reklama

Jsme na Facebooku! Koukni, co je nového.

Seriál na Studenta.cz Závislost na technologiích: Jsou technologie drogou moderní doby? Nejsme na nich tak nějak... závislí?

Studenta radí: Kde vás ještě vezmou na vysokou školu?

03.8.2017 / Školy a my

Nevzali vás na vysokolu školu? Nebo jste nezvládli podat včas přihlášku? Nezoufejte. S následujícím přehledem druhých (či třetích) kol zjistíte, že možností, kde zkusit štěstí, máte ještě dost. Vybrali jsme pro vás ty vysoké školy, resp. fakulty, které vypsaly další kola přijímacích zkoušek.

Veřejné a státní vysoké školy obvykle uzavírají příjem přihlášek koncem února a v průběhu března. I v dalších měsících ale můžete podat přihlášku na vybrané obory. Druhé kolo (někde i třetí!) otevřelo mnoho veřejných vysokých škol (pozor, nejedná se však o všechny obory na dané fakultě), soukromé vysoké školy většinou přijímají přihlášky až do konce září.

Data z tohoto článku jsme získali na webových stránkách škol a fakult, doporučujeme si všechny termíny ověřit na studijních odděleních a webech škol, neodpovídáme za chyby či změny termínů.

Univerzita Karlova v Praze 

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta dopravní - mimořádný termín vybrané obory 11. 8.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT - mimořádný termín vybrané obory 14. 8.
Fakulta elektrotechnická - mimořádné přijímací řízení 1. 9. 
Masarykův ústav vyšších studií - mimořádný termín 25. 8.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - mimořádný termín 12. 9. 
Fakulta strojní - mimořádný termín 15. 9. 

Česká zemědělská univerzita v Praze

Slezská univerzita v Opavě 

Fakulta veřejných politik - 2. kolo obor Středoevropská studia a program Specializace v pedagogice, 25. 8.

TIP!

Výběr škol, na které je možné se ještě přihlásit, je veliký. Nevybírejte si však obor, který vás nezajímá a hlásíte se na něj jen proto, že chcete studovat na VŠ. Pravděpodobně váš odchod ze školy bude tak rychlý a snadný, jako jste se na ni dostali.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Ostravská univerzita 

Fakulta sociálních studií - 2. kolo pro obor Zdravotně sociální pracovník 21. 8. 

Technická univerzita v Liberci 

Fakulta textilní - 2. kolo mimo obor Textilní a oděvní návrhářství, 9. 8.
Ekonomická fakulta - vybrané obory, 31. 8. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Jihočeská univerzita v Českých Budjovicích

Mendelova univerzita v Brně 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - 2. kolo pro programy EEKR-B a EEKR-BK, 10. 8.

TIP!

Samozřejmostí je prostudování si uplatnění a studijního plánu vybranho oboru.

Univerzita Pardubice 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Fakulta humanitních studií - program Filologie a Zdravotně sociální péče 2. kolo 14. 8., obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy KS 31. 8.

Západočeská univerzita v Plzni 

Fakulta zdravotnických studií - 2. kolo obory VS, AOPVZ 15. 8.

Přinášíme seznam veřejných vysokých škol - koukněte i na soukromé VŠ, které také ve většině případů přijímají přihlášky v srpnu a září.


Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol 

Diskusní fórum

reklama
reklama
reklama