Studentský film: Foodwaste

Pusť si: Food waste, neplýtvejme jídlem! 🌽(studentský film)
 |  Video: