ACSA: Pomocná ruka pro vaše nápady

ACSA: Pomocná ruka pro vaše nápady

Máte zajímavé nápady, chuť se učit nové věci a získat znalosti, které se ve škole nenaučíte? Nebo jen potřebujete konzultovat studijní či pracovní záležitosti? Akademické centrum studentských aktivit, zkráceně ACSA, už více než deset let poskytuje komplexní a kvalitní služby nejen studentům po celé republice. Odborný pracovník Petr Bílek v rozhovoru  pro Studentu představil organizaci ACSA a činnosti, kterým se věnuje.

Můžete nám představit, co je Akademické centrum studentských aktivit a čím se zabývá?

Akademické centrum studentských aktivit je nezisková organizace, která vznikla v roce 2002 v rámci VUT v Brně, od roku 2008 pak fungujeme jako samostatný subjekt. Zabýváme se především vzděláváním a podporou aktivních vysokoškoláků, v posledních pár letech však i vysokoškolských pedagogů, zaměstnanců státní správy a místní samosprávy a také zaměstnanců komerčních firem. Od začátku naší existence máme celostátní působnost, kterou jsme časem rozšířili i na mezinárodní aktivity. Za svou činnost a činnost celého ACSA převzal v roce 2006 vedoucí Jaroslav Švec od SK RVŠ Cenu Jana Opletala, čímž byla potvrzena smysluplnost a kvalita služeb, které ACSA nabízí.

Pro koho je Akademické centrum studentských aktivit určeno a jak se mohou zájemci zapojit?

Naším hlavním posláním je zlepšovat prostředí na českých vysokých školách, především vzděláváním, podporou a pomocí aktivním vysokoškolákům. Tedy těm, kteří působí ve studentských organizacích (i těch neformálních) nebo studentských částech akademických senátů. Pro ně máme připraven komplexní systém vzdělávání, poradenství a dalších potřebných služeb. Stačí tedy být aktivní, mít chuť nezištně pomáhat ostatním studentům a nabídka ACSA je přesně to, co hledáte ke své lepší efektivitě.

Jedním z Vašich cílů je podpora aktivních studentů a posílení jejich kompetencí. Jaké dovednosti je často potřeba zlepšovat a kde se studenti obvykle dopouštějí chyb?

Jde především o kompetence a dovednosti, které se ve škole nevyučují. Ať už jde o týmovou práci, komunikační dovednosti, práci s vlastním časem, plánování nebo projektové řízení. Podle nás se nejčastěji studenti spálí na tom, že přecení své síly a vrhnou se do činností a projektů, které jsou sice výborně myšlené, inovativní a skvělé, ale nemají potřebné znalosti pro jejich naplánování nebo realizaci. Nejde o odborné znalosti, ale spíše neví jakým způsobem dobře odhadnout časovou a finanční náročnost, kolik je potřeba lidí, nebo jak potom ty lidi vést a jak s nimi komunikovat. Toto všechno se na našich kurzech mohou dozvědět.

Foto: Studenta

Věnujete se také poradenství. S čím vším se na Vás mohou studenti obrátit?

Dá se říct, že se vším. Nejčastěji se na nás aktivní studenti obracejí s problémy ve své organizaci, kde něco nefunguje, s tím jak správně mají realizovat svůj projekt nebo akci nebo s problémy při mezilidské komunikaci. Pomáháme rovněž často se zakládáním nových organizací či s jejich reorganizací, obzvláště nyní, v době platnosti nového občanského zákoníku. Speciální případy pak představují studenti a studentské organizace, které mají problém s pedagogy nebo vedením školy. Těm jsme schopni pomoci urovnat spor díky našim kontaktům a známostem přímo na jednotlivých školách. Když je ochota a dobrá vůle, lze vyřešit každý problém. Řešili jsme i řadu kuriózních situací, jako je vyhrožování aktivním senátorům nebo sexuální obtěžování. To již vyžaduje hodně citlivý přístup, experty na řadu oblastí za zády a kontakty na školách. Ke každému „případu“ přistupujeme individuálně a zachováváme o něm úplnou mlčenlivost.

Jak se od doby založení v roce 2002 Vaše aktivity rozšířily a jakým směrem se chcete dál vyvíjet?

Z malého oddělení na úrovni rektorátu VUT v Brně jsme se postupně stali celorepublikově i mezinárodně uznávanou organizací, která dokáže aktivity pro studenty nejen zorganizovat, ale také stabilně finančně zabezpečit. Stali jsme se např. jednou z nejúspěšnějších organizací, která se zasazuje o rozvoj a výuku projektového řízení nejen v naší zemi. Získali jsme například ocenění Excellent od Společnosti pro projektové řízení. V dalších letech chceme dále zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku našich služeb pro aktivní studenty, ale také pro naši další cílovou skupinu úředníků a zaměstnanců působících v komerční praxi.

Jaké v současné době vnímáte hlavní příležitosti pro zlepšení postavení studentů v akademickém prostředí?

Záleží především na samotných studentech. Na spoustě vysokých škol jsou již bráni jako rovnocenní partneři. Občas však máme pocit, že nejsou tak aktivní, jak by mohli být, především v akademických senátech. Samozřejmě to neplatí zdaleka všude. Velkou příležitostí je také komunikace a setkávání klasických studentských organizací se zástupci SK RVŠ, které se nám daří například na naší akci POSED.

Foto: Studenta

Podílíte se na Studentském hodnocení kvality výuky. Jaké v současnosti v tomto směru pozorujete trendy a co je podle Vás zásadní pro úspěch studentů kromě univerzitního vzdělání?

Studentské hodnocení kvality funguje správně na některých fakultách a je to jedině dobře. Pedagogové by měli chtít zpětnou vazbu od studentů a měli by se na základě ní zlepšovat, případně vědět, že svou práci odvádějí dobře. ACSA realizovalo dva největší celorepublikové průzkumy v této oblasti v letech 2006–2007 a 2011–2012. V každém jsme měli přes 14 tisíc vyplněných dotazníků od studentů z celé ČR. Na jejich základech snad MŠMT připravuje některá dílčí opatření, například pravidelné hodnocení v určité časové periodě. Zároveň jsme vydali několik publikací na téma SHK a pravidelně pomáháme s jeho zlepšováním na českých vysokých školách.

Úspěch studentů závisí na nich samotných. Musí si uvědomit, že základní odborné znalosti mají všichni, co vyjdou z ročníku a oboru stejné. Jakékoli další znalosti a dovednosti, ať už jazykové, znalost soft skills, projektového řízení nebo například praxe ve studentské organizaci jsou vítaným plusem, který studenty zvýhodní.

Mohou činnosti ACSA přispět k větší konkurenceschopnosti studentů a absolventů na trhu práce?

Určitě, dokonce je to i podloženo. Pokud má student další znalosti a hlavně zkušenosti, má oproti svým kolegům značnou výhodu. Znalosti, které studenti získají na našich kurzech, využijí nejen při svém působení ve studentských organizacích, ale jsou přenositelné i do praxe. Řadě absolventů našich aktivit dopomohly k zajímavému zaměstnání.

Jaké zajímavé projekty od Vás můžeme v nadcházejícím zimním semestru?

Jako každý rok chystáme setkání aktivních studentů z celé republiky s názvem POSED, který proběhne první listopadový víkend. Dále připravujeme otevření kurzů a zkoušek v rámci Národní soustavy kvalifikací, kde je po mnoha letech projektový manažer uznán jako plnohodnotná kvalifikace. ACSA jako jedna z mála organizací ČR získala akreditaci od MMR a zároveň jsme autorizovanou osobou pro zkoušení uchazečů o tyto kvalifikace. V neposlední řadě budeme ukončovat velký ESF projekt „Příprava pro život“, který realizujeme společně s VUT v Brně a JAMU v Brně. A samozřejmě opět budeme pořádat naše tradiční semináře, budeme nadále spolupracovat se studentskými organizacemi na implementaci dopadů nového OZ a spoustu dalších věcí. Takže se aktivní studenti mají opět na co těšit.

Text: Bára Ochozková

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější