Fejeton: Školné? Učiteli, a rovnou na ruku!

Fejeton: Školné? Učiteli, a rovnou na ruku!

Nechme stranou polemiku, zda je žádoucí zavádět finanční spoluúčast na studiu. Školné v tomto století pravděpodobně zavedeno bude. Jak ho tedy co nejlépe využít ve prospěch studentů (těch, kdo mají platit)? Vysoká škola není fastfoodem, kde si můžete okamžitě stěžovat na nechutnající (květákový) mozeček. Bohužel.

Profesor Jiří Kraus působící na Fakultě sociálních věd UK v Praze mi před časem řekl originální myšlenku – což takhle namísto paušálního a jednorázového školného platit vyučujícím proměnlivou odměnu za každou přednášku či semestr?

Tento fantazijní plán poukazuje na důležitý faktor finanční spoluúčasti – studenti mají rozhodovat o části prostředků, které vynakládají. Cílem je zvýšit motivaci lidí vyžadovat za tisícová školné adekvátní protislužbu. Peníze na ruku by snad povzbudily i profesory k lepším výsledkům.

Schválně, na kolik si ceníte dnešní přednášku? Dvacet korun, tři stovky…?

Lukáš Rozmajzl

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější