reklama
 
Mladý kolektiv, zajímavá práce, týmový duch. Vítejte v CzechInvestu!

Mladý kolektiv, zajímavá práce, týmový duch. Vítejte v CzechInvestu!

V představě některých absolventů se práce ve státní správě může jevit jako málo dynamická, zatížená převážně administrativními úkoly, sešněrovaná přemírou předpisů a nařízení, jejichž dodržování člověku zabere většinu pracovního času. Stereotypní vnímání úřadu z Kafkova románu Zámek už ale dávno není skutečností. Alespoň ne v CzechInvestu.
reklama

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest funguje již od roku 1992. Je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky a jejím hlavním posláním je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky tím, že podporuje malé a střední podnikatele, administruje čerpání finanční podpory z evropských strukturálních fondů, přispívá ke zlepšení podnikatelské infrastruktury a získává přímé zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb či technologických center.

Absolventi, kteří na vysoké škole načerpali velké množství teoretických znalostí, mají v CzechInvestu skvělou příležitost vyzkoušet si je v praxi a dále se osobnostně i profesně rozvíjet. Důkazem toho, že CzechInvest je velmi dynamickou organizací vstřícnou k absolventům, je i skutečnost, že vysokoškolské vzdělání má téměř 75 % z celkového počtu 244 zaměstnanců, přičemž 65 % z nich je ve věku 21–30 let. Celkový věkový průměr je 30 let.

Foto: Studenta

Nováčky v CzechInvestu obvykle překvapí nebývalý týmový duch a neformální a přátelské prostředí. Jako jedna z mála má agentura nastavený promyšlený „mentoring“ v průběhu tříměsíční zkušební lhůty nebo v případě přechodu na jinou pozici. To znamená, že po nástupu procházejí zaměstnanci tzv. adaptačním procesem, kdy je jim přidělen zkušený mentor a pomáhá jim rychle se zorientovat v novém pracovním a sociálním prostředí. Z motivačních důvodů se v pravidelných intervalech nastavují pracovní a rozvojové cíle a hodnotí se jejich plnění. CzechInvest je také prvním státním subjektem, který už v roce 2009 začal nabízet alternativní úvazky.

Skutečnost, že CzechInvest zaměstnává vstřícné lidi s odpovědným přístupem k práci, potvrdilo i nedávné ocenění Společensky odpovědná organizace, které počátkem listopadu 2011 převzal ve Španělském sále Pražského hradu jeho generální ředitel Miroslav Křížek. Agentura obstála v oblasti ekonomiky, sociální odpovědnosti a environmentu. V předešlém roce například snížila náklady o 10 %, změnila organizaci práce a zavedla protikorupční opatření. Dodržuje etický kodex a podporuje společensky prospěšné akce. Takový je CzechInvest.

Foto: Studenta

Více na www.czechinvest.org

reklama

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější