GMO

Bude úroda? Udržitelné zemědělství i GMO potraviny

Co jsme si nadrobili, to si sníme - a jako lidstvo jsme si za posledních pár desetiletí nadrobili pořádný problém v podobě klimatické změny. Pro Česko to nebude nic příjemného - méně deštivých dnů, stoupající teplota vzduchu a častější výskyt extrémního počasí (sucho, bouřky i povodně). Co úroda? Bude?

Zdravá krajina = základ úrody

Zdravá krajina je pro produkci jakéhokoliv jídla podmínkou, obzvláště za času klimatické změny. Česká krajina ale na tom "zdravotně" není zrovna dvakrát dobře - polovina půdy v Česku je ohrožena erozí, do půdy se navíc ukládají pesticidy, průmyslová hnojiva končí v "žaludku" sinic a k tomu všemu neumí půda dostatečně zadržet vodu.

sucho
life
Boj se suchem. Aneb jak je důležité míti vodu v krajině
30. 9. 2018
3 minuty o problémech v zemědělství

Ke špatné kondici polí vydatně přispívá i průmyslové zemědělství (pěstování monokultur, užívání pesticidů, kontaminace vody, atd.) Jenže problém klimatické změny se netýká jen Česka, ve hře o úrodu a kvalitní půdu je zapojena celá Evropa i svět. Hoďte očkem po mapě:

Foto: European enviroment agency

Udržme zemědělství!

Koncept udržitelného (ekologického) zemědělství je odpovědí na průmyslově založené agrárnictví. Pojetí udržitelnosti uplatňuje několik zásadních eko-principů - zvyšuje schopnost udržet vodu v krajině (díky střídání plodin, vhodné architektuře pole atd.), snižuje náklady na čištění vod (neužívání pesticidů ani nepoužívání chemických hnojiv) a prokazatelně lépe se vyrovnává i s nepříznivým klimatem. V Česku na principu udržitelnosti momentálně funguje cca 12 % orné půdy (není to málo, ale rozšiřování udržitelnosti tak zůstává výzvou i prioritou pro minimálně další desetiletí).

EU, dotace a politika ozelenění

V rámci EU funguje tzv. Společná zemědělská politika (SPZ) zaměřena mj. právě na potravinovou bezpečnost Evropanů a snahu o prosazování udržitelných principů v zemědělském sektoru. Už v roce 2005 EU skrze SPZ zavedla tzv. cross-compliance - mechanismus kontrol podmíněnosti plateb zemědělcům na základě dodržování norem kladoucích důraz na ekologický přístup k životnímu prostředí, bezpečnosti potravin, zdraví zvířat i rostlin a zachování půdy v dobrém stavu (Česko se připojilo v roce 2009). Rok 2013 sebou přinesl další motivační opatření v podobě plateb za dodržování tzv. greeningu (ozelenění) - tedy systému pravidel pro přímé platby zemědělcům dodržujícím ještě přísnější přístup k přírodním zdrojům, než v případě cross-compliance. #dobrý

Foto: Shutterstock.com

Pomoci může ale i GMO

Společná zemědělská politika EU bývá často terčem kritiky kvůli podpoře nemoderních agrárních postupů, vynucování přehnaně vysokých standardů kvality jídla a pro nedostatečné zavádění biotechnologií. "Zemědělské biotechnologie, včetně geneticky modifikovaných plodin (GMO), mohou zvýšit produktivitu zemědělství a pomoci zemědělcům přizpůsobit se změně klimatu," píše Pedro Narro Sanchez, manažer vnějších vztahů EuropaBio (platformy pro evropské biotechnoligocké firmy). Obdobně o užití biotechnologií v zemědělství smýšlí věda - přední vědci více než 75 evropských výzkumných středisek a ústavů nedávno podpořili prohlášení zasazující se o umožnění užívat v zemědělství biotechnologie. Evropští zemědělci by totiž přišli o novou generaci klimaticky odolnějších a výživnějších odrůd obilovin a to by mohlo mít fatální dopad třeba na cenu piva (jo, pivko bude až 2x dražší). #konec_hospod

GMO? Pomůžou pivu i chlebu

Geneticky modifikované organismy jsou rostliny, zvířata i mikroorganismy, ve kterých byl genetický materiál (DNA) změněn za pomocí biotechnologií. GMO mohou zvýšit (a ve světě také zvyšují) produktivitu zemědělství i za časů klimatické změny.

GMO ve světě a v ČR

GMO plodiny pěstuje na světě už více jak 18 milionů zemědělců. Největšími producenty GMO plodin (potažmo potravin) jsou USA, Brazílie, Argentina, Kanada a Indie. Ve Spojených státech již lze například koupit GMO brambory, kukuřici, sóju i jablka. V ČR (a v celé v EU) ale podléhá pěstování i import GMO plodin (případně GMO potravin) krutopřísné kontrole dle nařízení Evropského parlamentu. V Česku se tak dokonce momentálně při venkovské procházce s GMO plodinami nepotkáme dle webu Agrární komory ČR vůbec (viz tabulka). Není to škoda?

Své o modifikování a šlechtění plodin ví i vědci z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, kterým se podařilo přečíst genom pšenice (bude chleba!) a ječmene (bude pivo!). Odhalení genomu plodin umožní vědcům, šlechtitelům i zemědělcům rychleji šlechtit odrůdy plodin s lepšími vlastnostmi. Teď zbývá už jen tyto biotechnologie přivést v prostoru Evropské unie do praxe a úroda snad bude…

Geneticky modifikované organismy (GMO) – NEZkreslená věda

Co vy a česká krajina? Jste udržitelní? A jedli byste výrobky z GMO plodin? Hoďte nám názor do komentu…

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější