vysoká škola podnikání
•  ICM Ostrava (B. Martinů)

Plzeň

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách (u následujících budov):

•  ZČU – Kampus Bory
•  ZČU – Ekonomická fakulta
•  ZČU – Pedagogická fakulta
•  ZČU – Právnická fakulta

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

•  ZČU – Fakulta elektrotechnická
•  ZČU – Fakulta aplikovaných věd 
•  ZČU – Fakulta strojní
•  ZČU – Fakulta právnická
•  ZČU – Fakulta pedagogická
•  ZČU – Fakulta ekonomická
•  ZČU – Koleje Bolevecká

Liberec

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách ( u následujících budov):

• TUL – Budova H
• TUL – Budova B
• TUL – Budova F

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

• TUL – Menza Harcov
• TUL –Menza Husova
• TUL –Univerzitní Knihovna
• ICM Liberec (Dětská)

Zlín

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách (u následujících budov):

• UTB  – Fakulta Managementu a Ekonomiky
• UTB  – Rektorát (Knihovna)

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

• UTB – Rektorát
• UTB – Fakulta multimediálních komunikací

České Budějovice

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách (u následujících budov):

• JČU – Menza
• JČU – Knihovna

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

• JČU – Rektorát
• JČU – Fakulta ekonomická
• JČU – Menza
• JČU – Knihovna
• JČU – Kolej 1
• JČU – Kolej 2
• JČU – Kolej 3

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

Pardubice

• UPCE – Fakulta ES a Fakulta humanitních studií
• UPCE – Dopravní fakulta
• UPCE – Kolej Pavilon C
• UPCE – Fakulta chemicko technologická
• UPCE – Univerzitní aula
• UPCE – Menza
• UPCE – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Hradec Králové

• UHK – Děkanát Pdf
• UHK – Fakulta informatiky
• UHK – Hlavní budova
• UHK – Koleje Palachova
• UHK – KTV (U Pivovarské flošny)
• ICM Hradec Králové (Šafaříkova)

Olomouc

• UP – Filosofická fakulta
• UP – Lékařská fakulta
• UP – Přírodovědecká fakulta
• UP – II. stomatologická klinika LF
• UP – Fakulta tělesné kultury
• UP – Děkanát
• UP –  Sportovní hala
• UP – Ústřední knihovna

Ústí nad Labem

• UJEP – Pedagogická fakulta
• UJEP – Rektorát UJEP
• UJEP – Fakulta sociálně ekonomická
• UJEP – Koleje K 5

Karviná

• Slezská univerzita OPF - Karviná – Hlavní budova -OPF Karviná
• Slezská univerzita OPF - Karviná – Koleje OPF (Na Vyhlídce)

Jindřichův Hradec

•  Knihovna FM VŠE

Mimo výše zmíněné místa distribuujeme také na příležitostných akcích pro vysokoškoláky (např. Career Days, Majáles, Expolingua atd.).


Proudly Primát.cz Kolejroku.cz