Studujte mezinárodní vztahy a diplomacii v angličtině na VŠE v Praze

Studujte mezinárodní vztahy a diplomacii v angličtině na VŠE v Praze

Od roku 2010 nabízí Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze studium dvouletého navazujícího magisterského oboru v angličtině International and Diplomatic Studies (IDS). Obor nabízí vzdělání v oblastech mezinárodní politiky, ekonomiky, mezinárodního práva, komparativní politiky a diplomatické historie, teorie i praxe. Důraz je kladen také na problematiku Evropské unie. Obor ale nabízí i volitelné předměty z jiných tematických oblastí mezinárodních vztahů či světových regionů.

VŠE je přední univerzitou v oblastech managementu, businessu, ekonomie a politické vědy v České republice. Od roku 2009 disponuje certifikáty ECTS a DS Label udělovanými Evropskou komisí za řádnou implementaci evropského systému transferu kreditů. Již několikrát byla oceněna jako nejlepší business škola v regionu střední a východní Evropy francouzským projektem Eduniversal. Prostřednictvím VŠE je IDS součástí mezinárodní sítě APSIA (Association of Professional Schools of International Affairs).

Foto: Studenta

Jednou z klíčových předností oboru IDS je možnost, respektive povinnost, studovat po dobu jednoho semestru v zahraničí. Tak studenti pronikají do mezinárodního prostředí, což je později neocenitelnou výhodou při hledání stáží a zaměstnání. Výběrové řízení ke studiu v zahraničí probíhá během druhého semestru studia a studenti vyjíždějí během třetího semestru. Partnerské školy IDS se nacházejí například ve Francii, Německu, Itálii, Rusku, USA, Mexiku, Jižní Koreji, Estonsku, Litvě, Polsku či na Slovensku.

Studenti tuto možnost oceňují. „Že strávíte semestr v zahraničí, je klíčovou jistotou IDS, za kterou jsem vděčný. ... Nesetkal jsem se s nikým, kdo by se bláznivě nezamiloval do nepopsatelného okamžiku, když popíjíte turecký čaj na horní palubě trajektu přes Bospor při západu slunce,“ vzpomíná německý student Daniel, který strávil semestr na Sabanci University v Istanbulu. Daniel ukončil studium IDS v roce 2013 a nyní žije a pracuje v Praze.

Foto: Studenta

Klíčovou podmínkou pro přijetí do oboru IDS je ukončené bakalářské vzdělání (v případě studia v zahraničí doplněné nostrifikací v České republice). Předchozí vzdělání v oblasti společenských věd je výhodou, ale obor přijímá i studenty z jiných oblastí. Studenti musí prokázat znalost angličtiny, druhého světového jazyka a složit přijímací zkoušku (online).

Více o IDS je na webových stránkách http://ids.vse.cz/. Přihlášky je nutné podat do 30. dubna 2014.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější