Anketa: Co vám dá zahraniční studium? (1. část)

Anketa: Co vám dá zahraniční studium? (1. část)

Láká vás studium na prestižních světových univerzitách? Ve Spojených státech, Anglii nebo jiné části světa? Vyzpovídali jsme studenty, kteří využívají stipendijního programu Nadace The Kellner Family Foundation. Právě ten jim finančně přispívá na studium na zahraničních univerzitách. Přinášíme první skupinu studentů a jejich odpovědi na otázky, které určitě budou zajímavé pro každého zájemce o studium v zahraničí.

Běláková Ibolya – Keio University, obor Policy Management

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Věřím že jedině v zahraničí může člověk získat mezinárodní nadhled který se pojí s otevřenějším přemýšlením – právě tak se nejlépe boří předsudky a sbírají zkušenosti. Velkým přínosem je také snazší studium jazyka země ve které studujete.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Studuji v Japonsku a přestože je tato daleká země velmi odlišná od Česka, na kulturní rozdíly jsem se adaptovala celkem snadno. Největším rozdílem je asi slušnost a zvyky spojené se správnou etiketou. Prohřešky se tu ale lidé cizincům odpouští a pomáhají vám se naučit správné způsoby.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Do takových situací se dostávám neustále, jelikož jsem jediná studentka neasijského původu v mém ročníku.

Foto: Studenta

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

To je těžké posoudit, ale nejhorší zážitek se pojí se začátkem mého prvního semestru. Vše bylo velmi hektické a učitelé často nebyli novým studentům nápomocní, jelikož můj program je relativně nový na mé univerzitě. Vznikalo tak mnoho organizačních nedorozumění.

Prozatím nejlepším zážitkem byla naše zahajovací ceremonie. Poprvé jsem si skutečně uvědomila, že nyní začíná můj univerzitní život a dlouhodobý pobyt v Japonsku zároveň. Proslovy prezidenta univerzity a děkanů různých fakult, zpívání školní hymny a seznamování se s novými spolužáky bylo skvělým zážitkem.

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Samozřejmě záleží na oboru, ale řekla bych, že výhodou to je. Člověk přichází s novými zkušenostmi a s otevřenější myslí, což mnozí zaměstnavatelé ocení. Také je tu stále jistá prestiž, která se často se studiem v zahraničí pojí.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Po dokončení magisterského studia se plánuji vrátit domů a uplatnit své nové znalosti a zkušenosti v mé rodné zemi.

Hausner Daniel – University of Southampton, obor Mechanical Engineering

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Zkušenosti, které se jinde sbírají jen stěží. Dále velkou roli hraje odlišný způsob výuky, který může mnohým lidem vyhovovat více, a tím jim poskytnout kvalitnější vědomosti z oboru, případně jim dát možnosti se více profilovat a tím se odlišit od ostatních.

Foto: Studenta

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Závisí na oboru, kvalitě výuky, reputaci zahraniční školy a také na zemi, ve které chcete hledat po studiu práci. Obecně bych ale řekl, že při hledání práce v ČR je studium VŠ ve VB, USA, Německu, Švédsku apod. výhodou.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Rád bych se jednou vrátil do rodné vlasti, ale možná tomu bude předcházet nějaká pracovní zkušenost v zahraničí.

Jirman Tomáš – Imperial College London, obor Fyzika

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Největším přínosem studia v zahraničí pro mě je, že se mohu plně rozvíjet a využít naplno svých studijních schopností. Je tomu tak, protože studuji univerzitu, jejíž studijní program mi dokonale vyhovuje. Zároveň je také důležité, že studuji mezi stejně schopnými, nadanými a nadšenými lidmi, a proto se navzájem přímo i nepřímo podporujeme a obohacujeme. Zásadní je také důraz studijního programu na schopnost řešit problémy.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Ano, každodenně a na každém rohu. Imperial College London je jednou z univerzit na světě, která má jedno z největších zastoupení mezinárodních studentů. Denně se setkávám s různými kulturními rozdíly. Například pro komunikaci s asijskými spolužáky jsem musel mnoho pochopit o jejich kultuře a hodnotách, které jsou pro ně důležité, abychom si dokázali sobě navzájem porozumět.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Každý den studia a života na univerzitě je plný kuriozit. Každý studen nebo akademik je velmi unikátní a svým způsobem žije svůj svět. Například, když jsem šel po kampusu s tradičním argentinským gourdem plným yerby mate a bambillou, tak jsem získal mnoho přátel z řad příznivců tohoto nápoje, ačkoliv nemám žádné kořeny v Jižní Americe.

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Nejlepší zážitek – během prvního ročníku jsem byl součástí organizačního týmu konference G3 Energy Summit v Londýně,která spojila v oblasti energetiky špičkové vědce, zástupce státních institucí, odborné poradce a ekonomy s nadšenými talentovanými studenty z Imperial College London, University College London a London Scholl of Economics.

Nejhorší zážitek se stal během výletu do národního parku Snowdonia ve Welsu, kde jsem zapadl na jedné hoře do potoka téměř až po pás.

Foto: Studenta

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Zahraniční studium přináší větší rozhled, zároveň i větší nároky na studenta. Zároveň student získává množství zkušeností z mezinárodního prostředí, jiné pohledy na způsoby řešení problémů.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Samozřejmě, že bych se rád vrátil domů. V současné době je pro mě velmi důležité, abych mohl v profesi využít plně nabytých zkušeností ze studia a schopností. Pokud to bude možné i v ČR, tak si zvolím návrat.

Klustová Anežka – University College London, obor Natural Science

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Studium v zahraničí je samo o sobě úžasnou příležitostí se rozvíjet nejen po akademické, ale i po osobnostní stránce. Jedná se o životní zkušenost, jež nabízí intelektuální i mentální stimulaci – otevře Vám oči. Člověku je umožněno studovat na prestižních zahraničních univerzitách v cizím jazyce a zároveň poznávat multikulturní prostředí, které většina z nich nabízí; získá tak možnost navázat kontakty a spolupracovat s mnoha zajímavými lidmi, porovnávat lidské hodnoty a kultury v jiných zemích a případně i vstřebávat nové podněty.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Samozřejmě, už během prvních pár dnů hned několik, člověk se ale naštěstí brzy přeorientuje na dané společenské a kulturní normy. Jedna z věcí, která mi však stále ve Velké Británii dělá problémy, je přecházení přes přechod. Ještě více se situace komplikuje, jedná-li se třeba o jednosměrku.

Foto: Studenta

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

V případě, že se chystá uplatnit v daném oboru, tak rozhodně ano. U nás v České republice často nahlížejí na zahraniční vysoké školy velice positivně a v cizině se pro změnu většina zaměstnavatelů orientuje v přehledu a ‚prestiži‘ univerzit. Navíc velikou výhodou je, že např. samotný anglosaský způsob vyššího vzdělávání se orientuje na praxi a zkušenosti ve zvolené sféře, která je v současné době při hledání zaměstnání must-have.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

V současné době jsem ještě o této vzdálené budoucnosti podrobně nepřemýšlela. Nejraději bych se ale asi chtěla snažit skloubit obě dvě možnosti dohromady – působit na zahraniční (celosvětové) úrovni, ale zároveň přinést nějaká positiva u nás v České republice.

Marťák Tomáš – University of Glasgow, obor Biochemistry

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Student se zde naučí se přizpůsobit cizímu prostředí a zvyknout si na to, že si musí věci vyřešit sám. Přináší to s sebou určitý stupeň soběstačnosti, ale zároveň i velké množství stresu. Je to obrovský přínos, protože to usnadní život po studiu.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Jsem na universitě s vysokým procentem zahraničních žáků, takže pozorovat kulturní rozdíly je tím značně obtížné. Zatím jsem si jen všiml, že tu ve Skotsku vaří doma mnohem méně lidí, ještě k tomu se tu stravují velmi nezdravě, na co poukazuje i vysoký stupeň infarktů zdejších obyvatel, a že je tu obecně větší koncentrace služeb než v Čechách. Snad jen můžu ještě dodat, že jsou tu lidé opravdu přátelští a mají méně předsudků než průměrný Čech.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Zatím ne, jsem tu jen 2 týdny.

Foto: Studenta

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Mezi nejhorší zážitky bych asi řadil první lekci Francouzštiny pro začátečníky. Učitelka přišla, uvedla hodinu a za pět minut už na nás mluvila Francouzsky. Lekce jsou teď značně obtížné, ale cítím, že se toho do vánoc naučím mnoho.

Nejlepší zážitek byl určitě den, kdy jsem poprvé vstoupil do univerzitní knihovny, která má 12 pater, neskutečné množství knih ze všech oborů a ještě k tomu místo pro studium v každém patře. Knihovna je otevřená 20 hodin denně a samozřejmě je vstup pro studenty zdarma, proto tam stráví nejméně polovinu života velké množství studentů z vyšších ročníků.

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Řekl bych, že ano. Obecně se dá tvrdit, že lidé, kteří pobývali delší dobu v zahraničí, mají větší rozhled a jsou do určité míry vice soběstačnější.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Tuhle otázku si sám kladu už dlouhá léta a stále na ni nemám uspokojující odpověď. Určitě se na nějakou dobu vrátím domů, ale budoucnost předpovídat neumím a nevím, zda se mi bude chtít někam vycestovat či ne.

Řehák Milan – Royal College of Music in Stockholm, obor Klasická hudba - akordeon

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Především jsou to znalosti, kterých bych ve svém oboru v ČR neměl možnost nabýt, zkušenosti a všeobecný rozhled. Dále pak sebepoznání, získávání kontaktů, rapidní zlepšení komunikace, ať už v cizím jazyce nebo všeobecně, větší sebevědomí a poznávání jiných prostředí, což nám pomáhá se na jisté věci dívat s odstupem a řešit je lépe, protože máme možnost tato prostředí srovnávat.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Během svého dosavadního studia ve Švédském Stockholmu jsem nijak výrazně odlišné kulturní rozdíly či zvyklosti nezaregistroval. Dle mého je zdejší společnost o trochu více prozápadní, méně xenofobní a více „nasáklá“ feminismem než česká společnost. Jinak nic zásadního.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Žádnou takovou situaci si nevybavuji. Alespoň žádnou takovou, o niž by stálo za to psát.

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Vzhledem k mé profesi, patří mezi mé nejlepší zážitky každý vydařený koncert, úspěšný projekt či dobře fungující spolupráce s ostatními studenty. Jinak se snažím každý den využít naplno a usínám vždy pozitivně naladěn. Žádný nejhorší zážitek mě nenapadá, a pokud jsem během studia něco nepěkného zažil, tak jsem to z hlavy již vytěsnil.

Foto: Studenta

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

V mém oboru má toto dvě roviny. Při hledání zaměstnání jako pedagog nepochybně ano, KMH patří k nejrespektovanějším hudebním univerzitám v Evropě a její absolutorium mi výrazně zvyšuje šance v globální konkurenci a věřím, že tak mohu získat snadněji práci jak v ČR (alespoň v mém oboru, tj. akordeonu, to při porovnání úrovně švédského a českého vzdělávání platí), tak na zahraničních institucích. Druhá rovina je případ, kdybych se rozhodl pro kariéru nezávislého umělce a byl na volné noze. V takovémto případě má studium v zahraničí pro mě výhody spíše osobní, jako jsou zkušenosti, kontakty, větší rozhled, atd.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Toto nechávám otevřené. Ve své činnosti se zaměřuji vždy na aktuální prostředí a podmínky, ve kterých jsem a ve kterých mohu realizovat své záměry – v současnosti je to Švédsko, kde studuji. To znamená, že pokud se během studia dostanu do situace, kdy mne bude naplňovat práce zde a tento stav přetrvá i po skončení studia, zůstanu v zahraničí. Nicméně při své profesi nejsem vázán fixně k jednomu místu a navíc mám v ČR nemálo kontaktů a poměrně dobré zázemí, takže jistě v ČR budu působit i po studiu, ať už nastálo, či nárazově.

Svoboda Marek – student MD-PhD, Geisel School of Medicine at Dartmouth, obor Všeobecná medicína

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Myslím si, že je to podobné jako s cestováním, jen je ten zážitek hlubší a zanechává více dopadu na osobní rozvoj – tedy zejména v ohledu poznání jiné kultury a pohledu na svět. Při studiu má taková zkušenost, samozřejmě, na rozdíl od cestování, mnohem akademičtější rozměr. Ale myslím si, že obecně ten nejdůležitější aspekt je získání takových znalostí a poznatků, které bychom během studia či pobytu v Česku nenabyli.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Rozhodně. Spojené státy jsou od České republiky odlišné v nespočtu aspektů – podobně jako jiné části světa. Těmi největšími rozlišnostmi v USA je asi samotná kulturní a etnická rozmanitost (především v New Yorku je světově unikátní) a pak také jiný přístup k motivaci a odměňování. Přijde mi, že se tu má člověk větší možnost prosadit tvrdou prací – ten „Americký sen“, ač není tak úplně bezchybný, má přece jen něco do sebe.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Nejednou. Většinou takové situace pramení právě z kulturních rozdílů nebo jen mé neznalosti zvyklostí či jazyka. Skoro každý den se ale pozastavuju už jen nad samotným faktem, že kluk z malého českého města (Slušovice) jako já studuje MD-PhD v USA – žádného jiného Čecha, který by tohle někdy vystudoval, neznám – v tom mám velké štěstí. Kuriózní mi přišlo už jen to, že když jsem si jako zahraniční student vzal jeden semestr na „study abroad“, studoval jsem blíže k domovu (v Paříži) nežli během jiných, „běžných“ semestrů. Kuriózní bylo také to, když jsem pracoval v laboratoři Kolumbijské univerzity pod vedením Dr. Hynka Wichterleho a polovina z jeho laboratoře jsme byli Češi.

Foto: Studenta

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Některé z těch nejlepších jsem popsal již v předchozí otázce. Cestování je vždycky neuvěřitelný zážitek a jsem pokaždé neuvěřitelně vděčný, když se podívám na nějaké nové místo a poznám něco nového.

To nejhorší asi bylo, když jsem si zapomněl obnovit víza v mém pase, pročež mi byl přímo na Letišti Václava Havla odepřen přístup do letadla. Takové situace jsou čas od času při tom všem cestování asi nevyhnutelné, ovšem od té doby si již dávám větší pozor.

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Rozhodně, ovšem samozřejmě záleží na tom, v jakém oboru a v jaké zemi. Ale myslím si, že možnosti zaměstnání se českým studentům v zahraničí rozšíří minimálně o zemi, ve které studují, a jejich portfolio je na druhou stranu pro české zaměstnavatele zajímavější přinejmenším o jejich jazykové znalosti a často také odlišný pohled na problematiku v daném oboru.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Já mám díky své oborové rozmanitosti (medicína a vědecký výzkum) to štěstí a možnost udělat obojí. Jako doktor pro mě bude sice nejspíše návrat do ČR obtížný, ovšem jako vědec se snad budu moci zapojit do domácího neurovědeckého výzkumu.

Odpovědi dalších studentů, kteří si pro své studium vybrali zahraniční univerzitu, vám přineseme příště.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější