Poslední šance! Pošli svou esej do soutěže a vyhraj výlet na Srí Lanku a 30 tisíc v hotovosti!
poweredbyexperts

Poslední šance! Pošli svou esej do soutěže a vyhraj výlet na Srí Lanku a 30 tisíc v hotovosti!

Až do konce měsíce se můžeš hlásit se svým projektem do soutěže Unilever Výzva v rámci projektu Unilever Sustainable Challenge. Ceny pro vítěze jsou opravdu lákavé – až 70 000 korun na realizaci projektu, 30 000 korun jako osobní odměna a k tomu všemu ještě poznávací zájezd na Srí Lanku.

Musíš si ve škole vybrat téma seminární práce a nevíš, o čem psát? Třeba tě inspirují témata soutěže a zabiješ tak dvě mouchy jednou ranou. Na adrese www.unilevervyzva.cz vyplň webový formulář a přihlas svůj jedinečný nápad. Posílat své nápady na lepší svět můžeš až do 31. prosince 2014. Tématy letošní výzvy jsou – výživa a zdravý životní styl, životní prostředí, potravinový odpad, diverzita na pracovním trhu nebo příležitosti pro mladé. Na zpracování projektu nebudeš sám. Deset zkušených mentorů je připraveno reagovat na tvoje dotazy, dávat podněty a pomáhat ti rozvíjet myšlenky a nápady. A dvě z mentorek odpověděly i na naše čtyři otázky.

1. Jak vnímáte důležitost tématu udržitelnosti životního prostředí a jak se do něj mohou zapojit studenti?

2. Čím si vysvětlujete větší zájem mladých lidí o projekty v pilíři životního prostředí?

3. Jaký je podle vás vztah dnešních studentů k ochraně životního prostředí?

4. Co by ste doporučila studentům, kteří s účastí v soutěži ještě váhají?

Irena Smetáčková

Katedra psychologie Pedagogické fakulty

Univerzita Karlova v Praze

1. Snaha o udržitelnost životního prostředí nás motivuje k péči o přírodní zdroje, které jsou konečné, a proto je nutné starat se o to, aby nedošlo k jejich příliš rychlému vyčerpání. Zodpovědnost za prostředí, které obýváme a které spoluutváříme, je velmi důležitá.

2. Je skvělé, že se mladí lidé cítí zodpovědní za přírodu a chtějí, abychom se k ní chovali citlivě. Pořád ale bohužel převládá představa, že životní prostředí je především příroda, což není přesné – životní prostředí tvoří i vztahy mezi lidmi. Pečovat o přírodu a o společnost by mělo jít ruku v ruce.

3. V současné době máme k dispozici mnohem více informací o tom, jak fungují jednotlivé ekosystémy a jak jsou ovlivňovány lidskou činností. Zejména mladí lidé mají k těmto informacím přístup a lépe si tak uvědomují, jak rizikové je necitlivé zacházení s životním prostředím.

4. Jděte do toho! Napsat vlastní projekt, obhájit si jej a získat zpětnou vazbu od veřejnosti i poroty – to jsou skvělé zkušenosti. A pokud vyhrajete, uvidíte, jak vaše nápady mění svět k lepšímu.

Pavlína Kalousová

Předsedkyně, Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem

1. Naše schopnost vnímat udržitelnost jako aktuální téma je klíčová pro naše budoucí přežití. Zdroje se ztenčují, světová populace roste a některé potřeby budeme uspokojovat stále složitěji. Mezi ně může patřit nedostatek potravin, přístup k pitné vodě či znečištění ovzduší. U mladých lidí vnímám vyšší citlivost vůči těmto tématům, ale je třeba, aby se udržitelnosti více otevřeli. Oni budou ti, kteří stanou v rozhodovacích pozicích veřejných institucí i komerčních firem a budou mít přímý vliv na to, jak se k tématu udržitelnosti postaví.

2. Mladí lidé si podle mého názoru umějí mnohem lépe představit dopad svých aktivit a projektů právě v oblasti životního prostředí. V sociální oblasti se jim někdy může zdát problematika komplexnější.

3. Díky informačním technologiím a sociálním sítím se dnes dozvídáme o aktuálních kauzách mnohem rychleji. Svět je také propojenější, takže je zřejmé, jaký dopad může mít chování u nás například na okolní země.

4. Ať to určitě zkusí. Udržitelnost je téma budoucnosti a úspěch v této soutěži jim přinese nejen zkušenosti a referenci, ale také zajímavé příležitosti projekt skutečně zrealizovat.

Zapoj se na www.unilevervyzva.cz.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější