Žít Karlovkou aneb jak se zapojit do dění na UK

Žít Karlovkou aneb jak se zapojit do dění na UK

Pokud studujete Univerzitu Karlovu, máte spoustu možností mimoškolního vyžití. Pod UK totiž funguje mnoho studentských spolků, do kterých se můžete zapojit. Do většiny klubů se mohou ale přidat také studenti ostatních vysokých škol. Přečtěte si o různorodých spolcích a o možnostech, jak se zapojit.

Největším spolkem sdružujícím ostatní kluby je Studentská Unie. Jedná se o spolek, který funguje již šest let a jehož hlavní činností je koordinace spolupráce studentských spolků a úzká spolupráce s univerzitou. Zapojit do Studentské unie se mohou všichni studenti či absolventi UK, a členem je buď přímo osoba, nebo studentský spolek.

Pokud byste se chtěli podívat na některou z akcí, kterou SU pořádá, máte možnost zúčastnit se  Říjnového jarmarku studentských spolků v Karolinu (14. 10. 2014). Dále unie pořádá speciální semináře – účetnictví pro spolky, fundraising, seminář k NOZu a nutným změnám ve stanovách spolků či práce s médii.

„Dalšími kroky bude vytvoření systému pro lepší organizaci akcí členů SUUK. Propojováním lidí resp. projektů různých spolků dojde k promíšení lidí z různých oborů a upevnění identity SUUK. V neposlední řadě oživení chceme oživit komunikační kanály SUUK a pravděpodobně připravit i nový web,“ říká o činnosti spolku radní pro PR Jakub Havránek.

Unie spolkům pomáhá financovat jejich akce a projekty a pomáhá jim také s propagací. „Dáváme však prostor i pro realizaci nápadů studentů, kteří nejsou sdružení ve spolku, nebo spolkový rámec překračují – jako příklad uvedu každoroční vyhlašování soutěže Moje šance nebo záštita Studentského Majálesu,“ říká o činnostech SU její předseda Maroš Lauer.

V létě vznikla odštěpením od Studentské unie Studentská asociace. „Není nám jedno, co se na Univerzitě Karlově v Praze v oblasti studentského života děje. První známky života vyvstaly již v dubnu tohoto roku. Hlavním důvod vzniku Asociace spočívá v rozvinutí vlastní aktivity a to nejen na bázi spolků, jež působí univerzitně nebo na jednotlivých fakultách, ale zejména na úrovni jednotlivých studentů, absolventů, kteří budou pomocnou a hybnou silou univerzitního dění,“ říká jeden z představitelů Marek Moravec.

Hlavním účelem této organizace je otevřená spolupráce, která se zasazuje o zviditelnění UK na komerčních akcích typu Majáles. Asociace plánuje do budoucna akce, které mají za cíl propojovat studenty. „Nechceme však pouze masové akce, ale i takové, kde budou studenti z jednotlivých fakult mít možnost navázat bližší spolupráci i počátky přátelství,“ říká Moravec.

Podle předsedy SU Maroš Lauera vedla spolky k odštěpení nespokojenost s fungováním Unie a odlišnost názorů na její další směřování. „Je mrzuté, že se některé spolky vyčlenily až po zvolení nové rady. Trochu tak uklízíme po předchozích radách, které se z nějakého důvodu stranily spolupráce s komerční sférou. Máme nového rektora a myslím, že si s ním SUUK v tomto velmi rozumí,“ dodává radní pro PR Havránek.

Další spolky na UK:

IC CUNI (International Club)

Klub, který se stará o zahraniční studenty, kteří v rámci erasmu přijíždějí na semestr nebo dva studovat na Karlovu univerzitu. Klub pořádá různé sportovní nebo kulturní akce, zajišťuje, aby studenti kromě studia měli i mnohá jiná vyžití a Prahu si užili a poznali i trochu jinak. Zapojit se můžete do klubu, nebo jen do jeho buddy programu – můžete si vzít svého zahraničního studenta, o kterého se po jeho příjezdu do Prahy budete starat. Svého buddíka vyzvedáváte na letišti, potom mu pomáháte vyřídit formality, no a potom vám minimálně na jeden semestr zůstane zahraniční kamarád, který s vámi vždycky rád zajde na pivo.

VŠEHRD Spolek českých právníků

Tento spolek s dlouholetou tradicí, který byl založen již roku 1868, je vůbec nejstarším českým právnickým spolkem. Mezi jeho cíle patří např. vytvářet spojení mezi právní praxí a studenty práv.

Zapojte se a můžete tak patřit mezi následovníky Jaroslava Preisse nebo Aloise Rašína, kteří byli taktéž členy klubu. Klub si drží svoji prestiž doteď a mezi jeho čestné členy patří např. Václav Klaus, Pavel Tigrid nebo Josef Tošovský. Spolek je také zřizovatelem Randovy nadace, která uděluje stipendium pro studium na univerzitě v Curychu. Získat také můžete prestižní Randovu cenu za nejlepší diplomovou práci.

Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy

Klub, který má také několikaletou tradici a jehož účastníci se schází k argumentačním kláním, které probíhají na způsob britského formátu parlamentní debaty. To znamená, že se zde dvoučlenné týmy snaží přesvědčit publikum a rozhodčí o svém názoru. Témata se týkají zásadních otázek lidské společnosti, od politických po ekonomická témata. Pokud rádi debatujete nad vážnými tématy, nebo byste chtěli zlepšit svoje vystupování před lidmi a naučili se prezentovat svůj názor před publikem, toto je místo pro vás. Je také možné debatovat v anglickém jazyce, můžete si zde proto procvičit i svoji angličtinu.

AIESEC

Klub je součástí mezinárodní studentské organizace AIESEC. Hlavním zájmem této organizace je zprostředkování stáží studentům, a to jak českým vyjet do zahraničí, tak těm zahraničím v Čechách. Spolek vám pomůže zúročit vědomosti nabyté ve škole i v praxi. Možností, jak vycestovat, mohou být i kulturní stáže, které si kladou za cíl šíření osvěty (diskuse na téma HIV apod.) a rozvíjejí místní společnost. Získat svou příležitost může přes AIESEC každý.

Filmový klub FHS UK

Spolek vznikl v důsledku myšlenky na nedostatek klubů zaměřených na podobná témata. Členi filmového klubu se schází každé pondělí a v jinonické budově UK sledují vybrané filmy. Každý měsíc je zaměřený na určité téma, občas večer zpestří zajímaví hosté. Členové FHS se zapojují i do jiných aktivit. Z některých se pak stávají redaktoři fakultního časopisu Humr nebo se podílí na organizaci plesu svých fakult. Klub také pořádal vlastní festival, který nesl název Filmový festival FHS.

Studentská asociace

Studentská asociace vznikla v létě odštěpením od Studentské unie. „Studentská asociace je v současné době pouze uskupení studentů, kterým není jedno, co se na Univerzitě Karlově v Praze v oblasti studentského života děje. První známky života vyvstaly již v dubnu tohoto roku. Hlavním důvod vzniku Asociace spočívá v rozvinutí vlastní aktivity a to nejen na bázi spolků, jež působí univerzitně nebo na jednotlivých fakultách, ale zejm. na úrovni jednotlivých studentů, absolventů, kteří budou pomocnou a hybnou silou univerzitního dění,“ říká jeden z představitelů Marek Moravec.

Hlavním účelem této organizace je otevřená spolupráce, která se zasazuje o zviditelnění UK na komerčních akcích typu Majáles. Asociace plánuje do budoucna akce, které mají za cíl propojovat studenty. „Nechceme však pouze masové akce, ale i takové, kde budou studenti z jednotlivých fakult mít možnost navázat bližší spolupráci i počátky přátelství,“ říká pan Moravec.

A jaký názor má na nově vzniklý spolek Maroš Lauer ze Studentské unie? „Podle mého názoru vedla spolky k podobnému kroku nespokojenost s nynějším fungováním SU, stejně jako odlišnost názorů na další směřování celé instituce. Nerad bych tu polemizoval o všech možných oficiálních a neoficiálních důvodech, nejvíc mě však mrzí, že nově zvolené vedení nedostalo prostor na uskutečnění svých záměrů a odtrhnuté spolky se vyhnuly jakékoliv diskusi o našich dalších záměrech,“ říká pan Lauer.

A podobný názor má i pan Havránek: „Je mrzuté, že se některé spolky vyčlenily až po zvolení nové rady. Trochu tak uklízíme po předchozích radách, které se z nějakého důvodu stranily spolupráce s komerční sférou. Máme nového rektora a myslím, že si s ním SUUK v tomto velmi rozumí.“

Text: Míša Bůnová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější