Konferenci projektový management 2013: chaos vs. řád podpoří uznávané osobnosti

Konferenci projektový management 2013: chaos vs. řád podpoří uznávané osobnosti

Odbornou Konferenci projektový management 2013: chaos vs. řád letos, veřejně poprvé, podpoří svým vystoupením řada uznávaných a známých osobností. Společně s dalšími experty a odborníky se podělí o své znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, aby posílili jeho rozvoj a popularizaci v České republice. 

Dvoudenní fórum se uskuteční ve dnech 23. a 24. dubna 2013 na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Letošní již šestý ročník je tematicky zaměřen na problematiku chaosu a řádu v projektech a na osobnostní rozvoj. Kromě standardních bloků přednášek, akce nabídne návštěvníkům možnost účastnit se interaktivních a vzdělávacích workshopů.

Uznávané osobnosti a odborníci podpoří celonárodní odborné fórum projektového řízení

Na konferenci vystoupí ekonom Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. z americké Fordham University at Lincoln Center v New Yorku, kouč vrcholových manažerů Pepper de Callier, ředitelka divize Nová média České televize Mgr. Pavlína Kvapilová, prezident České asociace kuchařů a cukrářů České republiky a šéfkuchař hotelu InterContinental Bc. Miroslav Kubec, sociolog PhDr. Vojtěch Bednář. Nebudou chybět ani experti a uznávané autority z oblasti projektového řízení Ing. Branislav Lacko, CsC., RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D. a Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA, zástupci Společnosti pro projektové řízení, o.s., zastřešující organizace projektových manažerů v ČR (SPŘ).

Na konferenci promluví nevidomý, a přesto profesně úspěšný projektový manažer, Michal Rada z Akademie věd, který řídí rozsáhlé a významné projekty pro Ministerstvo vnitra ČR. Představí se také projektoví manažeři z velkých společností a odborníci zaměření na osobnostní a kvalifikační rozvoj.

O Konferenci projektový management 2013: chaos vs. řád

Konferenci pořádá Společnost pro projektové řízení, o. s., zastřešující organizace projektových manažerů v České republice, ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Cílem odborné konference je popularizovat a rozvíjet projektovou kulturu v ČR a aktivně podporovat studenty a mladé projektové manažery. V minulém roce akci navštívilo téměř dvě stě padesát účastníků, letos se očekává návštěva ještě vyšší. Konference je díky svému ucelenému odbornému obsahu a netradičnímu formátu nejnavštěvovanější akcí v oblasti projektového řízení v ČR.

Profese projektového manažera nabývá poslední roky stále více na významu

Projektový management se nepochybně dostává do popředí zájmu soukromého i státního sektoru v České republice. Pracovní pozice projektového manažera patřila v loňském roce na trhu práce mezi tři nejžádanější. Bylo poptáváno více než pět tisíc těchto kvalifikovaných profesí. Čeští projektoví manažeři drží, hned po Číně, celosvětově druhé místo v počtu certifikovaných projektových manažerů dle mezinárodní metodiky International Project Management Association (IPMA®) za rok 2012.

Foto: Studenta

Na samotné tvorbě standardů této metodiky se aktivně podílí zástupci zastřešující organizace projektových manažerů Společnosti pro projektové řízení, o.s. (SPŘ) RNDr. Zdenko Staníček, PhD. a doc. Ing. Pavel Máchal CsC. Téměř po třech letech úsilí týmu expertů SPŘ byly do registru Národní soustavy kvalifikací ČR zapsány tři profese z oblasti projektového řízení: Administrátor projektu, Manažer projektu a Manažer programů a komplexních projektů. Na uvedené profese je nyní legislativně navázáno požadované vzdělávání a mohou být zmiňovány v různých legislativních normách.

Více informací o konferenci: www.konferencepm.cz

Více informací o projektovém řízení: www.cspr.cz, www.ipma.cz

O SPŘ

Společnost pro projektové řízení, o. s. (SPŘ) je zastřešující profesní organizací projektových manažerů v České republice. Je neziskovou organizací a nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení a řízení prostřednictvím projektů v České republice, a to nezávisle na existenci odlišných standardů a metodik. SPŘ sdružuje projektové manažery všech uznávaných standardů a certifikací a sama provádí certifikaci dle standardu International Project Management Association (IPMA®). Hlavními funkcemi SPŘ jsou implementace mezinárodních standardů a norem do národního prostředí, šíření projektové kultury a povědomí, partnerství v nastavování principů projektů, či posuzování kvality projektových záměrů.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější