Právo je jako řemeslo. Čím dřív se do něj student pustí, tím lépe

Právo je jako řemeslo. Čím dřív se do něj student pustí, tím lépe

Příprava bankovního obchodu, jeho perfektní strukturování a pak samozřejmě i dlouhý a psychicky náročný proces vyjednávání mezi oběma stranami – to je hlavní pracovní náplní Kláry Kubáňové a Martina Manduľáka, koncipientů největší globální advokátní kanceláře Dentons. Jak funguje právo v praxi, v čem je zajímavá oblast bankovnictví a financování a jaké výhody přináší? Zeptali jsme se za vás.

V čem konkrétně spočívá vaše práce?

M: Naše práce tkví především v zastupování klientů při všemožných bankovních obchodech. Podílíme se na strukturování, vyjednávání a uzavírání těchto obchodů.

K: Kromě vyjednávání úvěrových a zástavních smluv obnáší naše práce z velké části mikropráci v podobě přípravy doprovodných dokumentů a související administraci, která nám mnohdy zabere více času než samotné strukturování příslušných smluv.

V čem vidíte zásadní přínos vaší práce pro vaše klienty?

M: Bankovní transakce jsou často velmi komplikované obchody. My jsme schopni takové transakce připravit a pomoci s jejich vyjednáním tak, aby proběhly rychle, hladce a ke spokojenosti našeho klienta. V důsledku této efektivity je naším hlavním přínosem, pro někoho možná paradoxně, šetření peněz klientů.

K: Snažíme se poskytovat klientovi vždy komplexní právní servis a pomoci s jakýmkoli požadavkem, ať už pramení ze strany klienta, nebo od protistrany.  Snažíme se být aktivním hybatelem, který posouvá transakci vpřed, aby se klient mohl soustředit na komerční záležitosti a právní stránku nechal plně na nás.

Klára Kubáňová

Klára absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a University of Wales. Dnes je advokátní koncipientkou v pražské kanceláři Dentons, kde se zaměřuje především na oblast bankovnictví, financování a regulaci finančních institucí.

Kdy jste se rozhodli pro oblast bankovnictví a financování? Bylo to už při studiích, nebo vám tato možnost vyplynula až během praxe?

M: V Dentons si juniorní právníci zpočátku zkoušejí různá odvětví. To, že jsem zůstal v oblasti bankovnictví, je nejspíš zapříčiněno kombinací mých sympatií k obsahu práce a k seniorním právníkům, se kterými jsem měl tu čest spolupracovat. Jsem v této oblasti spokojený.

K: Oblast bankovnictví, respektive finančních služeb jsem si vybrala ve třetím ročníku při studiích, kdy jsem začala působit na Katedře finančního práva. Práce na katedře mě i díky skvělému kolektivu nadchla a v této oblasti jsem zůstala, nakonec jsem se však rozhodla přesunout se z oblasti bankovní regulace do samotného financování. Oblast regulace je však stále mou srdeční záležitostí a vždy se k ní ráda vracím. Transakce jsou naopak živá a dynamická práce. Proto mě tato kombinace regulace a transakcí opravdu baví.

Foto: Studenta

Někteří studenti právnických škol se snaží pohybovat v právnickém prostředí už od samého začátku studia, jiní s vyhledáváním praxe čekají až do vyšších ročníků. Kdy je podle vás ideální doba, aby se začali poohlížet po nějaké odborné praxi?

M: Když se chcete stát právníkem, musíte mít samozřejmě i teoretický základ. Na právo je ale podle mého názoru potřeba nahlížet spíše jako na řemeslo než jako na vědu. Bez dostatečné praxe se právo dělat nenaučíte, a později možná proto nebudete mít příležitost k získání kvalitního a dobře placeného místa. Povězme si také upřímně, že studium práva nepatří mezi časově nejnáročnější obory. Pokud si vezmeme příklad Právnické fakulty Masarykovy univerzity, je podle mého názoru správné, že fakulta k úspěšnému ukončení studia vyžaduje kromě složení zkoušek i jistý počet hodin odpracovaných v advokátní kanceláři anebo na soudě. Tento přístup bych na místě právnických fakult ještě výrazně prohloubil.

K: Myslím, že ideální doba k získání praxe je ve třetím ročníku, kdy už má student nějaké širší povědomí o právu a může se tak nad daným úkolem zamyslet a nejednat čistě mechanicky. Dle mého názoru je tedy s praxí třeba začít už během studií. Čím více má student praxe, tím spíše najde kvalitní místo po studiu.

Martin Manduľák

Martin je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a specializuje se na poradenství věřitelům a dlužníkům při různých bankovních případech a obchodních transakcích. Klientům poskytuje také poradenství při řešení insolvencí a restrukturalizací.

Jak je to v České republice se sehnáním kvalitního pracovního místa pro mladé právníky?

K: Pokud má student kvalitní předchozí praxi a jazykové schopnosti, chuť pracovat a případně i mezinárodní zkušenost, tak by se sehnáním místa neměl mít problém. Samozřejmě s každou absencí některého z těchto kritérií se šance dle mého názoru zmenšuje.

M: Myslím si, že práce je dostatek. Navíc minimálně v Praze je mnoho míst i ve veřejné sféře.

Kde spatřujete hlavní výhody práce pro Dentons?

M: Líbí se mi kombinace výhod, které poskytuje velká mezinárodní kancelář, a jisté flexibility a tvárnosti, kterou byste čekali spíše v menší advokátní kanceláři. Z pohledu absolventa je Dentons ideálním místem pro start kariéry. Je tu velké zázemí a zároveň také možnosti růstu pro jednotlivce.

K: Jako v každé velké kanceláři je i zde skvělá možnost se intenzivně vzdělávat a učit se novým věcem. Učení pak jde hodně rychle. Hlavní výhodou je z mého pohledu také flexibilita, kterou zmínil Martin. Dentons mě například na dva měsíce vyslali do jedné z předních českých bank, kde jsem si osvojila interní principy fungování banky a činnost podnikového právníka.

Foto: Studenta

Existují nějaká úskalí této práce?

K: I jako koncipienti máme při transakcích velkou odpovědnost. Jakýkoliv přešlap či chyba mohou způsobit, že úvěr nebude poskytnut v požadovaném čase, což může způsobit komplikace. Při poskytování poradenství v oblasti regulace pociťuji tuto odpovědnost díky existenci veřejnoprávního prvku ještě intenzivněji. Nevnímám to ale jako tlak shora, ale spíše jako odpovědnost vůči samotnému klientovi.

M: Plus asi to, že tu někdy zůstáváme přes noc. (smích)

Je nějaký kariérní úspěch, na který jste obzvláště pyšní?

K: Pro mě je asi největším úspěchem to, když se k nám klient vrací a požaduje, abych na dalším projektu pracovala já.

M: V Dentons se na každém projektu podílí několik lidí, takže bych si nerad přivlastňoval zásluhy za společné projekty. Za svůj osobní úspěch beru, když dokážu unést zodpovědnost, kterou v danou chvíli mám.

Text: Oliver Sálus

Foto: Jindra Kodíček

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější