Deprese

Korona přináší depresi. Jak poznáte člověka, kterému leze na mozek?

Podle Světové zdravotnické organizace trpí depresí více než 300 milionů lidí na celém světě. A toto číslo neustále roste, obzvláště nyní. Velký počet lidí, kteří se s tímto problémem potýkají, se neléčí. Deprese má spoustu příznaků. Jednou z možností, jak poznat, že se s ní člověk potýká, je porozumět jeho vyjadřování.

Studie publikovaná v Clinical Psychological Science se zabývá tím, jak mluví lidé s depresí. Díky obsáhlé počítačové textové analýze dokázali vědci analyzovat velké množství dat, díky kterým zjistili určité jazykové rysy, které se objevují u lidí trpících touto nemocí. 

Časté zájmeno já

Jazyk lze rozdělit na dvě složky: obsah a styl. Obsahem se chápe smysl toho, co člověk říká. Asi nikoho nepřekvapí, že lidé s depresí mají mnohem větší tendenci se vyjadřovat o věcech v negativním slova smyslu. Používají přídavná jména vyjadřující samotu, smutek nebo neštěstí. 

Fenomén podcast - cover web
Aktuálně.cz
Fenomén: #1 Vztahy, seznamování, rozchody. S Honzou Vojtkem, vztahovým terapeutem
24. 7. 2019
48 minut podcastu o vztazích

Lidé trpící depresí také mnohem častěji mluví v první osobě a používají zájmeno já. Mnohem méně používají zájmena třetí osoby jako on, ona, oni. Souvisí to s tím, že lidé s depresí jsou mnohem více zaměření na sebe než na ostatní. Hraje zde roli neschopnost vcítit se do druhých, svět se stává malý a v utrpení v něm prožívá jen jedna osamělá osoba. Tento fakt je zároveň podle výzkumníků spolehlivější při identifikování deprese než používání negativních slov.

Černobílý svět

Styl jazyka souvisí s tím, jak se vyjadřujeme, o obsah sdělení až tak nejde. Lidé s depresí mají často černobílý pohled na svět. Proto mnohem častěji používají absolutní slova jako "nikdy", "nic", "nikdo" nebo absolutní fráze typu "nemám naději", "není řešení" atd. Výzkumníci analyzovali 64 internetových fór týkajících se duševního zdraví a objevili, že absolutní slova se na fórech o depresi a úzkosti objevují o 50 procent více než je normální a na fórech týkajících se sebevražd až o 80 procent.

Jazyk odrazuje naše myšlení a nálady. Když se tedy člověka zmocní deprese, je pro něj typické, že přemítá s svých obsedantních myšlenkách. Proto ho často slyšíte, jak znovu a znovu mluví o stejných tématech. Uvízne v určitých konverzacích, negativních nápadech, pochybnostech a posedlostech. Změna tématu je pro ně velmi těžká až nemožná.

Millenialové úvod 02
life
Jak bydlí mileniálové AKA klidně bez sprchy, postele nebo kuchyně
3. 3. 2020
4 minuty, 4 návštěvy

Jedinci, kteří dříve měli depresivní příznaky, mají vyšší pravděpodobnost, že je budou mít v budoucnu znovu. Proto i oni mají tendenci mluvit v absolutních termínech, přestože žádné jiné další příznaky deprese zrovna nemají. Je to však známkou toho, že se jim tato nemoc může brzy vrátit. 

Deprese je samozřejmě komplexnější problém a nelze ji rozpoznat pouze podle toho, jak jedinec mluví a co je obsahem jeho sdělení. Nicméně jazyk nemocných nám může napovědět, že něco pravděpodobně není v pořádku a že bychom se měli o duševní zdraví dotyčného zajímat více.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější