reklama
 
Podrobnosti o titulu MBA: Ptali jsme se zástupců škol

Podrobnosti o titulu MBA: Ptali jsme se zástupců škol

MBA je zkratkou anglického názvu Master of Business Administration. „Master“ v zahraničí označuje vyšší stupeň vysokoškolského studia (u nás známý jako magisterský), obor „business administration“ bychom volně přeložili jako podnikové hospodářství a management. Studium MBA se však od studia českých magisterských oborů značně liší. Většinou se k němu zapisují lidé, kteří vysokou školu absolvovali a už se realizují v praxi, z čehož vyplývá i odlišný způsob studia. Studenti pracují v týmech, řeší praktické problémy a navzájem si vyměňují zkušenosti z praxe. Má se za to, že titul MBA otevírá svým absolventům dveře k úspěšné manažerské kariéře. Studenti by proto od programu MBA měli očekávat spíše získání manažerských dovedností, které jsou uplatnitelné v praxi, než jen nějaký další titul za jméno.
reklama

V Česku měli zájemci možnost získat titul MBA poprvé v 90. letech. Dnes u nás studium poskytují desítky institucí, ale ne všechny své absolventy dovedou k vysněné manažerské kariéře. Pokud hledáte kvalitní MBA studium, zaměřte se na dvě věci. Na to, zda má vámi favorizovaná škola erudované garanty, lidi se zkušeností z prestižních státních vysokých škol, ale i z privátní sféry a nejlépe i s mezinárodní zkušeností. Důležité je ovšem vyhledat si i informace o certifikaci nebo akreditaci školy, kterou dané instituci uděluje nadnárodní komise.

Studium MBA je velmi prestižní, ale také náročné – po studijní i finanční stránce. Kdo chce v Česku titul získat, měl by se připravit na to, že za studijní program utratí sumu v řádu statisíců korun.

Zástupců MBA škol jsme se ptali na tyto otázky:

1) Jak si vybrat vhodný manažerský program?

2) V čem si myslíte, že je studium u vás specifické?

London International Graduate School

Foto: Studenta

1) Jak si vybrat vhodný manažerský program?

Podle toho, co od něj student čeká. Například jak často chce navštěvovat výuku prezenčně, či zda se chce připravovat samostatněji a čas s vyučujícím chce věnovat konzultacím o konkrétních otázkách, projektech apod. Samozřejmostí by měla být akreditace programu a srovnání nabídky na trhu.

2) V čem si myslíte, že je studium u vás specifické?

V tom, že tutoři (lektoři) LIGS jsou manažeři, a mohou tak nejlépe zprostředkovat přenos poznatků do reálného života. Dále je v LIGS specifická šíře výběru specializací programů MBA, ze které si může vybrat opravdu každý, a navíc je možné specializaci v průběhu programu změnit. Unikátní je i možnost více než 100 hodin interaktivní výuky v mnoha jazycích od celosvětově uznávaných odborníků. Specifická je i možnost zvolit formu programu. Executive BBA, MBA a LLM programy probíhají formou blended learning. Tato forma výrazně zvyšuje efektivitu vzdělávání, neboť kombinuje osobní setkání účastníků programů a tutorů (tutoriály, doporučené workshopy a semináře, osobní konzultace) se samostudiem a podporou vzdělávání pomocí elektronických kanálů (Studentský informační systém, vybrané elektronické materiály, nadstavbové e-moduly apod.). Zároveň do jisté míry umožňuje časovou flexibilitu. Executive programy nabízí více specializací a jsou striktně zaměřeny na praxi. Interactive Online BBA a MBA nabízí maximální volnost vzdělávat se kdykoliv, odkudkoliv a z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. A dalším specifikem je i možnost zahájit většinu programů nejen 1. 3. a 1. 10., ale ihned, třeba ještě dnes.

Univerzita Jana Amose Komenského

Foto: Studenta

1) Jak si vybrat vhodný manažerský program?

Manažerské programy jsou obvykle finančně náročné a vložené prostředky by se studentovi, resp. jeho zaměstnavateli, který nezřídka studium platí, měly vrátit. Proto by prvním kritériem mělo být obsahové zaměření studijního programu, který by měl korespondovat s pracovní náplní a kariérními plány konkrétního uchazeče o studium. Zde závisí na individuální volbě, zda zvolit obecně zaměřený MBA program, nebo MBA program specializovaný na určitou oblast. Kvalita se těžko předem odhaduje, avšak jedním z užitečných vodítek může být mezinárodní akreditace, která zabezpečuje bezproblémové uznání titulu také v zahraničí. Dalším kritériem je skladba předmětů a délka studia. Požadavky zahraničních akreditačních agentur jsou zřídkakdy splnitelné za kratší dobu, než jsou tři semestry. Proto nejkratší studium nemusí nutně přinášet maximalizaci užitku, jejž tato finanční a časová investice může přinést. Dalšími kritérii kvality jsou také míra výuky v cizích jazycích, zahraniční kontakty spojené se studiem MBA a prostupnost s ostatními typy studia.

2) V čem si myslíte, že je studium u vás specifické?

Program MBA na UJAK je specifický tím, že jde o samostatný projekt školy, který získal vlastní mezinárodní akreditaci od renomované zahraniční agentury FIBAA. Nemuseli jsme se proto podřizovat požadavkům a normám nějaké jiné vzdělávací instituce, která by programu poskytla záštitu svého jména i reálný obsah. UJAK si tak mohla vytvořit program na míru v souladu s požadavky své profesionální klientely. Za specifikum MBA na UJAK považujeme propojení standardního manažersko-ekonomického zaměření programu s problematikou řízení lidských zdrojů v podmínkách integrované Evropy, což jsou oblasti, na něž se UJAK dlouhodobě orientuje i v rámci dalších studijních programů. Toto studium MBA efektivně prohlubuje kvalifikaci pro vedení odborných týmů a manažerskou práci profesionálů pohybujících se v rámci evropského ekonomického a sociálního prostředí.

TC Business School

Foto: Studenta

1. Jak si vybrat vhodný manažerský program?

Pokud potřebujete ucelené vzdělání v managementu, je dobré vědět, že samotný titul MBA negarantuje vůbec nic. Najdete škálu programů začínající testíky na internetu za cenu pár desítek tisíc až po programy v ceně velmi luxusního sportovního auta. A všechny (nebo většina) jsou někde akreditované. Myslím, že nejrozumnější je získat si reference – od někoho, kdo má program za sebou, ale i od těch, kteří ho nedokončili. Kromě samotných referencí bych se také díval na to, co tito lidé ve svých firmách dokázali. Zda se jim povedlo přetavit získané vědomosti do skutečných výsledků.

2. V čem si myslíte, že je studium u vás specifické?

No, „zaměření na praxi“ je poslední dobou klišé. Tak jinak: zaměřujeme se na to, abyste dosáhli viditelných zlepšení ve svých firmách. A při dělání těchto změn se zároveň učíte. Hlavním motorem našeho stylu učení jsou otázky, ne tvrzení (věty oznamovací) typu „jak to má nejlépe být“. Tato metoda se jmenuje Action Learning. Prakticky se asi nejvíce lišíme malými skupinkami studentů/manažerů (do 15), kde je otevřená atmosféra a prostor pro diskuse. Dále jsou vždy přítomni dva lektoři. Rozhodně celý den nesedíte a neposloucháte. Teorie a proběhlé diskuse hned na místě v menších skupinkách domýšlíte do reálií vlastních firem. Nic se neučíte nazpaměť. Děláte projekty, které prakticky zlepšují jednotlivé oblasti vašich firem – nic fiktivního, žádné „case study“. Vymýšlíte a tvoříte realizovatelná řešení existujících problémů. Studium je česky – znalost angličtiny je výhodou hlavně kvůli větší škále dostupné literatury. Čeština je pragmatickou volbou – často si nerozumíme ani v rodném jazyce a dlouze diskutujeme nad zdánlivě jasnými slovy. Říkáme, že máme nejnáročnější program vzdělávání pro manažery v ČR. A myslíme to vážně :-) Není totiž náročné naučit se teorii nazpaměť. Náročné je použít ji tak (třeba i částečně), aby skutečně pomohla…

reklama

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější