Kam po bakaláři? Zkus aplikovanou ekonomii na špičkové škole

Kam po bakaláři? Zkus aplikovanou ekonomii na špičkové škole

Končíš bakalářské studium a nevíš, kam pokračovat dále? Pokud tě láká budoucí pozice finančního analytika, konzultanta či bankovní sféra, přihlas se do magisterského programu Aplikovaná ekonomie a nauč se aplikovat ekonomii v praxi. Přihlásit se navíc může i ten, kdo ekonomii nikdy nestudoval.

MA in Applied Economics je jednoletý magisterský program zaměřený na aplikovanou ekonomii. Vyučuje se pod záštitou CERGE-EI, společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu AV ČR, které podle žebříčku organizace Social Science Research Network patří mezi 2 % nejlepších ekonomických pracovišť na světě. Absolvent získá americký magisterský titul M.A. (Master of Arts in Applied Economics).

Díky získaným znalostem přímo uplatnitelným v praxi jsou absolventi programu velmi žádaní na trhu práce. To potvrzuje i loňský absolvent Jiří Sýkora: „Práci jsem si začínal hledat již při studiu a před dokončením jsem měl několik nabídek z oboru, ve kterém jsem chtěl pracovat. Nezaznamenal jsem sebemenší problémy s hledáním uplatnění.“

Co je dobré vědět a umět před podáním přihlášky

Jedná se sice o studium ekonomie, ale uchazeč nemusí mít nutně vzdělání v této oblasti. Je pro něj spíše výhodou. Naopak je nutností mít alespoň základní znalosti z oblasti matematiky. Vzhledem k tomu, že celé studium probíhá v angličtině, je také nutná velmi dobrá znalost tohoto jazyka. „Angličtinu je nezbytné umět na úrovni porozumění akademickým publikacím, diskusím o nich a také psaní vlastních akademických textů. Bez této znalosti by bylo absolvování programu velice obtížné,“ dodává Jiří.

Foto: Studenta

Podání přihlášky a školné

Na rozdíl od ostatních vysokých škol zde není pevně stanoven termín pro podání přihlášky. Je tedy možné se přihlásit prakticky kdykoli. Do 15 dnů od obdržení kompletních přijímacích materiálů dostane uchazeč rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě kladného rozhodnutí přijde uchazeči i nabídka školného. Oficiálně je školné stanoveno na 8500 eur za celé studium, nicméně každému uchazeči je nabídnuto individuální školné v závislosti na jeho znalostech a dalších okolnostech. Výše školného se posuzuje během zpracování přihlášek a dalších materiálů uchazečů.

Během studia

Studenti MA in Applied Economics využívají během studia výhod nejnovějších výukových metod, malých studijních skupin i náročných osnov. Po celou dobu studia je jim k dispozici kariérní poradenství. V rámci něj se mohou účastnit různých setkání se zástupci firem, jako je ČSOB, The Boston Consulting Group, EY nebo Arthur D. Little. Navíc se mohou setkat s kariérním poradcem i individuálně. Zde řeší své cíle a plány a poradce jim má pomoci získat vysněnou práci. Jiří Sýkora k tomu dodává: „Poradenské služby na CERGE-EI jsou velmi individuální a šité na míru každému studentovi – od poskytnutí kontaktů na potencionální zaměstnavatele v daném oboru po úpravu CV a zajištění přípravy na pohovory. Všechny tyto služby jsem osobně využil a velice mi pomohly si sehnat vysněnou práci.“

Kromě toho se účastní speciálních workshopů, kde se naučí jak správně napsat životopis, připravit se na pohovor, jak využívat LinkedIn a další.

Infobox

Jednoleté magisterské studium MA in Applied Economics je celé v angličtině a vyučuje se pod záštitou CERGE-EI, společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu AV ČR. Na školném zaplatíte maximálně 8500 eur v závislosti na dosavadních znalostech a zkušenostech. Začíná se již v září. Více informací naleznete na www.cerge-ei.cz/mae.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější