Poslední krok, který ti chybí k získání kariéry šéfa

Poslední krok, který ti chybí k získání kariéry šéfa

Solidní znalosti němčiny jsou i nadále důležitou výhodou pro kariéru vedoucích a odborných pracovníků v České republice. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) o využívání cizích jazyků ve firmách. Dvě třetiny dotázaných firem působících v ČR uvedly, že znalosti němčiny jsou v jejich společnosti velmi důležité. To platí nejen pro management, ale i pro inženýry a odborné pracovníky. Výsledky průzkumu a zkušenosti z firemní praxe byly ve čtvrtek představeny na tiskové konferenci ČNOPK. 

Průzkumu ČNOPK o využívání cizích jazyků ve firmách se v druhé polovině roku 2014 zúčastnilo celkem 275 společností v České republice, většina z nich s německou kapitálovou účastí. Odpovědi byly jednoznačné: Pro české odborníky na začátku kariéry, kteří chtějí působit v německých nebo česko-německých firmách, představují vedle znalostí angličtiny zejména dobré znalosti německého jazyka podstatnou výhodu oproti jiným uchazečům.

Německo je nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky. Více než 6000 německých a rakouských firem působících v ČR vytvořilo daleko více než 150 000 pracovních míst. Koneckonců i naše členské firmy stále znovu potvrzují, že jejich odborníci a vedoucí zaměstnanci by měli mít solidní znalosti němčiny,“ vysvětlil výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. Zatímco němčina a angličtina mají s hodnotami 88, resp. 89 procent skoro stejnou pozici, znalosti ruštiny považovalo za důležitou kvalifikaci pouze 21 procent dotázaných firem, znalost francouzštiny pouze 7 procent.

Velké poptávce po zaměstnancích s dobrými znalostmi němčiny však skutečná nabídka pracovníků s touto kvalifikací neodpovídá. Pouze 12 procent firem považovalo jejich dostupnost za „dobrou“, celkově skoro polovina firem hodnotí nabídku pracovníků s dobrou němčinou jako „neuspokojivou“ nebo dokonce „nedostatečnou“.

Společnost MBtech Bohemia s.r.o. nabízí vysoce kvalitní inženýrské služby zejména v oblasti vývoje automobilů. Jochen Hagel, vedoucí pro oblast Elektronik & Elektrotechnik, zdůraznil, že pro volbu německých investorů nejsou rozhodující pouze náklady a kvalita, nýbrž i úzké propojení mezinárodních vývojových týmů. „Kromě dobrého odborného vzdělání jsou faktorem pro úspěch zejména jazykové znalosti. Při kontaktu s německými zákazníky je němčina i nadále nepostradatelná a přispívá zejména ke zvýšení akceptace v německých týmech. Pokud čeští inženýři vedle angličtiny hovoří i německy, představuje to pro ně signifikantní konkurenční výhodu,“ uvedl Jochen Hagel ze společnosti MBtech Bohemia s.r.o. a vyslovil se pro výuku němčiny od raného věku.

TPA Horwath zaměstnává okolo 1000 lidí v 11 zemích Evropy a poskytuje svým klientům rozsáhlé služby v oblasti auditu, podnikového a daňového poradenství. Petr Karpeles je od roku 2009 partnerem společnosti TPA Horwath a specialistou na mezinárodní daňové poradenství a auditní služby. K významu němčiny pro kariérní šance v České republice zdůrazňuje: „Angličtina je v naší exportně orientované zemi v mnoha odvětvích zcela jistě nezbytností. Nadto je ovšem němčina opravdovou výhodou! Zeměpisná blízkost dvou hospodářsky silných německy mluvících zemí vyžaduje pro fungující obchodní vztahy zaměstnance s dobrými znalostmi jazyků. Moje vlastní kariérní cesta, jakož i mnohých mých kolegů, byla velmi pozitivně ovlivněna našimi znalostmi němčiny.

Velvyslanec Spolkové republiky Německo Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven zdůrazňuje: „Jazykovou kampaní Šprechtíme chceme zvýšit zájem o němčinu zejména u žáků, studentů a jejich rodičů. Hlavním argumentem je zejména, že znalosti němčiny mohou být vzhledem k mimořádně úzkým hospodářským vztahům i nadále rozhodujícím faktorem pro kariéru. Proto říkáme: učit se německy se vyplatí! Jsem velmi rád, že počet žáků základních škol, kteří se učí německy, v poslední době opět stoupá.“

Rakouský velvyslanec v České republice Ferdinand Trauttmansdorff k tomu dodává: „Kampaní Šprechtíme chceme na jednu stranu poukázat na to, že znalosti němčiny v České republice mohou přinést velké výhody pro zaměstnání a kariéru. Jako otec bych svému dítěti v České republice určitě poradil, vybrat si němčinu jako druhý cizí jazyk. Leží nám však také na srdci, abychom lidem přiblížili němčinu z důvodu prostého potěšení z učení se jazyku dvou sousedních zemí, se kterými je Česká republika jak hospodářsky, tak i kulturně úzce provázaná. To však předpokládá moderní a inovativní metody výuky jazyka.

Cílem jazykové kampaně Šprechtíme je ukázat, že znalost němčiny představuje výhodu například v zaměstnání, ale i při studiu či vědecké práci. Zvláště pozitivní je silná podpora německého jazyka ze strany českých partnerů. Šprechtíme je společným projektem německého a rakouského velvyslanectví, Goethe Institutu, Centrály pro německé školství v zahraničí, Rakouského kulturního fóra v Praze, Österreich Institutu Brno, Česko-německé obchodní a průmyslové komory a Advantage Austria.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější