reklama

Jsme na Facebooku! Koukni, co je nového.

Seriál na Studenta.cz Dělat (si) radost - Doba je konzumní, jsme i my? Co nám vlastně dělá radost?

Právo je jako řemeslo. Čím dřív se do něj student pustí, tím lépe

24.11.2016 / Kariéra

Příprava bankovního obchodu, jeho perfektní strukturování a pak samozřejmě i dlouhý a psychicky náročný proces vyjednávání mezi oběma stranami – to je hlavní pracovní náplní Kláry Kubáňové a Martina Manduľáka, koncipientů největší globální advokátní kanceláře Dentons. Jak funguje právo v praxi, v čem je zajímavá oblast bankovnictví a financování a jaké výhody přináší? Zeptali jsme se za vás.

V čem konkrétně spočívá vaše práce? 

M: Naše práce tkví především v zastupování klientů při všemožných bankovních obchodech. Podílíme se na strukturování, vyjednávání a uzavírání těchto obchodů. 
K: Kromě vyjednávání úvěrových a zástavních smluv obnáší naše práce z velké části mikropráci v podobě přípravy doprovodných dokumentů a související administraci, která nám mnohdy zabere více času než samotné strukturování příslušných smluv.

V čem vidíte zásadní přínos vaší práce pro vaše klienty? 

M: Bankovní transakce jsou často velmi komplikované obchody. My jsme schopni takové transakce připravit a pomoci s jejich vyjednáním tak, aby proběhly rychle, hladce a ke spokojenosti našeho klienta. V důsledku této efektivity je naším hlavním přínosem, pro někoho možná paradoxně, šetření peněz klientů. 
K: Snažíme se poskytovat klientovi vždy komplexní právní servis a pomoci s jakýmkoli požadavkem, ať už pramení ze strany klienta, nebo od protistrany.  Snažíme se být aktivním hybatelem, který posouvá transakci vpřed, aby se klient mohl soustředit na komerční záležitosti a právní stránku nechal plně na nás. 

Klára Kubáňová

Klára absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a University of Wales. Dnes je advokátní koncipientkou v pražské kanceláři Dentons, kde se zaměřuje především na oblast bankovnictví, financování a regulaci finančních institucí. 

Kdy jste se rozhodli pro oblast bankovnictví a financování? Bylo to už při studiích, nebo vám tato možnost vyplynula až během praxe? 

M: V Dentons si juniorní právníci zpočátku zkoušejí různá odvětví. To, že jsem zůstal v oblasti bankovnictví, je nejspíš zapříčiněno kombinací mých sympatií k obsahu práce a k seniorním právníkům, se kterými jsem měl tu čest spolupracovat. Jsem v této oblasti spokojený.
K: Oblast bankovnictví, respektive finančních služeb jsem si vybrala ve třetím ročníku při studiích, kdy jsem začala působit na Katedře finančního práva. Práce na katedře mě i díky skvělému kolektivu nadchla a v této oblasti jsem zůstala, nakonec jsem se však rozhodla přesunout se z oblasti bankovní regulace do samotného financování. Oblast regulace je však stále mou srdeční záležitostí a vždy se k ní ráda vracím. Transakce jsou naopak živá a dynamická práce. Proto mě tato kombinace regulace a transakcí opravdu baví.

Někteří studenti právnických škol se snaží pohybovat v právnickém prostředí už od samého začátku studia, jiní s vyhledáváním praxe čekají až do vyšších ročníků. Kdy je podle vás ideální doba, aby se začali poohlížet po nějaké odborné praxi? 

M: Když se chcete stát právníkem, musíte mít samozřejmě i teoretický základ. Na právo je ale podle mého názoru potřeba nahlížet spíše jako na řemeslo než jako na vědu. Bez dostatečné praxe se právo dělat nenaučíte, a později možná proto nebudete mít příležitost k získání kvalitního a dobře placeného místa. Povězme si také upřímně, že studium práva nepatří mezi časově nejnáročnější obory. Pokud si vezmeme příklad Právnické fakulty Masarykovy univerzity, je podle mého názoru správné, že fakulta k úspěšnému ukončení studia vyžaduje kromě složení zkoušek i jistý počet hodin odpracovaných v advokátní kanceláři anebo na soudě. Tento přístup bych na místě právnických fakult ještě výrazně prohloubil.
K: Myslím, že ideální doba k získání praxe je ve třetím ročníku, kdy už má student nějaké širší povědomí o právu a může se tak nad daným úkolem zamyslet a nejednat čistě mechanicky. Dle mého názoru je tedy s praxí třeba začít už během studií. Čím více má student praxe, tím spíše najde kvalitní místo po studiu. 

Martin Manduľák

Martin je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a specializuje se na poradenství věřitelům a dlužníkům při různých bankovních případech a obchodních transakcích. Klientům poskytuje také poradenství při řešení insolvencí a restrukturalizací. 

Jak je to v České republice se sehnáním kvalitního pracovního místa pro mladé právníky? 

K: Pokud má student kvalitní předchozí praxi a jazykové schopnosti, chuť pracovat a případně i mezinárodní zkušenost, tak by se sehnáním místa neměl mít problém. Samozřejmě s každou absencí některého z těchto kritérií se šance dle mého názoru zmenšuje. 
M: Myslím si, že práce je dostatek. Navíc minimálně v Praze je mnoho míst i ve veřejné sféře. 

Kde spatřujete hlavní výhody práce pro Dentons? 

M: Líbí se mi kombinace výhod, které poskytuje velká mezinárodní kancelář, a jisté flexibility a tvárnosti, kterou byste čekali spíše v menší advokátní kanceláři. Z pohledu absolventa je Dentons ideálním místem pro start kariéry. Je tu velké zázemí a zároveň také možnosti růstu pro jednotlivce. 
K: Jako v každé velké kanceláři je i zde skvělá možnost se intenzivně vzdělávat a učit se novým věcem. Učení pak jde hodně rychle. Hlavní výhodou je z mého pohledu také flexibilita, kterou zmínil Martin. Dentons mě například na dva měsíce vyslali do jedné z předních českých bank, kde jsem si osvojila interní principy fungování banky a činnost podnikového právníka. 

Existují nějaká úskalí této práce? 

K: I jako koncipienti máme při transakcích velkou odpovědnost. Jakýkoliv přešlap či chyba mohou způsobit, že úvěr nebude poskytnut v požadovaném čase, což může způsobit komplikace. Při poskytování poradenství v oblasti regulace pociťuji tuto odpovědnost díky existenci veřejnoprávního prvku ještě intenzivněji. Nevnímám to ale jako tlak shora, ale spíše jako odpovědnost vůči samotnému klientovi. 
M: Plus asi to, že tu někdy zůstáváme přes noc. (smích) 

Je nějaký kariérní úspěch, na který jste obzvláště pyšní? 

K: Pro mě je asi největším úspěchem to, když se k nám klient vrací a požaduje, abych na dalším projektu pracovala já. 
M: V Dentons se na každém projektu podílí několik lidí, takže bych si nerad přivlastňoval zásluhy za společné projekty. Za svůj osobní úspěch beru, když dokážu unést zodpovědnost, kterou v danou chvíli mám. 

Text: Oliver Sálus
Foto: Jindra Kodíček

Diskusní fórum

reklama
reklama
reklama