Přehled: Poplatky za studium a stipendia v evropských zemích. Jak jsou na tom čeští studenti?

Přehled: Poplatky za studium a stipendia v evropských zemích. Jak jsou na tom čeští studenti?

Víte, jak je to s poplatky a podporou studentů vysokých škol v Evropě? Jak jsou na tom studenti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi? Na podzim vydala evropská síť Eurydice publikaci, která se zaměřuje se na porovnání vzdělávacích systémů v Evropě z hlediska dvou oblastí tradičně charakterizujících vysokoškolský sektor v daném státě. Jednak jsou to poplatky za studium (zejména školné a jeho výše, administrativní poplatky), jednak podpora studentům ve formě stipendií, grantů či půjček. Jaké jsou hlavní závěry, ke kterým autoři došli?

Zpráva Fees and Support in Higher Education in Europe 2016/17 (Poplatky a podpora studentům ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě 2016/17) odhaluje rozdíly v nákladech na vysokoškolské vzdělávání a v podpoře pro studenty. Pojďme se podívat, jak si na tom vedou jednotlivé státy.

Kdo platí poplatky?

V některých zemích, např. ve Skandinávii, Německu (v Německu sice legislativa umožňuje vybírat poplatky za prodlouženou dobu studia, žádná vysoká škola však dosud toto právo v praxi neuplatnila.) či Řecku, se za vysokoškolské studium neplatí žádné poplatky, ve většině evropských zemí však studenti nějakou formou přispívají, ať již administrativními poplatky, tak v podobě školného.

V asi polovině zemí platí poplatky všichni studenti, např. Francie, Velká Británie (vyjma Skotska), Španělsko, Belgie, Itálie, v dalších státech však platí pouze tzv. part-time studenti (měřeno podle nižší studijní zátěže); tak je tomu např.  v Polsku, Dánsku, Slovinsku či Skotsku.

Další skupinu platících studentů tvoří ti, kteří překročí standardní dobu studia (např. v České republice, na Slovensku či Rakousku) nebo mají špatné studijní výsledky, resp. nedosáhnou na určitý počet kreditů (Estonsko, Polsko či Chorvatsko).

Jaký je váš názor na poplatky spojené se studiem? Máte zkušenosti ze zahraničí?

Zdroj: ve spolupráci s Dům zahraniční spolupráce (Simona Pikálková)

-->
Foto: Studenta

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější