Na zlínské univerzitě odstartovalo celorepublikové fórum projektového řízení: chaos vs. řád

Na zlínské univerzitě odstartovalo celorepublikové fórum projektového řízení: chaos vs. řád

V prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 23. dubna 2013, odstartovalo dvoudenní celorepublikové odborné fórum věnované projektovému řízení. Celou konferenci letos poprvé podporuje řada uznávaných osobností. Ekonom, Prof. Milan Zelený, kouč vrcholových manažerů, Pepper de Callier, ředitelka divize ČT Nová média, Pavlína Kvapilová, sociolog, Vojtěch Bednář, ale také šéfkuchař hotelu InterContinental Prague, Miroslav Kubec, odstartovali první přednáškový den konference.

Letošní již šestý ročník konference je věnován tématu chaosu a řádu v řízení projektů. Na konferenci kromě zmíněných osobností vystoupí také řada dalších profesionálů a autorit z oblasti projektového řízení, např. Zdenko Staníček nebo Kateřina Rubišarová. Představí se i řada zajímavých osobností řídících projekty ve velkých společnostech a státní správě, kterou zastupuje zcela nevidomý projektový manažer Michal Rada, který řídí rozsáhlé projekty na Ministerstvu vnitra ČR.

Druhý den celorepublikového fóra je věnován interaktivním workshopům, které účastníkům nabídnou možnost poznat a naučit se praktické dovednosti pro dosažení řádu v projektech, komunikaci a představí trendy v rozvoji kompetencí projektových manažerů.

O Konferenci Projektový management

Cílem konference je popularizovat a rozvíjet projektovou kulturu v ČR na akademické půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a aktivně podporovat studenty a nadějné, mladé projektové manažery. Konference je díky svému ucelenému odbornému obsahu a netradičnímu formátu nejnavštěvovanější akcí v oblasti projektového řízení v ČR.

Konference je realizována studenty v rámci předmětu Komunikační agentura (KOMAG) a řada řečníků i osobností celou akci hodnotí jako profesionální. Na otázku, jak hodnotí úroveň a kvalitu organizace této studentské konference ve srovnání s jinými komerčními akcemi podobného charakteru, Pepper de Callier, uvedl: „Je to skvělá akce. Rozhodně bych nepoznal, že jí zcela připravují studenti, naopak je profesionálně zorganizovaná a na první pohled je vidět, že studenti akci realizují s láskou.

O SPŘ:

Společnost pro projektové řízení, o. s. (SPŘ) je zastřešující profesní organizací projektových manažerů v České republice. Je neziskovou organizací a nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení a řízení prostřednictvím projektů v České republice, a to nezávisle na existenci odlišných standardů a metodik. SPŘ sdružuje projektové manažery všech uznávaných standardů a certifikací a sama provádí certifikaci dle standardu International Project Management Association (IPMA®). Hlavními funkcemi SPŘ jsou implementace mezinárodních standardů a norem do národního prostředí, šíření projektové kultury a povědomí, partnerství v nastavování principů projektů, či posuzování kvality projektových záměrů.

Rovněž zástupce spolupořádající profesní organizace projektových manažerů Společnosti pro projektové řízení, Ing. Michael Motal je s průběhem celé akce spokojen a uvedl: „Profesionalizace konference roste s každým ročníkem a obsahem témat přesahuje obvyklou praxi projektového managementu. Ukazuje i stranu sociálních vztahů v projektech, které jsou pro realizaci úspěšných projektů nezbytné“ a označil tak kvalitní příspěvek sociologa Vojtěcha Bednáře.

O předmětu FMK UTB Komunikační agentura (KOMAG)

Jeden z mnoha vyučovaných předmětů na Fakultě multimediálních komunikací. Cílem předmětu je dát studentům možnost si na "vlastní kůži" ověřit získané teoretické poznatky z marketingových komunikací a realizovat své náměty pod vedením pedagogů fakulty. Díky komunikační agentuře se studenti učí spolupracovat nejen se svými spolužáky, ale i se studenty programu Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby. V rámci Komunikační agentury funguje 8 projektů, včetně Konference PM. Studenti jsou pověřeni vedením projektů, při kterém by měli využívat nástroje projektového managementu. V prvním ročníků se stanou tzv. runnery a vyzkoušejí si práci na základních pozicích týmu. Současně se v rámci výuky seznamují s teorií projektového řízení, kterou poté ve druhém ročníku využijí při vedení svého projektu a také týmu.

Akce se účastní 350 registrovaných zájemců. Odborné fórum pořádá Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Společností pro projektové řízení, zastřešující organizací projektových manažerů. Cílem konference je popularizovat a rozvíjet projektovou kulturu v ČR a aktivně podporovat studenty a mladé projektové manažery.

Více informací na: www.konferencepm.cz o projektovém řízení na www.cspr.cz a www.ipma.cz

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější