Psychologie

Objev sám sebe

Znáte se? Víte své přednosti a slabé stránky? Rozumíte tomu, proč vám konverzace s některými lidmi klouže jako po másle a s ostatními skřípe jako desítky let stará vrata? Touha proniknout do tajů charakteristických rysů lidí fascinovala vědce od nepaměti. Někteří z nich se pokusili vypozorovat společné vzorce, které přetavily do osobnostních teorií. Pojďme se na ně společně podívat. Třeba vám pomohou pochopit svou vlastní podstatu.

Asi si ze školy pamatujete na Hippokratovu teorii osobnosti, která lidi dělila podle čtyř tělesných šťáv. Antický lékař si myslel, že právě jejich přebytek určuje rysy dané osobnosti. Sangvinik své označení získal po krvi (sanguis). Podle Hyppokrata jsou tito lidé přizpůsobiví, ale poněkud nestálí a lehkovážní. Často mají dobrou náladu, jsou optimističtí, ale jejich prožitky jsou spíše mělké, stejně tak i jejich city.

Podle hlenu (flegma) získal své zase pojmenování flegmatik, který je emočně celkem vyrovnaný až se navenek jeví okolí jako lhostejný kvůli svému vnitřnímu klidu až chladnokrevnosti. Hlubší vztahy si vytváří jen k vybraným osobám a nemá rád změny.

Černá žluč (melané cholé) ovlivňuje melancholika, proto jsou tito lidé podle hippokratovy teorie spíše smutní a pesimističtí. Bojí se o budoucnost, žijí spíše vnitřně, obtížně navazují vztahy. Ty však, které si již vytvoří, jsou trvalé a hluboké.

Cholerika definuje podle starověkého lékaře Hippokrata zase jeho žluč (cholé). Proto má sklon k výbuchům hněvu až k agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně. Emočně je labilní, city jsou u něho vyvolány snadno a rychle, brzy ale také mizí.

Na Hypokrata později navázal psychiatr Ernst Kretschmer, který rovněž ve své typologii osobnosti vycházel ze vztahu mezi tělesnou konstitucí a temperamentem. Tato teorie byla později zpochybněna, ale poskytuje zajímavé vodítko, jak lze o osobnostních charakteristikách také uvažovat. Podle Kretschmera se v populaci nacházejí tři typy lidí.

První jsou pyknici (cyklotymní typy), kteří jsou charakterizování menší zakulacenou postavou, slabým svalstvem, náladovostí a společenskostí. Podle Kretschmera nejvíce tyto lidi postihují maniodepresivní duševní poruchy.

Astenik (leptosom, schizotymní typ) je naopak vysoký a štíhlý. Má úzká ramena a rovněž slabé svalstvo. Bývá uzavřený, jednostranně zaměřený, idealista a je málo přizpůsobivý. Kvůli své stavbě těla je proto ohrožen schizofrenií.

Silně vyvinutou kostru, výrazné svalstvo, široký hrudník a menší lebku s protáhlým obličejem má podle Kretschmera atletik (ixotym, viskózní typ). Je zároveň klidný, přizpůsobivý, i když trochu těžkopádný. Podle německého psychiatra má tento typ sklon k epilepsii.

Foto: Unsplash.com

Až psycholog Carl Gustav Jung se na začátku 20. století odpoutal od popisu lidí prostřednictvím jejich těla a temperamenty rozdělil podle jejich přístupu k okolí. Zatímco extrovert je více otevřený svému okolí, introvert se uzavírá do sebe. Extrovertní osobnost okolní vjemy vnímá více, ale na rozdíl od introvertní, často jen povrchně. Introverti si své myšlenky a emoce nechávají především pro sebe a déle věci promýšlejí. Uvádí se, že poměr introvertů a extrovertů v populaci je přibližně 1:3.

V současné době nejpoužívanějším testem pro zjištění typu osobnosti je takzvaný MBTI (z anglického Meyrs-Briggs Type Indicator). Vznikl během II. světové války a jeho autorkami jsou Katharine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Meyers. MBTI se často využívá při pohovorech do zaměstnání, v oblastech pedagogiky, v manželských poradnách, ale i pro osobní rozvoj. I když je tento test některými akademiky kvůli nedostatečné metodologii zpochybňován, pomůcku k objevení vlastní osobnosti může poskytnout.

Foto: Unsplash.com

I když na MBTI nacházejí odborníci různé mouchy, navazují na něj další teorie. Mezi ně patří například i ta, která rozděluje lidi podle barev. Používá se především v obchodním styku. Vychází z toho, na co slyšíte, co je pro vás motivující. Pro někoho jsou to dobré vztahy a bezpečné prostředí a zapadá tak podle této teorie do barev žluté a zelené. Tito lidé jsou přátelští, společenští a empatičtí. Dominantní je u nich kmenový mozek "pračlověka", který využívá své zkušenosti, jak společně s druhými přežít a spolupracovat.

Lidé orientovaní na cíl charakterizuje barva červená. Je pro ně důležitý především výkon. Nebojí se jít i do rizika a svým nadšením strhávají ostatní. Vládu nad jednáním přebírají emoce vycházející z mezimozku. Racionalita u nich následuje až po rozhodnutí založeném na citech.

Pro další skupinu lidí, kterou zastává modrá barva, jsou nejdůležitější data. Tito lidé jsou analytičtí a vedeni především racionalitou svého velkého mozku. Od věcí i od druhých lidí si drží odstup, zdůrazňují fakta, kvalitu a intelektuální zpracování reality. Emocím nepřikládají velkou váhu.

Tak co, našli jste se v některém popisu? Můžete si zkusit udělat i některý z testů na internetu a třeba i zjistit, na kterou práci se podle vašeho typu osobnosti hodíte.

Jsi introvert nebo extrovert? Zkus si rychlý kvíz (v angličtině)

Omlouváme se, požadovaný obsah nelze zobrazit...

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější