Dny otevřených dveří na ČZU to jsou tropické skleníky, formule, minipivovar, živá zvířata a hlavně info o studiu

Dny otevřených dveří na ČZU to jsou tropické skleníky, formule, minipivovar, živá zvířata a hlavně info o studiu

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) zve zájemce o studium na Dny otevřených dveří ve dnech 24. a 25. ledna 2014 od 8.00 do 16.00 hodin (v sobotu do 13.00) do univerzitního areálu ČZU v Praze-Suchdole (bus č. 107, 147 „Zemědělská univerzita“ ze stanice metra „A“ Dejvická).

Špičkové laboratoře, školní formule (o které jsme psali zde), dokumenty z rozvojových zemí, minipivovar a především informace, o tom, co se na ČZU opravdu můžete naučit, nabídnou Dny otevřených dveří na ČZU. Jejich cílem je přiblížit atmosféru vysokoškolského studia ještě před odesláním přihlášek, usnadnit uchazečům výběr vysoké školy a pomoci jim s přípravou na přijímací řízení.

V pátek a v sobotu od 8.00 do 16.00 (v sobotu do 13.00) bude možné si prohlédnout nejen kampus, ale zblízka vidět špičkové laboratorní přístroje, učebny i posluchárny. Zástupci vedení jednotlivých fakult budou prezentovat studijní možnosti. Členové studentských organizací pak budou neformálně diskutovat se zájemci a budou jim pomáhat při orientaci v kampusu. Ve foyerech fakult bude též možné získat informační letáky, brožury, popřípadě zakoupit modelové otázky k přijímacím zkouškám.

Dveře otevřou všechny fakulty ČZU – Provozně ekonomická fakulta, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí, Fakulta tropického zemědělství – a Institut vzdělávání a poradenství.

O studium na ČZU je stále větší zájem, jak potvrzují statistiky přijímacích zkoušek během posledních let. V roce 2013 se přihlásilo přes 25 tisíc uchazečů. Oproti předloňskému roku se počet přihlášek zvýšil o 10 %. V loňském roce studium úspěšně zakončilo přes 4 tisíce studentů. „Vysoká míra uplatnění absolventů ČZU v praxi je v dnešní době významným signálem pro budoucí studenty,“ upozorňuje prorektor pro pedagogickou činnost Ing. Petr Zasadil, Ph.D.

Na tomto trendu má bezesporu podíl cílená komunikace s vybranými středními školami a další informační aktivity, ale také podpora uchazečů, kteří cítí rezervy ve svých znalostech formou přípravných kurzů, modelových textů atp.

Bližší informace lze najít na webu http://studuj.czu.cz. Zde jsou k dispozici vzorové testy, virtuální prohlídka, fotky a další informace pro ty, kdo se akce nemohou zúčastnit nebo dávají přednost elektronické komunikaci.

Stipendium pro talentované studenty

ČZU přijímá nadané a motivované uchazeče o studium bez přijímací zkoušky s možností získat stipendium až 5 000 Kč měsíčně po celý první ročník. Tyto výhody poskytuje bez rozdílu všem, kteří se umístili na předních místech v předmětových soutěžích, jako jsou matematická, fyzikální či biologická olympiáda, středoškolská odborná činnost a další odborné soutěže garantované MŠMT.

Provozně ekonomická fakulta

Tato fakulta tradičně čelí největšímu zájmu uchazečů. PEF proto plánuje opakované se zástupci vedení, akademického senátu a komisí pro přípravu testů z jednotlivých předmětů. Součástí programu budou opakované prohlídky fakulty a areálu ČZU s doprovodem a výkladem studentů PEF a také tištěné informace o studiu, resp. o jednotlivých oborech a jejich zaměření a informace o přípravných kurzech.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Uchazeči budou mít možnost prohlédnout si prostory fakulty, zúčastnit se informačních besed s proděkany a diskutovat se studenty. V přízemí fakulty bude otevřena informační místnost, kde budou referentky studijního oddělení podávat informace ke studiu na fakultě a odpovídat na dotazy. Zde také bude možné získat informační brožury a zakoupit modelové otázky k přijímacím zkouškám. O zkušenosti se studiem se budou s příchozími dělit i členové studentské organizace Pupen, kteří pomohou i s orientací příchozích na fakultě.

Technická fakulta

Pro zájemce o studium bude připravena prezentace studijních možností a beseda s proděkanem. Referentky studijního oddělení budou poskytovat informace ve vestibulu fakulty, kde bude zároveň možné získat letáky, brožury a informovat se o přípravných kurzech pro přijímací řízení. Součástí programu budou návštěvy laboratoří, prezentace studentské formule a zájemce čeká též prohlídka výukového a výzkumného minipivovaru.

Fakulta lesnická a dřevařská

Návštěvníci a potenciální uchazeči o studium získají hned ve vestibulu od zaměstnanců a studentů informace a propagační materiály. Během obou dnů se pak budou opakovaně konat přednášky proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, který představí uchazečům univerzitu, fakultu a zejména studijní obory vyučované na FLD. Ve vybraných posluchárnách, označených okruhem témat a studijních oborů, pak studenti a mladí pedagogové budou diskutovat a odpovídat na otázky potenciálních studentů. Uchazeči si rovněž budou moci vyzkoušet některé technologie používané k výuce včetně simulátoru harvestoru.

Fakulta životního prostředí

Pro zájemce jsou připraveny informační schůzky s proděkanem pro studijní činnost, akademickými pracovníky fakulty, zástupci Akademického senátu FŽP a studentů. Vedle toho bude možné zhlédnout prezentace jednotlivých studijních programů ve vybraných posluchárnách a položit dotazy přítomných studentům a pedagogům. Uchazečům budou ukázány nejen posluchárny, ale též cvičebny a laboratorní zázemí fakulty. K dispozici budou tištěné informace propagační materiály o fakultě, jednotlivých oborech a informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám.

Fakulta tropického zemědělství

V každou celou hodinu budou mít zájemci možnost vyslechnout prezentaci proděkana zaměřenou na studijní možnosti na fakultě. Návštěvníci budou moci navštívit Botanickou zahradu FTZ a také laboratoře. Ve vestibulu budou umístěny informační panely o výsledcích vědecké činnosti a projektech v rozvojových zemích. Studenti členové akční skupiny Be Fair na ČZU, budou nabízet zdarma fair trade kávu, čaj, sušenky a sušené ovoce spolu s propagačním materiálem FTZ a fair trade. Akci bude doplňovat reprodukovaná etnohudba.

Institut vzdělávání a poradenství

Dny otevřených dveří na institutu budou organizovány v prostorách IVP v Malé Chuchli (V Lázních 3,

159 00 Praha 5 - Malá Chuchle).  Zájemci získají informační materiály o programech nabízených IVP včetně možnosti individuální konzultace v případě hlubšího zájmu o určitý obor. Projdou si výukové prostory a vyzkouší používání didaktické techniky sloužící k výuce, např. interaktivní tabuli, využití videozáznamu a jeho bezprostřední analýzu z hlediska pedagogických principů apod.

Česká zemědělská univerzita

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, technologií a techniky, ale i s ekonomikou a řízením. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím včetně školních podniků umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu a zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku. ČZU je držitelem prestižního ocenění ECTS label.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější