reklama
 

Firmy potřebují techniky a vývojáře, maturanti upřednostňují ekonomii a humanitní obory

Na českém pracovním trhu se část poptávky zaměstnavatelů zcela míjí se zájmem uchazečů. Rostoucí počet příležitostí v technických oborech a profesích, včetně IT, kontrastuje s klesajícím počtem vhodných kandidátů na tyto pozice. Jak ovšem dokládají statistiky sekce Vysoké školy na Jobs.cz, maturanti přesto stále zvažují převážně humanitní nebo ekonomická studia. Tento dlouhodobě přetrvávající nepoměr je slabinou tuzemské ekonomiky a jeho dopady na konkurenceschopnost ČR mohou v budoucnu dále sílit...
reklama

Podle analýzy chování více než 80 tisíc unikátních návštěvníků sekce Vysoké školy na Jobs.cz, která obsahuje přehled všech možností terciálního studia v ČR, zájmu letošních maturantů vévodí obory segmentu ekonomie a management (19,5 %), těsně následované humanitními a společenskými vědami (18,3 %). Na třetím místě je s přibližně polovičním zájmem technika a informatika (9,7 %), následují medicína a farmacie (9,4 %), právo a veřejná správa (9,1 %), učitelství a sport (9,1 %) , jazyky a mezinárodní studia (7,9 %), kultura a umění (7,7 %), přírodní vědy (5,6 %) a žebříček uzavírá segment zemědělství a veterina (3,7 %).

Potřeba technických profesí je přitom v ČR značná a neustále posiluje. Na počátku února se technických pozic týkalo celkem 44 % poptávky po pracovních silách, evidované na portálu Jobs.cz. Zároveň v těchto oborech na jeden inzerát reaguje v průměru pouze 11 uchazečů o práci, zatímco v netechnických oborech firmy dostávají více než 41 reakcí na každou nabídku práce.

„Tento nepoměr je strukturální slabinou české ekonomiky, která trápí mnoho tuzemských firem. Dokládají to nejen pocčty inzerovaných volných míst, ale také řada aktivit, které přední zaměstnavatelé v průmyslu cílí na studenty. Preference středoškoláků se však posouvají jen velmi zvolna. I letos jsou pro většinu maturantů první volbou především obory s humanitním zaměřením, v nichž je však méně pracovních příležitostí a výrazně vyšší konkurence mezi uchazeči o práci,“ uvádí Ondřej Mysliveček, analytik společnosti LMC.

„Dlouhodobě sledujeme trend nedostatku absolventů s technickým vzděláním, ať vysokoškolským, tak absolventů učebních oborů. Cílenou spoluprací se školami, atraktivní nabídkou programů pro absolventy, ale především intenzivnější komunikací na sociálních sítích jako např. www.facebook.com/zivotniprilezitost se snažíme nadchnout budoucí studenty pro technické obory. Podporujeme i růst zájmu dívek o technické směry studia, například sponzorováním technických soutěží jako ‚Holky pozor‘ či speciálních letních škol,“ říká Radka Bürger, koordinátor personálního marketingu ŠKODA AUTO.

Nedávné šetření mezi 1460 uživateli Jobs.cz přitom ukázalo, že na 57 % lidí muselo najít či si hledá uplatnění, které vůbec nesouvisí s jejich získaným vzděláním. Naopak pouhých 28 % lidí pracuje či hledá uplatnění v oboru, který vystudovali. Zbylých 15 % se pohybuje v oborech, které s jejich studiem úzce souvisejí.

reklama

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější