reklama
 
Dentons (duben 2018)
poweredbyexperts

Bez regulace kryptoměn se podvodům předejít nedá, tvrdí odborníci z advokátní kanceláře Dentons

Virtuální měny teprve čekají na evropskou regulaci. Jak na ně tedy právo momentálně nahlíží? Nejen o tom jsme se bavili s Katarínou Kucharovičovou, která se ve své právní praxi zaměřuje na finance a bankovnictví. S jejím kolegou Martinem Froňkem jsme odbočili k trestnímu právu, podvodům a kyberkriminalitě, protože i ty mohou jít s on-line platidly ruku v ruce.
reklama

Kataríno, sledujete vývoj kryptoměn?

Samozřejmě. Samotný název "kryptoměny" je podle mého názoru zavádějící. Zatím také neexistuje jednotný postoj ohledně jejich právní povahy, české ani evropské právo je nepovažuje za měnu v tradičním slova smyslu. To přináší v praxi řadu problémů. Já osobně se přikláním k závěru, že jde o vysoce rizikové spekulativní investiční nástroje. Kryptoměny jsou ale pořád na počátku rozvoje a je těžké predikovat, kudy se bude jejich vývoj ubírat, zda se přetransformují do obecně obchodovaného a v rámci možností bezpečného aktiva fungujícího vedle tradičních měn, nebo zůstanou nestabilní bublinou, která při prvních známkách regulace splaskne.

Co je podle vás nutné v souvislosti s nimi právně zakotvit?

Aby se zamezilo daňovým únikům a možnostem praní špinavých peněz, je v první řadě nutné regulovat jejich vznik a obchodování s nimi. Existuje už více než patnáct set druhů kryptoměn a jejich počet pořád narůstá. Je velmi obtížné odhadnout, které z nich jsou reálným aktivem a u kterých se naopak jedná čistě o podvod.

Další prioritou by mělo být zajištění ochrany drobných investorů. Po nedávném boomu s vysoce volatilní hodnotou bitcoinu došlo k velké medializaci kryptoměn a různým klamavým propagacím o jejich investičním potenciálu. Přestože se na spekulacích s kryptoměnami povedlo několika jednotlivcům vydělat, řada investorů utrpěla vysoké ztráty. Měla by proto být zakotvena také povinnost informovat v rámci marketingových sdělení o riziku spojeném se spekulací na trhu kryptoměn.

Katarína

Katarína pracuje v  Dentons jako advokátní koncipientka. Zaměřuje se na bankovnictví a financování a na regulaci kolektivního investování. Mimo práce se zabývá obchodováním na forexu a akciových trzích.

Čím se ve své praxi nejčastěji zabýváte?

Těžištěm mé práce jsou finanční transakce a regulace investičních fondů a investičních struktur. Při financování zastupujeme banky nebo dlužníky při přípravě a vyjednávání podmínek finanční dokumentace a provedení veškerých kroků, které směřují k jejímu uzavření. Regulatorní práce je více teoretická, ale mnohem kreativnější. Klient k nám přijde s reálným problémem nebo se zcela teoretickým dotazem. Na nás je připravit právní stanovisko, ve kterém problém nebo dotazovaný stav posoudíme, a případně navrhneme možnosti řešení, ve kterých klienta dále zastupujeme.

Baví vás to, co děláte?

Určitě ano. Pro to, aby byl člověk úspěšný v tom, co dělám, musí být pečlivý, mít smysl pro detail, vysokou míru organizovanosti a umět komunikovat a argumentovat. Tyto atributy jsem vždy považovala za svoji silnou stránku, proto jsem se v této práci velmi rychle našla. Kombinace financování s kolektivním investováním mi navíc umožňuje širší pohled na ekonomickou stránku věci, díky čemuž mohu vidět reálné dopady své práce.

Zatímco Katarína může pomáhat investorům k vyšším ziskům, k vám se, Martine, dostanou spíš ti, kteří mají ekonomické potíže nebo jsou (nejen) finančním trhem poškození, je to tak?

Martin: V podstatě je to tak, ano. Vůbec první případ, na kterém jsem pracoval ještě jako student, byla reorganizace jedné textilní skupiny. Tak jsem se dostal k insolvencím. V několika případech byli naši klienti v situaci, kterou nešlo řešit výlučně instrumenty insolvenčního práva. Proto jsem rozšířil svou specializaci i na trestní právo.

Martin

Martin v Dentons působí jako advokát. Jeho odbornými zájmy jsou insolvence a restrukturalizace, soudní spory a trestní právo. Ve volném čase hraje golf, rád zajde na výstavu nebo vaří.

Jakou formu kriminality řešíte?

Řeším kriminalitu tzv. bílých límečků, kromě insolvenčních deliktů jde o podvody nebo kyberkriminalitu.

Zastupujete spíše poškozené, nebo i viníky?

Většinou zastupuji finanční instituce a právnické osoby coby poškozené, už jsem ale jako obhájce zastupoval i člověka obviněného z vydírání.

Neměl jste s tím morální problém?

Na obhajobu má nejen ze zákona právo každý člověk. Pokud bych s tím měl mít systematicky problém, nemohl bych tuto práci dělat. Ale samozřejmě můžete jako advokát obhajobu odmítnout. Každý má limity někde jinde.

Foto: Jindra Kodíček

Vy jste někdy obhajobu odmítl?

Ano, s kolegou jsme kdysi odmítli zastupování obviněného ve věci domácího násilí.

Když odhlédneme od negativ, co vás na vaší práci baví?

Moje kombinace specializací není úplně tradiční, to je samo o sobě zajímavé. Když řeknu, že na insolvencích mě baví komplexnost případů, bude to klišé, ale je to tak. Na trestním právu je fajn, že se dostanete od počítače do terénu k výslechům, domovním prohlídkám a jednáním u soudu.

Máte nějaký pracovní úspěch, na který jste zejména hrdí?

Martin: Za úspěch považuji, když se klient opakovaně a rád vrací.
Katarína: Souhlasím s Martinem. Pokud mám ale uvést něco konkrétnějšího, za svůj velký úspěch považuji rozvoj specializace na regulaci investičních fondů a investičních struktur v rámci Dentons. Měla jsem k tomu skvělou podporu ze strany našich partnerů i dalších kolegů, takže to ve výsledku pokládám za úspěch kolektivní.

Dentons je největší advokátní kancelář na světě. Je to z pohledu pracovních příležitostí výhoda?

Martin: Rozhodně. Například finanční instituce mají pro určité oblasti tzv. panely, seznamy advokátních kanceláří, které prioritně využívají pro řešení třeba velkých insolvencí. Pokud nejste v kanceláři, která je na tomto panelu, nemáte v zásadě šanci dostat se k určitému typu práce.

Katarína: Souhlasím. Na panel se totiž dostanou jenom kanceláře, které disponují určitými zkušenostmi, znalostmi mezinárodních standardů a dostatečným pojištěním v poměru k hodnotě transakce. Výhodou práce ve velkých mezinárodních kancelářích je také možnost pracovních secondmentů. Minulý rok jsem měla možnost pracovat čtyři měsíce u klienta a byla to pro mě skvělá a nezapomenutelná zkušenost.

Pomáhá vám Dentons profesně růst?

Katarína: Určitě. Každodenní práce mě profesně posouvá dál. Pracuji ve skvělém týmu lidí, kde se nám mladším ti zkušenější kolegové věnují. Jejich mentoring dává mé práci přidanou hodnotu, kterou z teorie nedostanete. Absolvuji také různá interní školení a trainingy v Čechách i v zahraničí. Důležité pro mě ale je, že v Dentons můžu pracovat na tom, co mě baví. Ať už má totiž člověk v právu jakékoli ambice, pokud se profiluje v oblasti, kterou kancelář může zastřešit, dostane od ní maximální podporu.

Martin: Shodou okolností se teď účastním tzv. Senior Development Programme, což je devítiměsíční mentoring pro seniorní právníky ze všech poboček Dentons v Evropě, kde rozvíjíme dovednosti v oblastech jako například budování vlastního byznysu a vztahů s klienty a efektivní vedení týmu. Je to unikátní a mezinárodně oceňovaná platforma, která podle mě nemá mezi našimi konkurenty obdobu, takže moje odpověď je jednoznačně ano.

reklama

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější