Vysoká škola logistiky o.p.s. již 10 let učí řídit svět
poweredbyexperts

Vysoká škola logistiky o.p.s. již 10 let učí řídit svět

V Přerově už desátým rokem působí Vysoká škola logistiky o.p.s., která nabízí vzdělání v prvních dvou stupních terciárního vzdělání (bakalářský a inženýrský) v exkluzivních, studijních programech Logistika. Tato soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu zahájila svou činnost v měsíci říjnu 2004, po udělení státního souhlasu a akreditaci s 57 studenty.

V současnosti studuje na vysoké škole přes 800 studentů ve 4 bakalářských oborech (dopravní logistika, logistika služeb, informační management, logistika cestovního ruchu) a v jednom navazujícím magisterském oboru „Logistika“. Absolventi inženýrského studia logistiky mohou pokračovat na třetím stupni, doktorském studiu (absolvent Ph.D), které je akreditováno na Fakultě dopravy ČVÚT Praha a výuka je realizována ve spolupráci s Vysokou školou logistiky o.p.s. Všechny studijní obory jsou akreditované do roku 2019.

Vysokoškolské vzdělání v oblasti logistiky se stává v současnosti velmi významnou a nezbytnou potřebou pro řízení logistických systémů v praxi. A to nejen jako manažéři disponující určitými specifickými kompetencemi vyvolanými potřebami globálního obchodování a přepravy materiálů, ale i logisticky systémově připravení odborníci s dostatkem technických informací a schopností technicky myslet při řízení a přípravě optimálních postupů. Vysoká škola logistiky o.p.s. si klade za cíl připravit odborníka pro konkrétní profese v resortech dopravy, veřejných a soukromých služeb, informačního managementu, cestovního ruchu, při podnikání a na dalších řídících postech. Výuka je zaměřená na základní teoretické znalosti z oblasti logistiky, operačního výzkumu, informatiky, ekonomických, matematických a právních disciplín doplněné výukou jazyku.

Foto: Studenta

Co je vlastně logistika – móda nebo nutnost?

Jde o perspektivní studium nebo jenom studium s jiným, novým názvem? Je to pro studenty dobrý obor? Najdou absolventi zaměstnání? Kdo je bude potřebovat? Mnoho podobných otázek může napadnout rodiče budoucího maturanta nebo zaměstnance firmy. Pokusím se na takové otázky odpovědět, nebo alespoň se budu snažit motivovat k tomu, aby si na tyto otázky našel odpověď každý sám.

Navštivme supermarket v současné době, době globalizace. Před námi je plno zboží. Oblečení z Číny, boty z Itálie, elektronika z Japonska, sýry z Francie, jižní ovoce z Brazílie nebo ze severní Afriky apod. Před supermarketem stojí naše auto z Jižní Koreje s benzínem vyrobeným z ropy vytěžené ze dna oceánu, třeba na plošině ve Finsku. A co doma? Plyn z daleké Sibiře, elektrická energie dodávaná do domácnosti vyrobená ve vzdálené elektrárně. Vše kolem nás se vyrobilo někde jinde a někdo musel tu věc, to zboží, ten nábytek, to ovoce, tu energii dopravit až k nám. A jaké základní činnosti vykonává výrobní firma? Nakupuje materiál, skladuje tento materiál, vyrábí z něho výrobek, expeduje do meziskladu, z meziskladu se převáží do supermarketu, nebo přímo zákazníkovi či dalšímu výrobci ještě ke zpracování.

Všude kolem nás se něco přepravuje dopravními cestami (silnice, koleje, vzduch, voda, potrubí, elektrické vedení, různá další vedení apod.). Dokonce ani administrativní kancelář nebo naše domácnost se neobejde bez dopravy energií, vody, materiálů a informací.

Foto: Studenta

Co s tím má společného logistika? Logistika je oborem, který popisuje řídicí procesy pro optimalizaci logistického systému, to je všech činností, které souvisí s přepravou výrobku, jejich skladováním, manipulací a dalšími činnostmi od vytěžení či výroby až k zákazníkovi. Logistika je práce s informacemi, v dnešní době informačních technologií a výkonných dopravních prostředků má pro nás obrovský význam. Přece tu přepravu a manipulaci se zbožím při nákupu platí zákazník v prodejní ceně. Cena je vyšší, když logistik rozhodne nesprávně, zaplatíme méně, když logistik optimalizuje logistický proces (přepravu, skladování, výrobu a další procesy) tak, aby byl co nejlacinější. Proto je pro nás důležité, aniž si to uvědomujeme, např. umístění logistických distribučních center, kvalita dopravních prostředků a dopravních cest využívaných pro přepravu, jaká je organizace při výrobě na dílně apod.

Vysoká škola logistiky o.p.s. učí řídit svět v tom pojetí, že ve studiu logistiky seznamuje studenty s postupy, výrobními technologiemi, s využitím informačních technologií, simulováním a modelováním jednotlivých procesů pro nalézání co nejefektivnějších postupů (v daném místě, v daném čase a za daných finančních nákladů) pro dosažení základního cíle a to je spokojenost zákazníka.

JUDr. Ivan Barančík

rektor, ředitel VŠLG

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější