Jak si ochočit citace

Jak si ochočit citace

Ať už jste dostali zadaný k sepsání odborný článek, trávíte noci nad bakalářskou prací nebo se prokousáváte k magisterskému titulu psaním diplomky, věc, které se rozhodně nevyhnete, jsou citace. Strašák, který obchází studentstvo a čas od času někoho dostihne, se dá však docela jednoduše ochočit. Připravili jsme pro vás jednoduchý návod, jak si ušetřit práci a dostat všem formálním povinnostem. 

Kde se bere citace

V případě, že píšete odborný text, je každopádně nutné uvádět zdroje, ze kterých čerpáte. K tomu slouží právě bibliografické citace. Účelem citaci je informovat, utvořit vazby mezi odborným textem a externími zdroji a tedy dostat autorské etice. Existuje značné množství systému citací využívaných v různých kruzích na různých místech světa. Nicméně v naší domovině nám slouží normy ČSN ISO 609, pojednávající o citacích tištěných publikací, a ČSN ISO 609-2, která se věnuje publikacím elektronickým. Tyto normy jsou obecně uznávané a budete-li postupovat podle nich, budete postupovat správně. Různé univerzity i jednotlivé fakulty však mohou mít vlastní vnitřní směrnice upravující citace, proto je dobré při psaní každé práce předem prodiskutovat se svým vedoucím, kterou z norem následovat.

Základní pravidla

Obecně u každé citace platí několik základních pravidel. Vždy je nutné si předem zvolit citační styl a tohoto se držet v celé práci. Citovat by se měly primární prameny, vyhnete se tedy citování cizích materiálů a raději věnujte čas vyhledání zdroje primárního. Pokud citujete cizojazyčné publikace, používejte originální cizojazyčné názvy. U elektronických zdrojů je důležité v seznamu použité literatury zaznamenat přesně datum, kdy bylo dílo citováno. Veškeré citace můžeme rozdělit do dvou typů, a to na citace doslovné a parafrázované, jejichž zdroje jsou uvedeny na konci práce. V textu odkazy na tyto zdroje umisťujeme za citaci uvedením příjmení autora a roku vydání publikace v kulatých i hranatých závorkách. Odkaz můžeme rovněž provést uvedením autorova jména v textu a doplněním roku vydání v závorce za jeho jménem.

Nejlepší činnosti pro volný čas se zdá bytí studování citačních stylů. (Ochozková, 2014)

Což také potvrzuje Ochozková (2014): “Studium citací je nejvhodnější činností pro vyplnění volného času.”

Seznam použité literatury

Odkazy uvedené u citací odkazuji na seznam použité literatury na konci odborné práce. V tomto seznamu je nutné přesně uvést všechna citovaná díla ve správném formátu, pořadí a se všemi povinnými údaji.

Následující tabulka, jejíž obsah můžete spolu s dalšími užitečnými informacemi dohledat sami na www.infogram.cz, shrnuje nejčastěji používané způsoby strukturování pramenu v seznamu použité literatury v závislosti na tom, o jaký druh publikace se jedná.

Druh publikace

Struktura

Příklad

Kniha

PŘÍJMENÍ, Jméno autora (Primární odpovědnost). Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN.

KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0.

Závěrečná práce

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název : podnázev (= druh práce). Místo vydání : Název vysoké školy, případně fakulty, rok vydání. Počet stran, počet příloh. Vedoucí diplomové práce.

BILAVČÍKOVÁ, Jana. Projektové vyučování ve vlastivědě : diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 1999. 97 l., 25 l. příl. Vedoucí diplomové práce Miloslava Machalová.

Článek v časopise

Autor. Název článku: podnázev článku. Název: podnázev seriálu. Rok vydání, svazek/ročník, číslo, rozsah stran. Standardní číslo (ISSN).

SMEJKAL, V. Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, 1999, roč. 9, č. 11, s. 54-55.

WWW stránka

PŘÍJMENÍ, Jméno autora stránky. Název stránky [online]. Místo vytvoření: Datum vytvoření/datum aktualizace stránky [datum citování]. Adresa stránky. Přístup ke zdroji: .

KUBROVÁ, Barbora. WWW prezentace jako nástroj online marketingu. Ikaros [online]. 1998, č. 6 [cit. 2008-08-20]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200203072>. ISSN 1212-5075.

Článek v elektronickém časopise

PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název článku. Název seriálu [druh média]. Datum vydání, ročník, číslo, datum poslední revize [citováno dne]. Přístup ke zdroji: . Standardní číslo.

BENETT, Scott. Authors rights. Journal of electronic publishing (JEP) [online]. Dec. 1999, vol. 5, iss. 2. [cit. 1999-12-31]. Dostupné z <http://www.press.umich.edu/jep/>. ISSN 1080-2711.

Struktury uvádění zdrojů pro další druhy publikací a informace o ostatních možnostech a stylech citování velmi dobře shrnuje Petr Boldiš v dokumentech Bibliografické citace podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 dostupných na webu www.boldis.cz.

Není tedy tak složité se s citačním strašákem seznámit a časem i spřátelit. Pár jednoduchých kroků, které si rychle osvojíte, z něho totiž vytvoří docela příjemného sluhu, který s vámi a lahví vína bude trávit dlouhé večery.

Text: Bára Ochozková

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější