Nestlé rozdalo autorům nejlepších nápadů 80 tisíc korun
poweredbyexperts

Nestlé rozdalo autorům nejlepších nápadů 80 tisíc korun

V souvislosti s nedávným Světovým dnem vody Nadace Partnerství vyhlásila výsledky již 3. ročníku soutěže Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou. Celkově si autoři pěti oceněných projektů  rozdělili finanční ocenění ve výši 80 000 korun. V současnosti se připravuje vyhlášení 4. ročníku soutěže s cílem zapojit studenty většiny našich vysokých škol.

Posláním soutěže propojit inovativní potenciál vysokoškoláků a pro kvalitu života zásadní téma nakládání s vodou. Zkušenosti ze tří ročníků soutěže přinášejí řadu výsledků. Od velice konkrétních, okamžitě použitelných řešení až po návrhy modelové, koncepční nebo vizionářské. Studentům kromě prestiže ocenění a finanční odměny přináší zapojení do soutěže bohaté projektové zkušenosti. Finalisté navíc v rámci projektu získají trénink prezentačních dovedností. Finálovými návrhy se můžete inspirovat na www.soutezprovodu.cz, kde bude také uveřejněno vyhlášení dalšího ročníku.

Vítězné projekty 3. ročníku

Svoje řešení, jak změnit nešetrné či nevhodné způsoby využívání vody, ve finále prezentovalo celkem 9 soutěžních týmů nebo jednotlivců.

Kategorie „budova a technologie“

1. cena – projekt „Vzduch do vody zvýší úspory!“ autorek Adély Svejkovské a Pavly Šanderové. Studie se zaměřuje na použití perlátorů – šetřičů provzdušňujících vodu instalovaných na vodovodních bateriích. Na příkladu vlastní fakulty ukázaly, že jednoduché a investičně nenáročné řešení může snížit spotřebu vody až o 70 %.

2. cena – tým autorů Davida Havíře, Michala Roška a Vitkora Fúry za návrh inteligentního zařízení „Kapka“. Vizionářský technologický projekt propojuje měření na výstupu z baterie se světem mobilních aplikací. Inspiruje k odpovědné spotřebě a dokáže okamžitě vyčíslit také finanční úspory.

Kategorie „město a krajina“

1. cena – studie proměny veřejného prostranství na sídlišti Vinice v Plzni autorky Lucie Pančíková. Komplexně zpracovaný projekt, který nabízí modelové řešení týkající se mnoha našich sídlišť. Zaměřuje se na zadržení a uplatnění dešťové vody přímo v rámci sídliště, čímž zvyšuje kvalitu tohoto prostředí a zároveň přispívá k prevenci škod v případě přívalových dešťů.

2. cena – koncepční studie „Žluté lázně“ od Elišky Pomyjové. Svým návrhem přeměny uzavřené pobřežní velkoměstské zóny na oblast propojenou s každodenním životem obyvatel přináší modelové řešení, které je úspěšné v řadě aglomerací světového významu.

3. cena – modelové řešení „Náplavka v Plzni“ od Jakuba Sládka. Inovativně zpracovává možnosti přeměny toku Radbuzy z centra města do klidové zóny soutoku s Mží a navrhuje řadu atraktivních funkcí tohoto prostoru. Tato studie může být inspirací pro revitalizaci řady toků ve městech a využití jejich potenciálu pro obyvatele.

3 otázky pro manažera projektu

Proč se Nestlé zaměřuje na téma vody?

V našich podmínkách nejvíce poutají pozornost situace, kdy voda přebývá a z toho plynoucí záplavové škody. Vzniká tak iluze, že otázka lepšího využití a úspor je okrajová. Projekty vzniklé v rámci soutěže nejlépe dokladují, jak přínosné je zaměřit se na odpovědnější řešení. Přináší hospodárnější nakládání se zdroji vody, využívají potenciál krajiny a mají bezprostřední vliv na kvalitu života. NESTLÉ se dlouhodobě zabývá odpovědným nakládáním s vodou a prostřednictvím studentské soutěže se rozhodlo sdílet na tento přístup a inspirovat veřejnost.

Jak hodnotíte 3. ročník soutěže?

Jsem nadšený z energie, kterou autoři finálových návrhů do svých projektů vložili. Ukazuje se, že soutěž je pro ně povzbuzením k řešení současných problémů. A oni, většinou ještě před začátkem své profesní kariery, dokážou uchopovat svojí odpovědnost za kvalitu prostředí, kde žijeme. Tento přístup je příslibem pro budoucnost, zaslouží si uznání i ocenění a jsem hrdý, že tomu náš projekt přispívá.

Jaké změny plánujete v dalším ročníku?

Ukázalo se, že základní mechanismus projektu funguje dobře a generuje inovativní projekty. V příštím ročníku se chceme zaměřit na výraznější zapojení studentů i veřejnosti. Nejde jen o to, aby studenti našich vysokých škol věděli, že se mohou připojit do soutěže, která má hodnotu a prestiž. Ale také, aby si sami vyzkoušeli, že jsou ti praví, kdo mohou nabídnout svůj neotřelý pohled a pomoci nahradit stávající řešení lepším. Veřejnost bychom chtěli propojit s projektem sdílením řešení generovaných soutěží a také nově připravovanou částí zaměřenou na mapování potřeb v nakládání s vodou. Ta by mohla být inspiračním zdrojem pro studentské projekty a tím umocnit jejich efektivitu.

Na otázky odpovídal manažer projektu Pavel Novák, CSR manažer společnosti NESTLÉ Česko s.r.o.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější