reklama
 
Tři možnosti, jak se vysokoškolsky vzdělat: Prezenčně, kombinovaně, nebo distančně?

Tři možnosti, jak se vysokoškolsky vzdělat: Prezenčně, kombinovaně, nebo distančně?

Pomalu nám odtikává čas, během něhož lze podat přihlášku na vysokou školu. Datem s velkým „D“ je 29. únor. Oproti jiným létům se toto datum trochu liší, protože nás čeká přestupný rok. Pokud přihlášku odesíláte z pošty, musíte mít na obálce razítko s datem 29. února, což bude datum, kdy jste přihlášku podali. To, že formulář dojde na vaši vysněnou fakultu až během několika následujících dní, nevadí. Pokud vám termín uteče, stačí zapátrat na webových stránkách jednotlivých škol. Některé z nich – často ty soukromé – mají datum podání přihlášky stanoveno na pozdější dobu.
reklama

Pokud ale pořád nejste rozhodnuti, které „vejšce“ dát přízvisko vysněná, měli byste vědět, že existuje několik typů a systémů studia. Možná vám náš přehled pomůže v rozhodování. Pro začátek nabízíme tato slova: prezenční, kombinované, distanční. Pokud najdete obor, který nabízí několik druhů studia, je důležité vědět, že přihlášku musíte podat na každý typ zvlášť a můžete jich podat neomezené množství. Záleží jen na vašich financích, protože platit musíte za běžnou i elektronickou přihlášku. Ta vás ale přeci jen vyjde levněji.

Prezenční studium

Tento systém studia dnes v České republice výrazně převažuje a jeho studenty jsou většinou mladí lidé do 26 let, kteří si mohou dovolit trávit většinu svého času ve školních posluchárnách a ne v práci. Prezenční studium nabízí všechny vysoké školy, a to jak státní, tak soukromé. Některé obory jsou časově více náročné než jiné. Je tedy třeba si dobře rozmyslet, kolik času chcete škole obětovat. Projděte si dopředu povinné předměty, abyste věděli, na kolik z nich musíte pravidelné docházet a dělat domácí úkoly (semináře, cvičení) a na které chodit nemusíte (přednášky). Čas vám často zbude jen na nahodilé brigády, na druhou stranu ale toto studium přináší studentské finanční úlevy. Ušetříte tak na bydlení, na dopravě, na učebnicích a knihách, na vstupech do divadel i muzeí. Důležité také je, že během studia budete v pravidelném kontaktu s odborníky ze svého oboru. To se může vyplatit v budoucím kariérním bludišti.

Kombinované studium

Toto studium se dříve nazývalo dálkové, ale dnes je to v podstatě kombinace prezenčního a distančního studia. Nejvýraznějším rozdílem je to, že do školy nebudete nuceni chodit každý den, ale jen několikrát - většinou třikrát - za semestr. Výuka v kombinované formě probíhá takzvaně blokově. Studenti tak musí přijít vždy jeden den v měsíci na několik hodin, během nichž si poslechnou přednášky různých předmětů. Zbytek ale musí dostudovat sami doma, pomocí učebnic a vlastnoručních zápisků. Samozřejmou součástí kombinovaného studia jsou pak seminární práce či různé projekty, na kterých musíte většinou pracovat v průběhu semestru.

Nezapomeňte také na to, že studijní plán kombinovaných oborů je pevně daný a nenabízí takovou variabilitu předmětů jako prezenční forma. Existují pak dva typy studentů kombinované formy studia. Ti první jsou pracující, kteří si chtějí při práci dodělat VŠ nebo by si bez zaměstnání vysokou školu nemohli dovolit nebo chtějí již při studiu získat potřebnou praxi. Druhým typem jsou pak pilní studenti, kteří studují jednu školu prezenčně a jelikož se chtějí vzdělat i v jiné sféře, zvolili si druhý obor jako kombinovaný. Ať tak, či tak, docházkou na kombinované studium získáváte statut student a můžete tak využívat všech jeho finančních výhod, které nabízí.

Distanční studium

Distanční a kombinované studium spolu bývají často zaměňovány. Je to dáno nejen terminologií, kdy distanční dnes znamená dálkové, ale dříve tak bylo označováno právě kombinované studium, ale také tím, že jejich forma si je víceméně podobná. Vzhledem k poměrně nepřesné definici v zákonech si každá škola může distanční studium poskládat podle svého. Často se tak tedy kombinovaná a distanční forma skoro neliší. V zásadě se ovšem distanční forma studia hodí pro ty, kteří jsou buď v práci, nebo v domácnosti na plný úvazek. Základem studia totiž není docházka do školy -  a to často ani bloková, jak tomu bylo u předchozí formy.

Komunikace mezi studenty a jejich vyučujícími – tutory – totiž probíhá hlavně po internetu nebo po telefonu. Studenti také mohou přijít na smluvenou konzultaci do školy, ale klidně jen na hodinu nebo dvě, pokud během svého samostudia narazí na nějaký problém. A právě samostudium je druhým pilířem této formy studia. Pokud o tomto typu vzdělávání přemýšlíte, měli byste si být jisti, že máte pevnou vůli a k učení, čtení a seminárním pracím se dokážete „dokopat“. Na konci každého semestru vás pak tradičně čekají zkoušky, na konci studia pak rovnoprávný vysokoškolský titul. Během studia ovšem nečekejte, že by vás někdo považoval za chudého studenta. Tento statut totiž při distančním studiu ztrácíte a slevy na dani, na MHD nebo v menze se vás netýkají.

Eva Samšuková

reklama

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější