reklama
 
Pavel Mertlík: Ztracená generace v Česku nevzniká

Pavel Mertlík: Ztracená generace v Česku nevzniká

Někdejší ministr financí a místopředseda vlády docent Pavel Mertlík se stal rektorem ŠKODA AUTO Vysoké školy teprve na začátku února tohoto roku. Jeho předchozí pedagogická činnost je ale bohatá - ekonomii vyučoval na Vysoké škole ekonomické, Bankovním Institutu vysoké škole i Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od zimního semestru začne učit také v mladoboleslavské vysoké škole, která se zanedlouho promění v univerzitu. Vracet se naopak nehodlá k politice - parlamentní hádanice mu totiž vůbec nechybí.
reklama

Rektorem ŠKODA AUTO Vysoké školy jste zatím velmi krátce. Už jste měl šanci seznámit se se studenty?

Zatím ne, protože jsem do funkce nastoupil během zkouškového období. Už jsem se ale zúčastnil státnic, o kterých jsem věděl, že bývají velmi kvalitní. Přesto mě ale velmi solidní úroveň znalostí studentů pozitivně naladila.

Budete v letním semestru také vyučovat?

V tomto semestru ještě ne, protože rozvrh byl naplánován dopředu a já jsem ho nechtěl narušovat. Navíc se chci se školou nejprve seznámit a čeká mne také mnoho manažerských starostí.

Kontakt se studenty je ale důležitý, proto chci začít učit v zimním semestru.

Které předměty budete učit?

To nezáleží jen na mne. Předpokládám ale, že mi pan docent Stanislav Šaroch, který vede katedru ekonomie, přiřadí předmět hospodářská politika nebo makroekonomie.

Stal jste se rektorem firemní vysoké školy. Co ji podle váš odlišuje od běžných vysokých škol?

Myslím, že svá specifika má úplně každá vysoká škola. U nás je jím například to, že bakalářský studijní program trvá tři a půl roku, což jinde není obvyklé. V pátém semestru totiž studenty čeká praxe. Nejčastěji pochopitelně zamíří přímo k našemu zřizovateli, tedy do společnosti ŠKODA AUTO.  Ostatní jdou na praxi do jiných firem skupiny Volkswagen, případně jiných firem z oblasti automobilového průmyslu, většinou z řad dodavatelů ŠKODA AUTO. Ale zdaleka nejen tam – praktikanty máme třeba i v poradenském sektoru, u firem jako EY nebo Price Waterhouse Coopers.

Ti nejlepší, zejména pokud mají dobré jazykové znalosti, mají šanci dostat se na praxi k partnerským firmám v zahraničí - do Velké Británie, Německa nebo Číny.  Velmi populární je praxe u výrobce Bentley, který nabízí čtrnáct míst pro studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy ročně a kam se jich letos hlásilo 35. Jejich HR oddělení předběžně telefonovalo 25 z nich, což rozhodně svědčí o velmi dobrých CV našich studentů.

Určité změny v postavení vaší vysoké školy přinese také připravovaný vysokoškolský zákon, který vaší škole umožní stát se univerzitou.

Ano, vláda by jeho novelu měla schválit v nejbližší době a platit by tak mohl už od nového akademického roku a jeho cílem je mimo jiné ostré vyhranění mezi profesními a akademickými obory.

Naším cílem je získat institucionální akreditaci, což je předpoklad pro transformaci v univerzitu. To znamená, že tomu musí odpovídat i charakter a kvalita našeho vzdělávání.  My sice nabízíme hodně praxe, ale teoretické předměty rozhodně nezanedbáváme. Především během magisterského studia se studenty snažíme připravit na život, který může být velmi různorodý. Po transformaci na univerzitu pak budeme nabízet také doktorandské studium. Některé obory ale přesto zůstanou orientované spíše prakticky, to se týká především bakalářských oborů.

V jakých profesích se vaši absolventi nejčastěji uplatňují?

Bezprostředně po absolvování školy jde typicky pozice v oblasti nižšího a středního managementu. Často je to řízení provozu, logistiky nebo pozice v projektových týmech. Jindy ale může jít o neobchodní pozice - například v oblasti HR. A několik našich absolventů nastoupilo jako asistenti představenstva ŠKODA AUTO.

Kolik vašich absolventů se přímo ve firmě ŠKODA AUTO uplatní?

Je to kolem 40 procent, nemám přesná čísla. Obvykle je to tak, že pokud se někdo během praxe osvědčí, dostane nabídku. Na druhou stranu ne všichni ji přijmou, protože část studentů plánuje ještě pokračovat v magisterském studiu.  Někteří si ale kvůli práci pak volí kombinované magisterské studium.

Řada studentů ovšem dá po ukončení školy přednost kariéře v jiném podniku nebo průmyslovém odvětví. Ze školy jsou naši absolventi pro uplatnění v praxi i dalším studiu velmi dobře vybaveni. Svědčí o tom aktuálně nulová míra nezaměstnanosti našich absolventů rok po ukončení studia.

Vaše škola získala akreditaci ACBSP, která absolventům dává šanci získat uplatnění také v Číně a Rusku. Co to prakticky znamená?

Ta šance na uplatnění existovala i bez ní.  Zejména v Asii má evropské školství velmi dobrou pověst a jeho absolventi tam jsou ceněni a práci tam získávají.

Akreditace má pro nás význam především v tom ohledu, že nám umožní spolupráci s jinými univerzitami, pro které je měřítkem kvality. Čili, je to dobrá vstupenka k potenciálním partnerům a navíc nám umožní akreditovat si v budoucnu například MBA studium, o kterém také uvažujeme.

Povahou je ACBSP velmi podobná institucionální akreditaci, se kterou počítá nový vysokoškolský zákon.  Díky tomu jsme na její získání nyní velmi dobře připraveni.

Na vaší škole se vyučuje čínština. Znamená to, že tam vaši studenti mají zájem pracovat nebo vyjet na praxi?

Co se týče Číny, prošlo tam praxí 25 našich studentů.  Obecně si ale studenti kvůli náročnosti jazyka čínštinu zapisují málokdy. Fakt, že je Čína fenoménem, který bude spoluvytvářet svět v příštích 30 či 40 letech, tedy po celý produktivní věk našich současných studentů, si mnozí uvědomují. Chtějí být připraveni, i když to nutně neznamená kariéru v Číně.

Vy sám kromě funkce rektora zastáváte také pozici poradce premiéra Bohuslava Sobotky pro hospodářskou politiku. Je to náročná činnost, jak se vám daří skloubit s funkcí rektora?

Je to expertní role a z hlediska časové náročnosti je to jen několik hodin měsíčně. Většinou píši stanoviska k různým materiálům, které řeší vláda. Využívám už získané znalosti a zkušenosti - tedy časově to příliš náročné není, intelektuálně někdy ano.

I vy sám za sebou máte politickou zkušenost. Považujete tuto etapu už za ukončenou?

Už dlouhá léta.  Jsem té zkušenosti velmi rád, protože kdybych to nevzal, litoval bych, že jsem to nezkusil. Nikdy jsem ale nechtěl být politikem, bral jsem to jako úkol. Mnohem lépe mi bylo při práci na ministerstvu financí než například v parlamentě. Politické tahanice, politikaření a všechno, co k tomu přirozeně patří, mi je osobnostně cizí.

Pro MF Dnes jste nedávno uvedl, že cílem vaší spolupráce s premiérem je vrátit Česko na trajektorii hospodářského růstu. Jaké podle vás mají dnešní studenti vyhlídky - nemusejí se obávat, že se stanou takzvanou „ztracenou generací“ jako jejich kolegové na jihu Evropy?

Myslím, že ne. Už proto, že česká ekonomika je mnohem konkurenceschopnější, o čemž svědčí i příběh našeho zřizovatele, akciové společnosti ŠKODA AUTO.  Automobilový průmysl vytváří 25 procent českého HDP, roční obrat společnosti ŠKODA AUTO přesahuje 300 miliard korun. Ekonomická výkonnost ČR je nesrovnatelně vyšší než jihoevropských zemí s vysokými mírami nezaměstnanosti. To, co je ale znepokojující je fakt, že jako jediná středoevropská ekonomika téměř celou dekádu stagnujeme. Sousední země už začaly růst, ale my se nedávno propadly do další recese a nyní je náš růst velmi pomalý - loni to byly dvě procenta, po dvou letech propadu. Před rokem 2008 k nám chodily přímé zahraniční investice do zpracovatelského průmyslu, ten bude jistě i nadále pro českou ekonomiku klíčově důležitý, ale už neponese takovou dynamiku jako v minulé dekádě. Je třeba, aby se česká ekonomika strukturálně přeorientovala. To neznamená útlum zpracovatelského průmyslu, ale větší rozvoj výzkumu, vývoje, zlepšování poprodejních aktivit a podobně.

To souvisí i se vzděláváním.

Ano. Jde o investice do vzdělávání. To je sektor významně podfinancovaný. Netýká se to tolik vysokoškolského studia, jako spíše toho základního a středního. Nedostanete-li dobrý základ na nižších stupních vzdělávání, později to už nedoženete vůbec nebo jen velmi těžko.

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Docent Pavel Mertlík je předním českým ekonomem a dlouholetým vysokoškolským pedagogem. V letech 1998 – 2001 zastával funkci místopředsedy vlády České republiky a od roku 1999 i ministra financí. Po odchodu z vlády působil jedenáct let jako hlavní ekonom Raiffeisenbank. V oblasti vědecké a pedagogické se specializuje na obory mikroekonomie, makroekonomie, institucionální ekonomie, hospodářské politiky či dějiny ekonomických teorií. V únoru se stal rektorem ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Text: Pavla Čechová

Foto: Škoda Auto Vysoká škola

reklama

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější