práce
poweredbyexperts

Šest pravidel, jak si vybrat „šťastnou firmu“

Je štěstí v práci muška jenom zlatá, anebo už realita? Jak jsou na tom firmy v České republice z pohledu štěstí a smysluplnosti práce? Čeho si má všímat kandidát o práci, aby si ověřil, že firma je opravdu „šťastná“?

V práci trávíme přibližně třetinu života, což je obrovská porce času. Přitom spousta lidí stále ještě žije s pocitem, že život se odehrává až po pracovní době. Do práce si to chodí jen takzvaně odkroutit, vydělat si peníze na aktivity, které na ně čekají po skončení pracovní doby. To, že na ně mnohdy kvůli množství té práce nemají vlastně vůbec čas, je další věc. Mnozí lidé mají pocit, že ke štěstí se musíme "propracovat" a můžeme si ho dopřát během chvil zasloužené dovolené, o víkendech anebo až pak v důchodu.

Tento tradiční přístup se ale na straně zaměstnanců nezadržitelně mění, a je to dobře! Zejména pro generaci mileniálů je typické, že při výběru povolání sledují všechny čtyři nejčastější motivy: práce pro ně nemá být jen prostředkem obživy, ale chtějí v ní také uplatnit svůj talent a vzdělání, dělat něco užitečného a konečně také najít přátele. Mladí lidé mají podle psychologů větší tendenci se zabývat smysluplností své práce, protože jsou nuceni flexibilně se přizpůsobovat potřebám pracovního trhu a rychle se učit novým věcem.

Jak se v tom má vyznat uchazeč o práci, který hledá v práci nejen obživu, ale i seberealizaci a spokojenost? Podle Michala Šrajera, který se štěstím v práci zabývá profesionálně, by měl při rozhodování zvážit následující faktory:

  • Peníze, nebo štěstí?

Otázka nestojí takto vyhroceně, protože je vztah obou těchto veličin komplikovanější. Je sice přirozené, že do určité úrovně příjmu hrají peníze prim, protože každý člověk musí zabezpečit svoje životní náklady. Jakmile ale dosáhneme určité hladiny, vyšší plat působí z hlediska motivace už jen velmi krátkodobě a dlouhodobější štěstí nepřináší. Sázka na štěstí je tedy v tomto směru rozhodně perspektivnější.

  • Jak vypadá smysluplná práce?

Existují činnosti, které mají k pocitu štěstí přeci jen blíže, zejména tam, kde vaše práce bezprostředně pomáhá lidem, například při udržování jejich zdraví. Ale i u abstraktnějších činností, kde nevidíte přímo jejich důsledky a je obtížnější je spojit s přímým přínosem druhým lidem, to je možné. Záleží pak na hodnotách, které firma upřímně vyznává a v praxi prosazuje.

Purpose and Happiness @Work

Vše, co jste chtěli vědět o smysluplné práci a šťastných firmách, se dozvíte při akci Purpose and Happiness @Work, kterou 20. listopadu pořádá společnost Novartis.

Zaregistrovat se můžete zde.

  • Štěstí v práci a štěstí doma

"Nemůžete být v práci šťastný a doma v depresi, štěstí je jen jedno," říká Michal Šrajer. Existují studie, podle nichž firmy, které postavily svoje fungování na hodnotách štěstí, dokázaly ovlivnit i soukromý život zaměstnanců. Například se v jejich rodinách snížila rozvodovost. Práce v pozitivním prostředí má ale dopad nejen na rodinu, ale zprostředkovaně i na širší komunity, v nichž žijeme. Člověk si z práce domů přináší dobrou náladu a pocit štěstí, spokojenosti a naplněnosti života se potom snadno přelije i na rodinné příslušníky a přátele. A všichni víme, že to funguje i obráceně. Každý z nás to zažil, potkáte se s někým z rodiny či kamarádem, který si neustále stěžuje, jak je to v práci příšerné, že vlastně jen celé dny sedí a vyplňuje tabulky. Budete mít chuť se s takovým člověkem potkat znovu a znovu to všechno poslouchat?

  • Není lepší hledat štěstí v cizině?

V prosazování konceptu "šťastných firem" jsou vepředu progresivní skandinávské země, zejména Dánsko. Naopak za trendem zaostává konzervativnější evropský jih, kde nadále platí tradiční model oddělování pracovního a soukromého života. Podle Michala Šrajera představují firmy v České republice z hlediska štěstí evropský průměr, ale počet těch, kteří chtějí svou firmu založit nikoli výhradně na zisku, ale na lidech, s nimiž se cítí dobře, nepochybně roste. Za štěstím už tedy není nutné putovat až za hranice.

  • Každá firma je pro mě dobrá, pokud je šťastná

I zde musí uchazeč, ale i firma pečlivě zvažovat, zda k sobě vzájemně pasují. Michal Šrajer doporučuje jednoduché pravidlo v podobě otázky: Chtěl bych jít s daným člověkem/potenciálním šéfem/případným kolegou na pivo? Chtěl bych s ním trávit čas i mimo práci? Pokud zní odpověď na obou stranách stolu kladná, existuje předpoklad, že by spolupráce mohla fungovat. Pokud mám pochybnosti, je lepší hledat dále. Štěstí v práci není abstraktní, odvozuje se od konkrétních vztahů lidí, kteří si rozumí.

Foto: Shutterstock.com
  • Jaké firmy jsou nejúspěšnější?

Jsou to ty, v nichž vládne atmosféra psychologického bezpečí, jak zjistil Google ve svém zkoumání. "Poznávacím znakem je důvěra mezi členy týmů: mohu bez obav dát najevo před svými kolegy, že něco nevím, zeptat se. A pozor, nikdo mi nedá najevo, že jsem méněcenný. V takto nastavené týmové chemii člověk ušetří 30 až 50 % mentální energie, které jinak spotřebuje na to, aby se tvářil určitým způsobem a předstíral, že je neomylný," odkrývá Michal Šrajer tajemství šťastných a současně úspěšných.

HR laboratoř bude o spokojenosti v práci

Michal Šrajer bude o šťastných firmách a jejich spokojených zaměstnancích podrobněji mluvit na akci Purpose and Happiness @Work, kterou pořádá globální centrum služeb společnosti Novartis v Praze v úterý 20. listopadu. Společnost Novartis, která v Praze provozuje svoje globální centrum služeb a zaměstnává stovky zaměstnanců, staví hodnoty spokojenosti zaměstnanců na přední místo. "Náš tým je velmi rozmanitý, najdeme v něm více než 65 národností, každý člověk reprezentuje určitý pohled a zkušenost," říká ředitel pražského centra Detlef Geigle, který vedle diverzity zdůrazňuje také hodnoty tzv. inkluze, respektování rozmanitosti či různých názorů. "Tímto stylem vedení se ujišťujeme, že každý člen týmu rád vyjadřuje svoje názory, čímž přispívá ke změně zažitých zvyklostí," dodává. "Je skvělé přicházet každý den do práce s vědomím, že to, co děláme, má skutečně hluboký smysl." Součástí akce bude i představení pracovních příležitostí, které Novartis v Praze nabízí zkušeným odborníkům, ale také vysokoškolským studentům a absolventům.

Bližší podrobnosti o akci Purpose and Happiness @Work včetně možnosti registrace najdete zde.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější