Navrhněte, jak lépe zacházet s vodou, a získejte 30 tisíc Kč!

Navrhněte, jak lépe zacházet s vodou, a získejte 30 tisíc Kč!

Přihlaste svůj nápad do nové studentské soutěže Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou.

Víte, jak zlepšit hospodaření s vodou? Přihlaste svůj nápad do nové studentské soutěže Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou. Nejlepší návrh v každé kategorii (budova, město, krajina) Nadace Partnerství ocení částkou 30 tisíc Kč. Uzávěrka je 12. února 2013.

Šetrné hospodaření s vodou nemusí být nuda

Kořenová čistírna odpadní vody, střešní zahrada jako vsakovací plocha ve městě, využití řas ke snížení spotřeby energie a vody v kancelářské budově… Mnoho zajímavých projektů z různých oborů ukazuje, jak netradičním způsobem omezit plýtvání vodou, jak ji čistit, recyklovat i efektivně zadržovat v krajině, a tak předcházet riziku sucha nebo povodní. Soutěž „Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou“ chce podpořit tato novátorská řešení problémů spojených s vodou v naší republice.

Foto: Studenta

Se svým nápadem se mohou do soutěže zapojit studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol a také čerství absolventi, kteří ukončili studium v roce 2012. Účastnit se mohou týmy složené z 1-3 členů.

Kategorie soutěže jsou:

-    budova

-    město (obec)

-    krajina

Podrobná pravidla soutěže, přihláška i zajímavé tipy na www.soutezprovodu.cz

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci Nestlé Česko pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nadace Partnerství

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější