A co jaderní inženýři – mají si kde hrát?

A co jaderní inženýři – mají si kde hrát?

Věděli jste, že v Praze v Troji stojí jaderný reaktor? Jmenuje se VR1-Vrabec a využívají ho studenti fyziky k vědeckým experimentům. A i když leží u Vltavy, proti povodním je výborně zabezpečený.

Na reaktoru se učí studenti šesti českých vysokých škol, většinou v rámci sdružení CENEN (neformální sdružení českých vysokoškolských vzdělávacích institucí zabývajících se jaderným inženýrstvím). Dlouhodobě spolupracují i se školami ze Slovenska, Německa, Maďarska a Rakouska. Reaktor je zapojen do několika mezinárodních sdružení a sítí, v rámci kterých se uskutečňují kurzy a návštěvy zahraničních studentů.

Foto: Studenta

Výzkumné práce jsou na reaktoru limitovány především jeho malým výkonem. Probíhalo zde například testování detektorů a reaktimetrů pro jadernou elektrárnu Temelín.

Vrabec se představuje

Školní jaderný reaktor VR-1 je lehkovodní reaktor bazénového typu s obohaceným uranem. Jeho provoz byl zahájen v prosinci 1990. Najdete ho v objektu UK a FJFI v Troji, kousek od Vltavy.

Tepelný výkon reaktoru je 1 kW, krátkodobě až 5 kW. Díky takto malému výkonu prakticky nevzniká jaderný odpad. Těleso reaktoru je vyrobeno ze stínícího betonu, v tělese jsou umístěny dva bazény (aktivní a manipulační zóna).

Biologické stínění zajišťuje lehká demineralizovaná voda. Od roku 2005 používá palivo s nižším obohacením izotopem uranu 235 od ruské společnosti TVEL.

Reaktor můžete vidět na vlastní oči

Exkurze jsou určeny studentům středních a vysokých škol a jsou organizovány pouze, když na Vrabcovi neprobíhá běžný provoz nebo odstávka. V průběhu prohlídky je připraven výklad o funkci a využití reaktoru, jaderné bezpečnosti i ukázka provozu. Na exkurzi se také seznámíte se všemi důležitými aspekty využívání jaderné energie.

Foto: Studenta

Veřejnost se ale do reaktoru jen tak podívat nemůže, prohlídky jsou určeny především pro školní skupiny. Pokud vaše univerzita návštěvu Vrabce nechystá, ale stejně máte chuť se o jaderné energii dozvědět víc, musíte se obrátit na některou ze spolupracujících škol (jejich seznam najdete na webu reaktoru).

Foto: Studenta

Vrabec přežil povodně v roce 2002

"Okolo celého areálu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se nachází i reaktor VR-1, byla v důsledku povodní v roce 2002 vybudována protipovodňová bariéra. S tímto typem události se samozřejmě počítá i ve vnitřním havarijním plánu reaktoru, který je schvalován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost," uvádí Ing. Jan Rataj, Ph.D. z katedry jaderných reaktorů ČVUT.

Povodně v roce 2002 dostatečně prokázaly výborné zabezpečení tím, že i přes jejich rozsah nedošlo k žádnému úniku radioaktivity ani větším materiálním škodám. Dva měsíce po povodních byl reaktor znovu v provozu.

Foto: Studenta

Jestli jste příznivci katastrofických scénářů a tento článek čtete jen kvůli strachu z nehody na reaktoru, uklidníme vás. Pro Vrabce platí stejná pravidla jako pro ostatní jaderné reaktory, nejde o žádnou hračku, se kterou si neřízeně hrají studenti ČVUT. Stejně nám vrtala hlavou otázka - co když to bouchne?

"V případě nejvážnější nehody, která byla v rámci bezpečnostních analýz modelována, by došlo k poškození aktivní zóny reaktoru – jejímu částečnému roztavení. Nicméně množství radioaktivních látek, které by se mohly uvolnit do životního prostředí, by bylo tak nízké, že by nedošlo v okolí haly reaktoru k překročení povolených limitů dávek pro obyvatelstvo. Je nutné zdůraznit, že se jedná o hypotetickou havárii, při jejíž analýze se počítalo jak s kompletním selháním bezpečnostních systémů reaktoru, tak i jeho obsluhy," uklidnil nás Jan Rataj.

Text: Petr Plachký

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější