ARIMA: program Anglo-americké VŠ pro finanční svět 21. století
poweredbyexperts

ARIMA: program Anglo-americké VŠ pro finanční svět 21. století

Ve světě neustálých změn se správné posuzování rizika a využití vhodných kvantitativních nástrojů stávají nutnou podmínkou pro přežití a úspěch firem. Odpovědí na tuto potřebu je ARIMA: vysoce kvalitní studijní program orientovaný na studenty, který využívá znalosti a schopnosti nejlepších expertů z českého akademického i finančního světa.

Na podrobnosti o programu ARIMA jsme se ptali Petera Bolchy, děkana School of Business Administration na Anglo-americké vysoké škole.

Co je hlavní misí programu ARIMA?

Cílem našeho magisterského programu Master in Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) je vychovávat odborníky v oblasti měření rizik zejména ve finančních institucích a na řízení portfolia s využitím nejmodernějších kvantitativních metod.

Proč právě risk management? Jedná se o atraktivní zaměření vzhledem k uplatnění na trhu práce?

Efektivní řízení rizik ve finančních institucích je v posledních letech jedním z velkých témat. Finanční instituce provádí v posledních letech změny, které jsou podmíněny kvalitním měřením a řízením rizik. K tomu je zapotřebí mít analytiky, manažery a makléře s adekvátním vzděláním, kteří jsou schopni aplikovat matematické modely na konkrétní situace v praxi.

Foto: Studenta

Jaká je obsahová náplň výuky?

Jedná se o dvouletý program. První rok studia je věnován teoretickým poznatkům: přehledu důležitých kapitol z ekonomie, financí a fungování finančních trhů, matematiky, ekonometrie a oceňování finančních derivátů, měření rizik a řízení portfolia. Druhý rok je věnován přímé aplikaci nabytých znalostí.

Komu program doporučujete? Jedná se o absolventy, nebo uchazeče již aktivní na trhu práce?

Program je vhodný jak pro studenty, kteří již mají praktické zkušenosti z finančních institucí, tak pro absolventy bakalářských programů (ekonomie, managementu, matematiky a technických směrů). Hlásí se k nám také profesionálové, kteří si chtějí zvýšit odbornou kvalifikaci.

Ing. Peter Bolcha, Ph.D.

Absolvent VŠE se zaměřením na ekonomickou teorii a její praktické aplikace. Od roku 2008 přednáší na VŠE a UK, kde zastával i vedoucí pozice na dvou katedrách. Od roku 2012 je děkanem School of Business Administration na Anglo-americké VŠ. Odborně je zaměřen na praktické využití ekonometrie pro rozhodování. Vedle akademických publikací se podílel na aplikovaných projektech MPO, Českých drah, RWE a dalších institucí.

V ČR je široká nabídka programů v oblasti finančnictví. Čím se program ARIMA liší od těch ostatních?

Příprava programu ARIMA byla realizována ve spolupráci s dalšími vysokými školami – ve Vídni, Katovicích, Londýně a Istanbulu, a s podporou grantu Evropské unie. Vysoká kvalita je zaručena také personálním zajištěním: v programu přednášejí nejlepší odborníci z oboru, mimo jiné např. Prof. Evžen Kočenda či Dr. Štěpán Onder.

Jaký je profil absolventa?

Absolventi jsou připraveni pro odbornou práci ve finančních a analytických odděleních, hodnocení různých aspektů rizikovosti finančních nástrojů, oceňování finančních derivátů, analýzy ziskovosti a rizikovosti portfolia a optimální řízení portfolia. Výuka programu probíhá výhradně v angličtině, absolventi proto nacházejí uplatnění i v zahraničí.

Anglo-americká vysoká škola

Nejstarší zahraniční soukromá vysoká škola působící v ČR byla založena roku 1990. Nabízí vzdělání v oblastech ekonomiky, managementu, mezinárodních vztahů a diplomacie, humanitních a společenských věd, žurnalistiky a práva. Výuka probíhá v angličtině. Absolventi se uplatňují na nejrůznějších pozicích v rámci nadnárodních firem, v diplomatických službách či v médiích. Více na www.aauni.edu.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější