Tabule

Nadaní lidé: Jací jsou? A patříte mezi ně?

Taky znáš někoho, kdo je vážně chytrý, multitasking zvládá snad už od narození a řešení má vymyšlené ještě než se vůbec nějaký problém objeví? Asi každý má v okolí takového člověka. Jsou tak takzvaně “nadaní lidé“ (z anglického gifted people). Je ale být “nadaný“ vždycky výhoda?

Nadaný člověk se nemusí vyznačovat jen bezvadným zvládnutím multitaskingu nebo dobrým řešením problémů. Většinou je toto nadání propojeno s vysokou inteligencí. Jsou to lidé, kteří prostě přemýšlí jinak, a ať už vynikají v čemkoliv, vždy v této činnosti výrazně, ale opravdu velmi výrazně, převyšují ostatní. Rychle přemýšlí, rychle se vyjadřují a mluví. To, co dělají, mají promyšlené do nejmenšího detailu a rádi a rychle se učí. Při troše motivace jsou schopní vykonat danou práci velmi rychle, o hodně rychleji než většina ostatních.

Výzkumy ukazují, že je v naší populaci zhruba 3 - 5% nadaných lidí. Lidí s nadprůměrným inteligenčním koeficientem (IQ) tedy těch, jejichž hodnota IQ je vyšší než 130, jsou potom 2%. Když ale vezmeme v úvahu, že každý z nás určitě alespoň jednoho takového člověka zná, anebo třeba i fakt, že mnoho takových lidí na testování IQ nebylo, je jasné, že je nadaných lidí více.

Stinná stránka inteligence

Ač se to nezdá, mají i nadaní lidé, stejně tak jako všechny lidské charaktery, vlastnosti, které už tak výhodné nejsou. Největší problém nejčastěji vzniká při komunikaci s ostatními. Jsou to běžné rozhovory, kdy nadaný člověk už je ve své hlavě o několik kroků napřed, a když potom přeskočí z kroku prvního, o kterém zrovna jeho kamarád mluví, na třetí, čtvrtý, pátý atd., samozřejmě přichází chvíle neporozumění a následného vysvětlování.

Foto: Unsplash.com

Z toho plynou problémy s porozuměním celkově. Nadaní si často připadají jiní - jsou nepochopení a mnohdy je pro ně hlavně v brzkém věku problém začít si svého nadání vážit a naučit se ho správně využívat. Trvá to totiž dlouho, než si je takový člověk schopný uvědomit, že ta onakost, kterou má, a která mu v jeho očích brání ve všem, co dělá běžný zbytek populace, je vlastně pozitivní a krásná, a že to ve skutečnosti není vada, ale nádherná mimořádnost.

Díky těmto a podobným problémům mají nadaní lidé, a to hlavně lidé s extrémně vysokým IQ, velmi často komplikace ve škole a dále mnohdy i v zaměstnání. Snad každý měl ve škole takového spolužáka - nad vším moc přemýšlí, všechno analyzuje, nikdo ho vlastně nechápe. Svoje názory se nebojí prezentovat a stát si za nimi a to rozhodně nejsou obvyklé. Je naprosto jasné, že takové chování se žádnému panu učiteli líbit nebude. A tak se často stává, že jsou nadaní lidé nepochopeni a často jen o chlup utečou propadnutí nebo dokonce vyhazovu. Některé děti s vysokým IQ dokonce často končí s diagnózou demence nebo podprůměrným IQ.

"Nevzdělaní" velikáni

Problém se školami přetrvává samozřejmě i na školách vysokých. Podobně krutý vysokoškolský osud potkal například geniálního fyzika Alberta Einsteina, který byl na střední škole průměrným studentem, v matematice a fyzice údajně nijak zvláště nevynikal, s vysokou měl obrovský problém, a jak to dopadlo. Nebo například úžasný Walt Disney. Věděli jste, že na vysokou nikdy nechodil? Díky problémům se prosadit v zaměstnání, které by ho bavilo, si otevřel svou vlastní reklamní agenturu, což ho dovedlo až k celosvětovému úspěchu.

Foto: Unsplash.com

A co třeba spoluzakladatel Microsoftu, Bill Gates, ano, ani ten na vysoké škole nevydržel. A samozřejmě mnoho dalších významných osob. Spojovalo je jedno - nadání a hlavně touha jít si za svým. Ani jeden z těchto velikánů to s pochopením a prosazováním se neměli zrovna nejjednodušší, ale prostě se nevzdali a k tomu, co je bavilo a naplňovalo, si svoji cestu našli a dostali za to patřičnou odměnu. Jen škoda, že se té pomyslné odměny někteří z nich už nedožili.

Jak poznám, zda jsem "nadaný"?

Tak rozhodně slovo, které tě vystihuje je ROZDÍLNÝ, (jiný, divný nebo podobná synonyma). Nadaný člověk se totiž díky zmiňovaným neobvyklým vlastnostem potkává s již popsaným neporozuměním a připadá si jednoduše jiný. Dále bys měl být člověk, co má chuť se stále něco učit a poznávat, kterému to prostě myslí. Máš výrazné pozorovací schopnosti a taky jsi celkem přecitlivělý. Nejsi zrovna přeborník na mezilidské vztahy a jsi díky tomu často až samotářský. No, a jestli jsi k tomu ještě kreativní, inovativní a originální, je to celkem jasné, i ty jsi na základě schématu nadaného jedince, vycházejícího ze 4 druhů inteligence (kognitivní, emoční, vztahová, kreativní) "gifted".

Tak teď už je to jasné. Ale jak s tímto nadáním naložit? Vlastně na tom není nic zvláštního. Stačí přijmout to, že je pro tebe možná těžší komunikovat s ostatními, ale hlavně musíš začít brát svoje nadání a specifické vlastnosti jako dar a snažit se vše dělat, jak nejlépe to jde a taky se trochu inspirovat výše zmíněnými pány - prostě si jít za svým.

Foto: Studenta

Jestli ses v popisu nenašel přímo ty, ale víš o někom, na koho to sedí, zkus si představit, jaké to je, mít všechny tyhle vlastnosti a snaž se tomuto člověku porozumět a ukázat mu, že nadání je dar a ne trest.

Velké štěstí a snad i pozitivní vidina postupného se zlepšování ve vzdělávání nadaných je nová Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných z 21. 1. 2016. Dále také vznikají nové a nové alternativní základní školy anebo gymnázia, která jsou určená pro nadané a studenty s nadprůměrným IQ  a snaží se jejich nadání využít. Protože když se toto nadání správně využije a rozvine, nikdy to nemůže skončit jen tak, obyčejně!

A na závěr ještě jeden chytrý citát, pro motivaci a inspiraci.: "If you can dream it, you can do it. Always remember that this whole thing was started by a mouse." Walt Disney.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější