Jak se u nás učí design? Pro odpověď zamiřte do Brna

Jak se u nás učí design? Pro odpověď zamiřte do Brna

Tématem 26. ročníku Bienále Brno je vzdělávání v oblasti grafického designu a vizuální komunikace. Tematicky zaměřené bienále se prostřednictvím širokého spektra výstav, přednášek a doprovodných programů bude zamýšlet nad tím, jak se grafický design dnes učí, jaké jsou modely, metody a přístupy jednotlivých pedagogů a škol. Další rovinou jsou otázky lokální různorodosti škol, vliv architektury školních budov a vztah mezi školním prostředím a následnou praxí.

Mezinárodní přehlídka, tradiční součást Bienále Brno, bude v mnoha ohledech výjimečná. Důrazem na studentské práce ponechá stranou tvorbu profesionálů. Doprovodné výstavy se pokusí zmapovat téma vzdělávání v nejrůznějších úrovních; ať už v rozmanitosti výukových systémů, školních úloh a cvičení, v šíři studijních materiálů, v přehledu historického vývoje anebo v prostředí, ve kterém výuka probíhá. Při této příležitosti bude rovněž vydán sborník textů věnovaný vzdělávání v grafickém designu a vizuální komunikaci.

Práci pedagogů představí výstavní projekt laureátů Grand Prix Bienále Brno studia Mevis & van Deursen (2012) a profilová výstava grafického designéra a pedagoga Rostislava Vaňka.

Ve dnech 20., 21. a 22. června 2014 proběhne Mezinárodní sympozium – třídenní cyklus přednášek a prezentací světově významných tvůrců a teoretiků designu.

Bienále bude po celou dobu svého konání nově doplněno o tzv. OFF program, koncipovaný jako otevřený prostor pro workshopy, intervence a jiné oborové prezentace.

Strukturu 26. ročníku festivalu grafického designu tvoří:

Mezinárodní přehlídka: Studentské práce

Mezinárodní přehlídka, tradiční součást Bienále Brno, je v mnoha ohledech výjimečná. Důrazem na studentské práce ponechává nyní stranou tvorbu profesionálů. Jejím cílem je představit široké spektrum školních prací a konfrontovat současné metody a přístupy na vzdělávacích institucích po celém světě. Mezinárodní přehlídka je otevřena všem pracím vytvořeným v kontextu škol mezi 1. lednem 2010 a 31. prosincem 2013.

Foto: Studenta

Doprovodné výstavy:

Vzít si linku na procházku. Výstava o zadáních ve výuce designu

Tato výstava mapuje způsoby a směry ve výuce designu a zve k prozkoumání svých prostor.

Projděte si ji svou po své vlastní lince. Dívejte se, hrajte si, poslouchejte, čtěte, přemýšlejte.

Koncepce výstavy: Nina Paim (BR)

Off-White Paper / O Bienále Brno a o vzdělávání

Projekt Off-White Paper, pojatý jako „vizuální čítanka“ 26. mezinárodního bienále grafického designu, se zaměřuje na aspekt vzdělávání autorů prací na Bienále Brno z posledních pěti ročníků akce. Ve které zemi studovali? Kolik za studia platili a jaký byl jejich školní profil?

Odpoví autoři: Sulki & Min Choi (KR)

Od A do B do C

Letošní ročník Bienále Brno nabízí příležitost proměnit stěny Atria Pražákova paláce MG na školní tabule a celý výstavní prostor v imaginární učebnu, tedy místo pro pozorování, experimenty a úvahy.

Autor: Rudy Guedj (FR)

Nábytek

Výstava se zaměří na souvislost školního prostředí a výuky prostřednictvím ukázek nábytku a jiných trojrozměrných předmětů, které designéři navrhli pro svoje školní ateliéry. Školní mobiliář reflektuje

pedagogické přístupy a studijní postupy a zároveň je i manifestací názoru na obecnou roli a poslání designu.

Autoři: Radim Peško, Tomáš Celizna, Adam Macháček (CZ)

Studovna

Autoři Studovny oslovili šest autorů a požádali je, aby vybrali knihy, které ovlivnily jejich práci. Byli to designéři David Bennewith, Henk Groenendijk, Louise Hold Sidenius a Mevis & van Deursen, umělec Koenraad Dedobbeleer a teoretik Tom Vandeputte. V expozici jsou vybrané knihy umístěny v DIY nábytku od Enza Mariho, který doplňuje portrét svatého Jeronýma ze sbírky Moravské galerie v Brně.

Autoři: Elisabeth Klement (EE) a Pieter Verbeke (BE)

Laureáti Grand Prix Bienále Brno:

Mevis & van Deursen: Our Art

Výstava Our Art nabízí pohled na práci autorů z uplynulých čtyř let, mimo jiné pro Stedelijk Museum v Amsterdamu, Guggenheim Museum a Museum of Modern Art v New Yorku.

Autoři: Armand Mevis & Linda van Deursen (NL) a Moritz Küng (CH)

Osobnost českého grafického designu:

Rostislav Vaněk

Posledních jedenáct let je Rostislav Vaněk vedoucím ateliéru Grafický design a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Jeho studenti vystavovali v samostatné expozici na 20. Bienále Brno v roce 2007. V posledních letech se věnuje tvorbě písma, která budeme moci poprvé vidět na této brněnské výstavě.

Autor: Rostislav Vaněk (CZ)

Mezinárodní sympozium (20. – 22. června 2014)

Sympozium nabídne možnost seznámit se s osobnostmi grafického designu, s jejich prací a názory. Rovněž bude i příležitostí k osobním rozhovorům a kritické diskusi. Pracovními jazyky jsou čeština a angličtina. Moderuje James Langdon (designér, GB)

Åbäke (design studio, GB) a Alexandra Midal (CH)

Sulki & Min Choi (designéři, pedagogové, KR)

Koenraad Dedobbeleer (umělec, BE)

Vladimír Kokolia (umělec, pedagog, CZ)

Radana Lencová (designérka, CZ)

Fraser Muggeridge (designér, pedagog, GB)

Nina Paim (designérka, BR)

Barbara Steiner (kurátorka, AT)

Mevis & Van Deursen (designéři, pedagogové, NL) a Moritz Küng (kurátor, CH)

Tom Vandeputte (editor, pedagog, NL)

Rostislav Vaněk (designér, pedagog, CZ)

OFF program

OFF program je otevřený prostor věnovaný workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentcím.

Aktuální informace k OFF programu sledujte na www.bienalebrno.org/cs/OffProgram

Škola volá! (19. – 21. 9. 2014)

Tři dny komentovaných prohlídek, přednášek, workshopů, akcí OFF Programu a dalších aktivit spojených s tématem vzdělávání. Mezinárodní sympozium

PROGRAM & STRUKTURA

26. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014 /

Téma: Grafický design, vzdělávání a školy

19. června – 26. října 2014

www.bienalebrno.org

Koncepce 26. Bienále Brno 2014:

Radim Peško, Adam Macháček a Tomáš Celizna (CZ)

Organizátor:

Moravská galerie v Brně / již více než padesát let

Místa konání:

Pražákův palác, Husova 18; Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14; Místodržitelský palác,

Moravské nám. 1a

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější