Společné bydlení. Takové ty romantické vyhlídky mnohých mladých dvojic, které často narazí na tvrdou finanční ...

Proudly Hledání práce může být zábava. Zažij jedinečnou atmosféru ze společností.

Konferenci projektový management 2013: chaos vs. řád podpoří uznávané osobnosti

07.3.2013 / Společnost

Odbornou Konferenci projektový management 2013: chaos vs. řád letos, veřejně poprvé, podpoří svým vystoupením řada uznávaných a známých osobností. Společně s dalšími experty a odborníky se podělí o své znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, aby posílili jeho rozvoj a popularizaci v České republice. 

Dvoudenní fórum se uskuteční ve dnech 23. a 24. dubna 2013 na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Letošní již šestý ročník je tematicky zaměřen na problematiku chaosu a řádu v projektech a na osobnostní rozvoj. Kromě standardních bloků přednášek, akce nabídne návštěvníkům možnost účastnit se interaktivních a vzdělávacích workshopů. 

Uznávané osobnosti a odborníci podpoří celonárodní odborné fórum projektového řízení 

Na konferenci vystoupí ekonom Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. z americké Fordham University at Lincoln Center v New Yorku, kouč vrcholových manažerů Pepper de Callier, ředitelka divize Nová média České televize Mgr. Pavlína Kvapilová, prezident České asociace kuchařů a cukrářů České republiky a šéfkuchař hotelu InterContinental Bc. Miroslav Kubec, sociolog PhDr. Vojtěch Bednář. Nebudou chybět ani experti a uznávané autority z oblasti projektového řízení Ing. Branislav Lacko, CsC., RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D. a Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA, zástupci Společnosti pro projektové řízení, o.s., zastřešující organizace projektových manažerů v ČR (SPŘ). 

Na konferenci promluví nevidomý, a přesto profesně úspěšný projektový manažer, Michal Rada z Akademie věd, který řídí rozsáhlé a významné projekty pro Ministerstvo vnitra ČR. Představí se také projektoví manažeři z velkých společností a odborníci zaměření na osobnostní a kvalifikační rozvoj. 

O Konferenci projektový management 2013: chaos vs. řád

Konferenci pořádá Společnost pro projektové řízení, o. s., zastřešující organizace projektových manažerů v České republice, ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Cílem odborné konference je popularizovat a rozvíjet projektovou kulturu v ČR a aktivně podporovat studenty a mladé projektové manažery. V minulém roce akci navštívilo téměř dvě stě padesát účastníků, letos se očekává návštěva ještě vyšší. Konference je díky svému ucelenému odbornému obsahu a netradičnímu formátu nejnavštěvovanější akcí v oblasti projektového řízení v ČR.


Profese projektového manažera nabývá poslední roky stále více na významu 

Projektový management se nepochybně dostává do popředí zájmu soukromého i státního sektoru v České republice. Pracovní pozice projektového manažera patřila v loňském roce na trhu práce mezi tři nejžádanější. Bylo poptáváno více než pět tisíc těchto kvalifikovaných profesí. Čeští projektoví manažeři drží, hned po Číně, celosvětově druhé místo v počtu certifikovaných projektových manažerů dle mezinárodní metodiky International Project Management Association (IPMA®) za rok 2012. 


Na samotné tvorbě standardů této metodiky se aktivně podílí zástupci zastřešující organizace projektových manažerů Společnosti pro projektové řízení, o.s. (SPŘ) RNDr. Zdenko Staníček, PhD. a doc. Ing. Pavel Máchal CsC. Téměř po třech letech úsilí týmu expertů SPŘ byly do registru Národní soustavy kvalifikací ČR zapsány tři profese z oblasti projektového řízení: Administrátor projektu, Manažer projektu a Manažer programů a komplexních projektů. Na uvedené profese je nyní legislativně navázáno požadované vzdělávání a mohou být zmiňovány v různých legislativních normách. 

Více informací o konferenci: www.konferencepm.cz
Více informací o projektovém řízení: www.cspr.czwww.ipma.cz 

O SPŘ

Společnost pro projektové řízení, o. s. (SPŘ) je zastřešující profesní organizací projektových manažerů v České republice. Je neziskovou organizací a nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení a řízení prostřednictvím projektů v České republice, a to nezávisle na existenci odlišných standardů a metodik. SPŘ sdružuje projektové manažery všech uznávaných standardů a certifikací a sama provádí certifikaci dle standardu International Project Management Association (IPMA®). Hlavními funkcemi SPŘ jsou implementace mezinárodních standardů a norem do národního prostředí, šíření projektové kultury a povědomí, partnerství v nastavování principů projektů, či posuzování kvality projektových záměrů.

Diskusní fórum

Proudly Primát.cz Kolejroku.cz