Jsme na Facebooku! Koukni, co je nového.

Seriál na Studenta.cz Studenti a generace Y:
Jací jsou čeští Millennials?

Časopis Studenta

No.1 in Czech Republic

Časopis Studenta je největší magazín pro vysokoškolské studenty u nás. Staví na velkém úspěchu a tříleté historii časopisu Stip.

- Tištěný náklad: 45 000 ks, auditováno ABC ČR
- 60 plnobarevných stran
- 6krát ročně, vždy začátkem října, listopadu, prosince; března, dubna a května
- Vlastní a neotřelý redakční obsah tvořen mladými profesionály
- Trendy grafické zpracování
- Zdarma pro studenty
- Osobní distribuce – aktivní rozdávání prostřednictvím kamelotů v největších univerzitních městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Zlín, Liberec), doplněno statickými stojany a brandovanými krabicemi (Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Č. Budějovice). V České republice pokrýváme oblast 90 % studentů.

Více informací o našich produktech najdete v sekci INZERCE.

Distribuce
V České republice máme dohromady při každém vydání více než 100 kamelotů, kteří Studentu rozdávají řádově 800 hodin.

Praha

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách (u následujících budov):

• VŠE – Žižkov
• VŠE – Jižní město a koleje Jižní město
• ČVUT a VŠCHT – Kampus Dejvice
• ČZU – Kampus Suchdol
• UK – Filozofická fakulta
• UK – Právnická fakulta
• UK – Přírodovědecká fakulta a Matfyz (Albertov)
• UK – Pedagogická fakulta


Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

• ČZU Praha – Katedra TV
• ČZU Praha – Koleje JIH
• ČZU Praha – Koleje EFG
• ČZU Praha – Koleje BCD
• ČZU Praha – Studijní informační centrum
• ČVUT – Fakulta stavební
• ČVUT – Ústav TV ČVUT
• ČVUT – Studentský dům
• ČVUT – Infocentrum ČVUT
• ČVUT – Masarykova kolej
• ČVUT – Koleje Strahov
• ČVUT – Sinkuleho kolej
• ČVUT – Dejvická kolej
• ČVUT – FIT / Architektura
• ČVUT – Ústřední knihovna FD ČVUT
• ČVUT – Ústřední knihovna FS ČVUT
• ČVUT – Fakulta dopravní
• UK Praha – Kolej Hvězda
• UK Praha – Kolej Větrník
• UK Praha – Menza Kajetánka
• UK Praha – Menza Jednota
• UK Praha – Sportovní centrum UK
• UK Praha – Menza Hostivař
• UK Praha – 2. lékařská fakulta
• UK Praha – Právnická fakulta
• UK Praha – Knihovna FSV
• UJAK – Budova A
• UJAK – Budova C
• UJAK – Budova D
• UJAK – Univerzitní knihovna
• NTK
• VŠUP
• Centrum knihovnických služeb VŠFS
• BIVŠ
• Národní informační centrum pro mládež MŠMT (Na Poříčí)
• Klub El Magico

Brno

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách (u následujících budov):

• MUNI – Filozofická fakulta
• MUNI – Ekonomicko-správní fakulta
• MUNI – Sociální studia fakulta
• MUNI – Kampus Bohunice fakulta
• MUNI – Pedagogická fakulta
• MUNI – Právnická fakulta
• VUT – Strojní fakulta
• VUT – Podnikatelská fakulta
• VUT – Stavební fakulta
• MZLU

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

• VUT – FEKT
• VUT –Fakulta chemická
• VUT – Fakulta podnikatelská
• VUT – Fakulta stavební
• VUT – FIT
• VUT – KTV u kolejí
• VUT – Víceúčelová sportovní hala
• MZLU – Tělocvična
• Masarykova univerzita – Katedra TV
• Masarykova univerzita – Tělocvična Pod Hradem
• Vojenská akademie – Výuková budova
•  Vojenská akademie – Koleje
•  Veterinární a farm. univerzita – Tělocvična KTV

Ostrava

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách (u následujících budov):

•  VŠB – TUO – Budova A
•  VŠB – TUO – Budova C
•  VŠB – TUO – Ekonomická fakulta (Sokolská třída)
•  OU – Filozofická fakulta
•  Menza
•  Ulice Reální

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

•  VŠB – TUO – Ekonomická fakulta
•  VŠB – TUO – Rektorát
•  VŠB – TUO – Kolej A
•  VŠB – TUO – Menza
•  OU – Univerzitní knihovna
•  Centrum informačních služeb Vysoká škola podnikání
•  ICM Ostrava (B. Martinů)

Plzeň

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách (u následujících budov):

•  ZČU – Kampus Bory
•  ZČU – Ekonomická fakulta
•  ZČU – Pedagogická fakulta
•  ZČU – Právnická fakulta

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

•  ZČU – Fakulta elektrotechnická
•  ZČU – Fakulta aplikovaných věd 
•  ZČU – Fakulta strojní
•  ZČU – Fakulta právnická
•  ZČU – Fakulta pedagogická
•  ZČU – Fakulta ekonomická
•  ZČU – Koleje Bolevecká

Liberec

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách ( u následujících budov):

• TUL – Budova H
• TUL – Budova B
• TUL – Budova F

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

• TUL – Menza Harcov
• TUL –Menza Husova
• TUL –Univerzitní Knihovna
• ICM Liberec (Dětská)

Zlín

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách (u následujících budov):

• UTB  – Fakulta Managementu a Ekonomiky
• UTB  – Rektorát (Knihovna)

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

• UTB – Rektorát
• UTB – Fakulta multimediálních komunikací

České Budějovice

Osobní distribuce pravidelně probíhá v následujících lokalitách (u následujících budov):

• JČU – Menza
• JČU – Knihovna

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

• JČU – Rektorát
• JČU – Fakulta ekonomická
• JČU – Menza
• JČU – Knihovna
• JČU – Kolej 1
• JČU – Kolej 2
• JČU – Kolej 3

Časopisy Studenta jsou dále k dostání v těchto lokalitách:

Pardubice

• UPCE – Fakulta ES a Fakulta humanitních studií
• UPCE – Dopravní fakulta
• UPCE – Kolej Pavilon C
• UPCE – Fakulta chemicko technologická
• UPCE – Univerzitní aula
• UPCE – Menza
• UPCE – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Hradec Králové

• UHK – Děkanát Pdf
• UHK – Fakulta informatiky
• UHK – Hlavní budova
• UHK – Koleje Palachova
• UHK – KTV (U Pivovarské flošny)
• ICM Hradec Králové (Šafaříkova)

Olomouc

• UP – Filosofická fakulta
• UP – Lékařská fakulta
• UP – Přírodovědecká fakulta
• UP – II. stomatologická klinika LF
• UP – Fakulta tělesné kultury
• UP – Děkanát
• UP –  Sportovní hala
• UP – Ústřední knihovna

Ústí nad Labem

• UJEP – Pedagogická fakulta
• UJEP – Rektorát UJEP
• UJEP – Fakulta sociálně ekonomická
• UJEP – Koleje K 5

Karviná

• Slezská univerzita OPF - Karviná – Hlavní budova -OPF Karviná
• Slezská univerzita OPF - Karviná – Koleje OPF (Na Vyhlídce)

Jindřichův Hradec

•  Knihovna FM VŠE

Mimo výše zmíněné místa distribuujeme také na příležitostných akcích pro vysokoškoláky (např. Career Days, Majáles, Expolingua atd.).


Proudly Primát.cz Kolejroku.cz