Dentons (duben 2018)
poweredbyexperts

Bez regulace kryptoměn se podvodům předejít nedá, tvrdí odborníci z advokátní kanceláře Dentons

Virtuální měny teprve čekají na evropskou regulaci. Jak na ně tedy právo momentálně nahlíží? Nejen o tom jsme se bavili s Katarínou Kucharovičovou, která se ve své právní praxi zaměřuje na finance a bankovnictví. S jejím kolegou Martinem Froňkem jsme odbočili k trestnímu právu, podvodům a kyberkriminalitě, protože i ty mohou jít s on-line platidly ruku v ruce.

Kataríno, sledujete vývoj kryptoměn?

Samozřejmě. Samotný název "kryptoměny" je podle mého názoru zavádějící. Zatím také neexistuje jednotný postoj ohledně jejich právní povahy, české ani evropské právo je nepovažuje za měnu v tradičním slova smyslu. To přináší v praxi řadu problémů. Já osobně se přikláním k závěru, že jde o vysoce rizikové spekulativní investiční nástroje. Kryptoměny jsou ale pořád na počátku rozvoje a je těžké predikovat, kudy se bude jejich vývoj ubírat, zda se přetransformují do obecně obchodovaného a v rámci možností bezpečného aktiva fungujícího vedle tradičních měn, nebo zůstanou nestabilní bublinou, která při prvních známkách regulace splaskne.

Co je podle vás nutné v souvislosti s nimi právně zakotvit?

Aby se zamezilo daňovým únikům a možnostem praní špinavých peněz, je v první řadě nutné regulovat jejich vznik a obchodování s nimi. Existuje už více než patnáct set druhů kryptoměn a jejich počet pořád narůstá. Je velmi obtížné odhadnout, které z nich jsou reálným aktivem a u kterých se naopak jedná čistě o podvod.

Další prioritou by mělo být zajištění ochrany drobných investorů. Po nedávném boomu s vysoce volatilní hodnotou bitcoinu došlo k velké medializaci kryptoměn a různým klamavým propagacím o jejich investičním potenciálu. Přestože se na spekulacích s kryptoměnami povedlo několika jednotlivcům vydělat, řada investorů utrpěla vysoké ztráty. Měla by proto být zakotvena také povinnost informovat v rámci marketingových sdělení o riziku spojeném se spekulací na trhu kryptoměn.

Katarína

Katarína pracuje v  Dentons jako advokátní koncipientka. Zaměřuje se na bankovnictví a financování a na regulaci kolektivního investování. Mimo práce se zabývá obchodováním na forexu a akciových trzích.

Čím se ve své praxi nejčastěji zabýváte?

Těžištěm mé práce jsou finanční transakce a regulace investičních fondů a investičních struktur. Při financování zastupujeme banky nebo dlužníky při přípravě a vyjednávání podmínek finanční dokumentace a provedení veškerých kroků, které směřují k jejímu uzavření. Regulatorní práce je více teoretická, ale mnohem kreativnější. Klient k nám přijde s reálným problémem nebo se zcela teoretickým dotazem. Na nás je připravit právní stanovisko, ve kterém problém nebo dotazovaný stav posoudíme, a případně navrhneme možnosti řešení, ve kterých klienta dále zastupujeme.

Baví vás to, co děláte?

Určitě ano. Pro to, aby byl člověk úspěšný v tom, co dělám, musí být pečlivý, mít smysl pro detail, vysokou míru organizovanosti a umět komunikovat a argumentovat. Tyto atributy jsem vždy považovala za svoji silnou stránku, proto jsem se v této práci velmi rychle našla. Kombinace financování s kolektivním investováním mi navíc umožňuje širší pohled na ekonomickou stránku věci, díky čemuž mohu vidět reálné dopady své práce.

Zatímco Katarína může pomáhat investorům k vyšším ziskům, k vám se, Martine, dostanou spíš ti, kteří mají ekonomické potíže nebo jsou (nejen) finančním trhem poškození, je to tak?

Martin: V podstatě je to tak, ano. Vůbec první případ, na kterém jsem pracoval ještě jako student, byla reorganizace jedné textilní skupiny. Tak jsem se dostal k insolvencím. V několika případech byli naši klienti v situaci, kterou nešlo řešit výlučně instrumenty insolvenčního práva. Proto jsem rozšířil svou specializaci i na trestní právo.

Martin

Martin v Dentons působí jako advokát. Jeho odbornými zájmy jsou insolvence a restrukturalizace, soudní spory a trestní právo. Ve volném čase hraje golf, rád zajde na výstavu nebo vaří.

Jakou formu kriminality řešíte?

Řeším kriminalitu tzv. bílých límečků, kromě insolvenčních deliktů jde o podvody nebo kyberkriminalitu.

Zastupujete spíše poškozené, nebo i viníky?

Většinou zastupuji finanční instituce a právnické osoby coby poškozené, už jsem ale jako obhájce zastupoval i člověka obviněného z vydírání.

Neměl jste s tím morální problém?

Na obhajobu má nejen ze zákona právo každý člověk. Pokud bych s tím měl mít systematicky problém, nemohl bych tuto práci dělat. Ale samozřejmě můžete jako advokát obhajobu odmítnout. Každý má limity někde jinde.

Foto: Jindra Kodíček

Vy jste někdy obhajobu odmítl?

Ano, s kolegou jsme kdysi odmítli zastupování obviněného ve věci domácího násilí.

Když odhlédneme od negativ, co vás na vaší práci baví?

Moje kombinace specializací není úplně tradiční, to je samo o sobě zajímavé. Když řeknu, že na insolvencích mě baví komplexnost případů, bude to klišé, ale je to tak. Na trestním právu je fajn, že se dostanete od počítače do terénu k výslechům, domovním prohlídkám a jednáním u soudu.

Máte nějaký pracovní úspěch, na který jste zejména hrdí?

Martin: Za úspěch považuji, když se klient opakovaně a rád vrací.
Katarína: Souhlasím s Martinem. Pokud mám ale uvést něco konkrétnějšího, za svůj velký úspěch považuji rozvoj specializace na regulaci investičních fondů a investičních struktur v rámci Dentons. Měla jsem k tomu skvělou podporu ze strany našich partnerů i dalších kolegů, takže to ve výsledku pokládám za úspěch kolektivní.

Dentons je největší advokátní kancelář na světě. Je to z pohledu pracovních příležitostí výhoda?

Martin: Rozhodně. Například finanční instituce mají pro určité oblasti tzv. panely, seznamy advokátních kanceláří, které prioritně využívají pro řešení třeba velkých insolvencí. Pokud nejste v kanceláři, která je na tomto panelu, nemáte v zásadě šanci dostat se k určitému typu práce.

Katarína: Souhlasím. Na panel se totiž dostanou jenom kanceláře, které disponují určitými zkušenostmi, znalostmi mezinárodních standardů a dostatečným pojištěním v poměru k hodnotě transakce. Výhodou práce ve velkých mezinárodních kancelářích je také možnost pracovních secondmentů. Minulý rok jsem měla možnost pracovat čtyři měsíce u klienta a byla to pro mě skvělá a nezapomenutelná zkušenost.

Pomáhá vám Dentons profesně růst?

Katarína: Určitě. Každodenní práce mě profesně posouvá dál. Pracuji ve skvělém týmu lidí, kde se nám mladším ti zkušenější kolegové věnují. Jejich mentoring dává mé práci přidanou hodnotu, kterou z teorie nedostanete. Absolvuji také různá interní školení a trainingy v Čechách i v zahraničí. Důležité pro mě ale je, že v Dentons můžu pracovat na tom, co mě baví. Ať už má totiž člověk v právu jakékoli ambice, pokud se profiluje v oblasti, kterou kancelář může zastřešit, dostane od ní maximální podporu.

Martin: Shodou okolností se teď účastním tzv. Senior Development Programme, což je devítiměsíční mentoring pro seniorní právníky ze všech poboček Dentons v Evropě, kde rozvíjíme dovednosti v oblastech jako například budování vlastního byznysu a vztahů s klienty a efektivní vedení týmu. Je to unikátní a mezinárodně oceňovaná platforma, která podle mě nemá mezi našimi konkurenty obdobu, takže moje odpověď je jednoznačně ano.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější