Cena pro nadějné vědecké talenty, studenty a pedagogy vrcholí. Nepropásněte svou šanci!
poweredbyexperts

Cena pro nadějné vědecké talenty, studenty a pedagogy vrcholí. Nepropásněte svou šanci!

Znáte prestižní cenu Wernera von Siemense, která každoročně oceňuje zajímavé a unikátní vědecké práce z oblasti všech technických oborů, IT a všech přírodních věd? A že jednu takovou práci máte v zásobě? Studenti, doktorandi, vedoucí prací - nepropásněte skvělou šanci a přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense!

O čem soutěž je? Celkem se soutěží v pěti kategoriích: nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, nejvýznamnější výsledek vývoje nebo inovace, nejlepší pedagogický pracovník, nejlepší diplomová práce (v této kategorii mohou být oceněni až tři práce) a nejlepší disertační práce (také tři oceněné práce). Zasílat můžete práce zejména z oblasti technických a přírodovědných oborů. Veškeré informace a pravidla najdete na stránkách soutěže Ceny Wernera von Siemense.

Ocenění vašeho úsilí

Výhry jsou opravdu lákavé - za nejlepší výsledky v oblasti výzkumu je vypláceno 300 000 korun, za nejlepší diplomové a disertační práce pak 30, 20 a 15 tisíc (dle toho, na kterém místě se daný student umístí). Stejnou částku navíc získá také vedoucí práce - organizátorům soutěže je jasné, že má na práci a její výslednou podobu značný vliv.

Nejlepší pedagogický pracovník získá 100 000 korun - mimochodem, v loňském roce to byl Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti z Vysoké školy ekonomické, který je uznávaným odborníkem v oblasti statistiky.

Kromě toho se ještě oceňuje také nejlepší disertační práce napsaná ženou (cena je 20 000) a uděluje se také tzv. zvláštní ocenění za překonání překážek při studiu (také 20 000 korun).

Pozor - nemáte vy sami žádnou závěrečnou práci, ale znáte spolužáka či kamaráda se skvělou diplomovou nebo disertační prací? Tak pokud ho doporučíte a jeho práce obsadí první místo, získáte i vy finanční odměnu ve výši 10 000 korun.

Foto: Studenta

Vítězové a inspirace

Tradičně se nejvíce soutěžících přihlašuje do kategorií o nejlepší diplomovou a disertační práci. V loňském ročníku to byly dokonce tři čtvrtiny všech zúčastněných.

A kdo byli loňští vítězové? Za diplomky vyhrál Tomáš Pikálek z VUT v Brně, ve své práci přišel na novou inovativní metodu měření indexu lomu vzduchu. Autor nejlepší disertační práce, Martin Ullrich z VŠCHT v Praze, pak jako první zrealizoval prototyp funkčního chemického robota.

Za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu si cenu odnesl tým Petra Šittnera (AV ČR), který se zabývá studiem slitin s tvarovou pamětí a jejich technických aplikací pro průmyslové využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém průmyslu. Zvláštní ocenění za překonání překážek při studiu vloni získal Roman Švec z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, který se věnuje studiu a výzkumu digitalizace kulturního dědictví. Cenu pro nejlepší disertační práci napsanou ženou si odnesla Neda Neykova z ČVUT, která se věnovala hydrotermální syntéze nanotyčinek a nanosloupků ZnO pro použití ve fotovoltaice.

Máte nějaký podobný projekt z technického nebo přírodovědného oboru? Na nic nečekejte a přihlaste sebe (a nebo někoho známého) do letošního ročníku - čas máte do 27. listopadu 2017 přímo zde.

Tak neváhejte a nechte odborníky na slovo vzaté, aby vaši práci a úsilí ocenili tak, jak si zaslouží.

Text: Lucie Džurdženíková

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější