Překvapivě dobré uplatnění teologů: „Duchovní mají místo stoprocentně jisté."

Překvapivě dobré uplatnění teologů: „Duchovní mají místo stoprocentně jisté."

V minulém článku jsme Vám přinesli informace o studentech Fakult teologických a o stereotypech a předsudcích, které o nich kolují. Téma textu následujícího je o možnostech jejich pracovních uplatnění. Pro neznalé možná může být překvapivé, že pro práci duchovního se rozhoduje pouze část jejich absolventů.

„Vzhledem k tomu, že na naší fakultě se studují kromě jednooborové teologie i dvojobory, je spektrum uplatnění absolventů poměrně široké. Samozřejmě je tu možnost uplatnění v církevní praxi, dále je tu možnost provádět charitativní činnost, psychoterapie, student se stává znalcem náboženství, také je tu možnost učit dějiny, filosofii, etiku, náboženství, společenské vědy či pracovat v některém z vědních oborů – filosofie, biblistika atd.,“ řekl nám Jaromír z Husitské teologické fakulty.

Foto: Studenta

Na fakultách teologie existují různé obory, tedy nejen ty teologické. Prolíná se zde sociologie, psychologie, filozofie nebo například pedagogika. Takže známý předpoklad o tom, že student teologie rovná se budoucí kněz, je naprosto scestný. Ovšem část studentů, kteří se pro tuto možnost rozhodnou, nemají podle Ondřeje Trepeše, studenta Katolické teologické fakulty UK, problém s uplatněním: „Budoucí duchovní mají i v údajně zcela bezbožných Čechách místo stoprocentně jisté.“ Vzhledem k obecnému trendu horšího uplatnění humanitních oborů na trhu práce je to jistě pozitivní zpráva.

Co se týče brigád, neexistují nejspíš žádné vedlejší pracovní poměry typické pro studenty teologických fakult. „Podle toho, co vím od svých známých, studenti například pracují v neziskových organizacích např. Green Doors, dělají korektury, překlady, výpomoc v kancelářích, pomocné stavební práce, nebo uvaděče v divadlech, organizaci koncertů a jiných kulturních akcí, asistenční práce pro lidi s postižením, dobrovolnické cesty do jiných zemí apod. Je to velice široké spektrum,“ řekl nám již výše zmíněný student.

Pavel Prchal

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější