smutná - psych. nemoc - ilustrační foto

Nebojte si říct o pomoc

Mnoho mladých lidí se během svého studia potýká s nejrůznějšími problémy a se spoustou z nich si bez nějaké pomoci neporadí. V takových chvílích se proto obrací na své nejbližší okolí a také na různé poradny, organizace a spolky, které vedou lidé, jež mají s těmito problémy dlouholeté zkušenosti a dokážou jim tak pomoci. Je dobré je znát, protože nikdy nevíte, kdy je budete vy nebo vám blízký člověk potřebovat...

Existuje spousta problémů, se kterými se mladí lidé během svého studia potýkají. Víte ale, na které organizace, spolky a poradny se například lze v České republice obrátit?

Poradenská pracoviště jednotlivých vysokých škol

Univerzity po celé České republice pomáhají v rámci svých poradenských pracovišť studentům, kteří se ocitli v nějaké obtížné situaci, nezvládají své studijní povinnosti a pracovní zátěž nebo se chtějí zaměřit na svůj osobní rozvoj.

Slečna ve stresu
work
Osobní příběhy studentů aneb nejlepší wake-up call
11. 2. 2018
3 minuty k zamyšlení

Zkušení odborníci s nimi tak řeší například problémy s prokrastinací, trémou, stresem, pamětí, změnou motivace ke studiu, poruchami učení, nespavostí, návykovými látkami, konflikty s rodiči, partnery nebo spolužáky, úzkostné a depresivní stavy, poruchy příjmu potravy, sexualitu nebo jim poskytují osobní koučink. Veškeré poradenství a pomoc je samozřejmě diskrétní.

Centrum Anabell

V Centru Anabell pracuje tým sociálních pracovníků, psychologů, terapeutů, lékařů, nutričních specialistů a dalších odborníků, kteří jsou připraveni pomoci lidem s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým. Poruchy příjmu potravy jako mentální anorexie a bulimie jsou psychická onemocnění, která se dají léčit. Problémem je ovšem stálá tabuizace tohoto tématu, proto se Centrum Anabell rovněž věnuje osvětové činnosti a vzdělávání. Lidem s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým pak pomáhá různými způsoby. Poskytuje jim například ambulantní i terénní služby, telefonickou krizovou pomoc, internetové poradenství, ale také odborné informace a literaturu. Kontaktní centrum najdete v Praze, Brně a Ostravě.

Spolek SFinga

Spolek SFinga pomáhá lidem se sociální fobií. Vedou ho a všechny aktivity pořádají lidé, kteří si sociální fobií prošli nebo stále procházejí. Díky tomu si zde lidé mohou vzájemně vyměňovat zkušenosti a pocity, vytvářet nové vztahy a postupně spolu sociální fobii překonávat. Mezi jeho hlavní činnosti tak patří vedení pravidelné svépomocné skupiny ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze, zároveň ovšem pořádá besedy a celkově zvyšuje povědomí o sociální fobii ve společnosti. A co Spolek SFinga vzkazuje lidem se sociální fobií nebo se zvýšenou sociální úzkostí? Nebojte se přijít mezi nás. I bát se můžeme společně.

SANANIM

SANANIM pomáhá lidem s drogovou závislostí a jejich blízkým v rámci různých programů a projektů, které poskytují poradenství, sociální, zdravotně sociální a informační služby. Působí v oblasti prevence, péče, léčby, ale pomáhá také lidem s jejich resocializací a zároveň se snaží odstranit mýty o závislosti na drogách.

Psychobraní

Projekt Psychobraní organizuje v Praze, Brně a v Českých Budějovicích tematické přednášky, na kterých vystupují lidé se svými osobními zkušenostmi a odborníci s mnohaletou praxí. V průběhu přednášek i v jejich závěru může kdokoliv z publika položit vystupujícím dotazy, což je oboustranně obohacující. Psychobraní je pořádáno pro studenty psychologie a dalších oborů, ale i pro lidi z řad laické a odborné veřejnosti. Užitečné ovšem mohou být i pro někoho, kdo se s nějakým problémem potýká, ale neví si s ním pořádně rady. Příběh člověka, který stejnou situaci překonal nebo se ji překonat snaží, tak může být prvním impulsem na cestě ke změně.

Věřtě, že pokud máte jakékoliv trápení (byť malé), nikdy si ho nenechávejte pro sebe. Obraťte se pro pomoc - nejste v tom sami.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější