EXKLUZIVNÍ PRŮZKUM: Studenti o reformě mnoho nevědí, ale se stavem VŠ spokojení nejsou

EXKLUZIVNÍ PRŮZKUM: Studenti o reformě mnoho nevědí, ale se stavem VŠ spokojení nejsou

Studenti o připravované Reformě terciálního vzdělávání nemají dostatečné množství informací. Vyplynulo to z našeho vlastního průzkumu realizovaného ve dnech 2. – 3. února 2012. Přesto se v blízké době chystají protestní akce organizované iniciativou Za svobodné vysoké školy v případě, že vláda schválí věcné záměry zákona o vysokých školách.

„Jako největší médium pro studenty si klademe za cíl zjistit, jaký názor na otázky Reformu VŠ panuje mezi studenty. Ze všech stran se ozývají připomínky akademiků, senátů, iniciativ skupin několika aktivních studentů nebo samozvaných zástupců studentského mínění. Zeptal se ale někdo přímo studentů, co si myslí?“ uvedl důvody pro tvorbu průzkumu ředitel Studenta Media Adam Kožela.

Průzkumu se zúčastnilo celkem na 650 studentů z 5 univerzitních měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Zlín), studujících různé VŠ, obory a rozdílného věku. V úvodní části se tazatelé ptali, jestli mají respondenti dostatek informací o tématech, která Reforma VŠ projednává. Z šestibodové škály hodnocení od „zcela nesouhlasím“ po „zcela souhlasím“ v průzkumu vyplynulo, že až 78 % dotazovaných o připravované reformě nemá dostatek informací. Pouze necelé 3 % respondentů zcela zná obsah Reformy. Rozdíly v názorech mezi muži a ženami nebyly zjištěny. Nejméně informovaní se přitom cítí být studenti z Brna – je jich až 84 % z celkového počtu oslovených brněnských studentů.

Foto: Studenta

„Témata Reformy VŠ byla v dotazníku rozdělena do 3 okruhů – Reforma VŠ obecně, Činnost a význam akademické samosprávy a Financování studia a školné. Do těchto okruhů byly také vloženy otázky zabývající se dalšími dílčími body reformy,“ přiblížil rozsah průzkumu Kožela.

Studenti jsou nespokojeni se stavem českých VŠ

Většina oslovených studentů si také uvědomuje nutnou potřebu reformy na českých VŠ. Na otázku, zda jsou spokojeni se současným stavem českého vysokého školství, odpovědělo záporně téměř 60 % dotazovaných. Pouze 4 % respondentů je zcela spokojeno se současnou situací a potřebu reformy nevnímá. Daleko více nespokojených studentů je v menších univerzitních městech jako Ostrava, Zlín nebo Plzeň – až 71 %. Oproti tomu v Praze a Brně je zcela nebo částečně nespokojeno přibližně 53 % dotazovaných.

Foto: Studenta

Na dalších výstupech průzkumu pracuje tým odborníků a výstupy budou k dispozici v příštích dnech.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější