Nestlé needs YOUth: Mladí chtějí kvalitní život. A chtějí si ho užít

Nestlé needs YOUth: Mladí chtějí kvalitní život. A chtějí si ho užít

Při výběru práce hraje roli každá zkušenost. Když nemáte tu pracovní nebo si jí nejste jistí, může vám pomoci každá dobrá rada, a to zejména přichází-li z úspěšné firmy. O tom, jak a proč radit mladým lidem, kudy se v profesním životě ubírat, jsme si povídali s Janem Vokounem, jedním z nejoblíbenějších mentorů kariérního poradenství společnosti Nestlé.

Jaké to je potkávat mladé lidi na samém začátku jejich kariéry?

Je velmi zajímavé pozorovat, jaké mají ty úplně prvotní představy o své kariéře a s čím vstupují na trh práce. Měl jsem tu třeba jednu slečnu, která měla představu o nějakém směru, ale ani přitom nevěděla, jestli by ji to bavilo. To je velmi zajímavý rozpor a takových situací je mnoho.

Vnímáte mezi studenty nějaké obecnější rozdíly?

Ti, se kterými mám možnost se potkat při mentorování, se v zásadě dělí na dva typy. Jedním typem jsou studenti, kteří sbírají pracovní zkušenosti už při škole. Ti mají poměrně jasnou představu o tom, co by se chtěli naučit a kam chtějí směřovat svou kariéru. A mají také obrovský zájem se vzdělávat a zdokonalovat. Druhý typ jsou pak studenti, kteří pouze studují a žádnou zkušenost z pracovního trhu nemají. Ti se spíše zajímají o to, co jim my jako firma můžeme nabídnout.

Kariérní poradenství v Nestlé

Job Clinic je jednou ze čtyř částí kariérního poradenství v Nestlé. Dozvíte se v ní, jak se dělá byznys v jednotlivých divizích společnosti a co se očekává od lidí, kteří v těchto divizích pracují. Poté následuje CV Clinic, která vám poradí, jak napsat dokonalý životopis či jak zapůsobit na pohovoru. Na Self Clinic se zase dozíte, jak se „prodat“, jak formulovat svůj osobní příběh. Čtvrtou částí je pak mentoring, což je osobní schůzka se zkušeným mentorem.

Jak se k vám studenti vůbec mohou dostat?

Mohou přijít například na Job Clinic, kdy si na ně vyčleníme celý den. Každou hodinu mezi ně přichází zástupce jednoho oddělení Nestlé a studenti si mohou vybrat, na kterou přednášku zajdou a co si poslechnou. Na základě toho pak mají možnost přihlásit se na mentoring.

V čem spočívá práce mentora?

Když k nám studenti přicházejí, dostanou ze všeho nejdřív za úkol shrnout své kladné a záporné stránky, představit se apod. Potom si povídáme, navazujeme vzájemnou důvěru a já se je pak pomocí různých otázek snažím navést na to, co doopravdy hledají, nebo jakou radu vlastně potřebují. To považuji za úplně to nejdůležitější – aby dělali to, co je baví.
Foto: Studenta

Nestlé needs YOUth

Iniciativa Nestlé need YOUth vznikla v roce 2013 a jejím cílem je pomáhat mladým do 30 let získat pracovní zkušenosti a následně i práci, která by je bavila. Původně byl program pouze evropský, ale v současné době už je celosvětový. Je vystaven na 4 pilířích: Zaměstnání mladých, stáže a učňovské programy pro studenty, bezplatné Nestlé kariérní poradenství a Aliance pro mladé – ta v České republice ana Slovensku letos úspěšně slaví první rok! A co všechno za ten rok stihla? 15 workshopů Job Clinic a CV Clinic, 9 workshopů Self Clinic, 270 mentoringových schůzek… a mnoho dalšího.

Co vás na mentorování nejvíc baví?

Mě velmi baví potkávat se s nastupující generací a pomáhat jim zjišťovat, čeho chtějí dosáhnout. V době, kdy jsem já kariérně začínal, mi nikdo nepomáhal a já si myslím, že je skvělé, když s mladými lidmi někdo může sdílet své zkušenosti.

Liší se podle vás nějak mladá generace od svých předchůdců?

Mění se hodnoty. Když jsem začínal já, chtěl jsem uspět a něco dokázat. A věděl jsem, že mi nikdo nepomůže. V dnešní generaci jsou lidé nastavení víceméně stejně, ale zároveň chtějí žít kvalitní život a chtějí si ho užít. A v tom je podle mě veliký rozdíl. Zajímá je, zda budou mít flexibilní pracovní dobu, možnost home-office a podobně, na to jsem se já ve svých začátcích neorientoval.

Text: Veronika Doskočilová

Foto: Jindra Kodíček

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější