Milion na školné? Mnohem blíž, než si myslíte

Milion na školné? Mnohem blíž, než si myslíte

Studium na špičkových zahraničních univerzitách je finančně náročnou záležitostí, mimo jiné i kvůli vysokým poplatkům za školné na těchto institucích. Existují však cesty, jak tyto největší výdaje financovat i v případě, že nemáte dostatek vlastních prostředků. Jednu z takových cest představuje i Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových.

Fond manželů Krskových poskytuje stipendium formou zaplacení školného pro rok studia na některé z nejlepších zahraničních univerzit studentům, kteří by si jinak nemohli takové studium dovolit. „Chtěli jsme dělat něco, co by pomohlo vzdělanosti a úspěchu mladé generace v České republice. Platit stipendia na nejlepší školy napadlo manželku,“ popisuje vznik fondu mecenáš Tomáš Krsek. Poměrně mladý fond založený v roce 2011 podpořil již 13 úspěšných žadatelů a dokazuje, že rozhodně stojí za to tuto cestu zkusit.

Studenti o stipendiích moc nevědí

Obzvláště, když žadatelů o stipendia je v současné době, alespoň u fondu Krskových, málo. Šance na úspěch se tak zvyšuje. „Máme naprostý nedostatek žadatelů, rádi bychom jejich řady významně rozšířili,“ prozradil nám Tomáš Krsek. Malý zájem o štědré stipendium ve výši až jeden milion korun je možná překvapivý, ovšem ukazuje, že studenti jsou o možnostech studia v zahraničí a jeho financování vcelku málo informováni.

Jednou z překážek, kterou možná studenti také vnímají, je fakt, že stipendium fondu Krskových uhradí „pouze“ náklady na školné na zvolené univerzitě, a to ještě v prvním roce studia. S ostatními náklady si často studenti nevědí rady. Podle zkušeností pana Krska se ovšem studenti nemají příliš čeho obávat. „Některé obory jsou jen jednoleté, u těch dvouletých jsou studenti schopni si většinou zajistit financování pro druhý rok sami. Například pracují pro univerzitu nebo získají prospěchové stipendium či jiné příspěvky od školy. Dle našich zkušeností zatím žádný z našich stipendistů nemusel školu pro nedostatek prostředků opustit,“ uklidňuje případné uchazeče mecenáš.

Stipendium podporuje studium výhradně na špičkových světových univerzitách, na stránkách fondu najdete dokonce seznam škol. V něm naleznete prakticky všechny školy z žebříčků nejlepších univerzit světa, které najdete rovněž na stránkách této Studenty. Chybí jen několik institucí z čistě amerického žebříčku magazínu Forbes.

Krsek Foundation

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových poskytuje českým studentům stipendia na studium magisterských programů na nejlepších světových univerzitách. Podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie. První stipendia udělil nadační fond v roce 2011 a od té doby podpořil ve studiu v zahraničí celkem třináct studentů, kteří splnili přísná výběrová kritéria. Díky poskytnutým prostředkům se studium na prestižních zahraničních univerzitách stává finančně dostupnějším. Stipendium umožní financovat studium na některé ze 38 špičkových světových univerzit, školné na jeden rok magisterského studia fond uhradí přímo na účet školy.

Peníze dostanete až po přijímačkách

V případě, že však v seznamu svou vysněnou univerzitu nenajdete, není nutné zoufat. „Myšlenka našeho programu je podporovat studium na těch nejlepších světových školách. Pokud si uchazeč vybral jinou školu, která však patří ke světové elitě, ať se nám určitě ozve,“ komentuje seznam Krsek. Je ovšem vhodné pamatovat na to, že nadační fond podpoří jen ty studenty, kteří jsou již na vybranou školu přijati, na podporu studia na škole, která není v seznamu fondu, se však můžete samozřejmě dotázat předem. Je samozřejmě žádoucí mít v takovém případě jasnou vizi, co konkrétního chcete na dané univerzitě dělat, například jakému výzkumu se hodláte věnovat.

Věk do 25 let, poměry v rodině... kdo může stipendium získat?

Stipendium mohou získat studenti, kteří mají potvrzení o přijetí na jednu z programem podporovaných škol. Podporovány jsou výhradně magisterské studijní programy, maximální věk žadatele je 25 let. Uchazeč dodá životopis v českém jazyce, informace o škole, na kterou je přijat, a esej (3600 znaků) v českém jazyce popisující jeho motivaci ke studiu dané školy, jeho očekávání a plány do budoucna. Dále student dokládá, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia. Nutností je i potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, avšak nebylo mu uděleno nebo bylo poskytnuto jen částečně. Vybraní uchazeči budou přizváni na osobní pohovor, jehož součástí je psychologicko-inteligenční test, následně budou vybráni studenti, kteří získají podporu.

Pokud u Nadačního fondu Martiny a Tomáše Krskových se svou žádostí uspějete, studium vám pomůže nastartovat budoucí kariéru bez jakýchkoli závazků. „Stipendisté se zavazují pouze k tomu, že pro nadaci vystoupí v rámci dvou přednášek s cílem zpopularizovat naše stipendia na školách,“ říká Tomáš Krsek. A to i přesto, že by mnohé mohla napadnout souvislost se společností Škoda Transportation, které je Tomáš Krsek spolumajitelem a působí v ní jako předseda představenstva. „Nadace je naše soukromá aktivita, se Škodou Transportation nijak nesouvisí,“ komentuje situaci Krsek.

Ze třinácti studentů, kteří programem fondu prošli, však již dva nakonec v plzeňské společnosti zakotvil. Jde o Jana Černého (rozhovor s ním rovněž přinášíme v tomto čísle Studenty) a Pavla Haita. „Velmi mě jejich volba těší, ale zcela jistě to není cesta, kterou by museli stipendisté absolvovat. Například Honza se pro práci ve Škodě Transportation rozhodl sám, mimo jiné i proto, že jej lákala práce pro českou společnost,“ uzavírá téma Tomáš Krsek.

Stipendista: Filip Tuček

Nadace manželů Krskových mi umožnila splnit si sen a studovat magisterský program na Columbia University v New Yorku. Přijetí na nejlepší světové školy totiž není zárukou, že člověk skutečně bude moci ke studiu nastoupit. Školné, pohybující se v řádu statisíců nebo i několika milionů korun, často znamená nutnost získání stipendia, grantu či jiné finanční podpory. Není tedy přehnaným tvrzením, že bez Nadace manželů Krskových bych já, stejně jako mnoho mých spolužáků, nikdy příležitost nabídnutou Columbia University nemohl využít.

Zkušenosti studentů se vzděláním ze zahraničí jsou přitom pro budoucí rozvoj České republiky zásadní. Mohou totiž být optimálním doplňkem k nezbytným odborníkům s domácí zkušeností. Pravdou zůstává, že Česká republika by mohla být na předních světových školách zastoupena početněji, než je tomu dnes. Rozhodl jsem se proto, s několika svými spolužáky, založit Klub Kolumbijské univerzity pro střední a východní Evropu. Naším cílem je vytvořit most mezi regionem a univerzitou, a pomoci tak oboustranné výměně studentů i znalostí. Činnost klubu již podpořilo mnoho významných vzdělávacích institucí, záštitu poskytla téměř desítka profesorů Columbia University. Věřím, že právě těsná spolupráce organizací pomáhajících studentům v naplnění jejich snů – Nadace manželů Krskových může být klíčovým příkladem – se studentskými organizacemi je cestou vpřed.

Text: Luděk Vokáč

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější