Dalibor Garčár - KB
poweredbyexperts

Jak pracuje auditor? Nečekejte nudnou a stereotypní práci

Zajímalo vás někdy, čím se zabývá auditor? Ať už v bance, nebo v soukromé firmě je tato profese velmi důležitá, ale málokdo opravdu ví o tom, co obnáší. Co auditor dělá a jak co řeší? Rozhodně nečekejte nudnou a stereotypní práci. Dalibor Garčár, interní auditor z Komerční banky, například stihl jen za poslední rok a půl několikrát vyjet do zahraničí. Maďarsko, Moldávie – jeho kolegové pracují dokonce v Kamerunu – dobrodružství auditora tak doslova překračuje hranice.

Dalibore, když jsi do Komerční banky nastoupil, neměl jsi s prací interního auditora žádné zkušenosti. Jak ses to všechno zvládl naučit?

Vysoká škola je dobrá prerekvizita pro jakoukoli práci, a proto mi určitou průpravu dala. Od prvních dnů v Komerčce jsem ale začal nasávat vědomosti, jak interní audit dělat. Na našem oddělení totiž máme dobrý systém zapracování se. Při nástupu k sobě dostanete buddyho, který vám hodně vysvětlí a ukáže. Člověk se v té práci samozřejmě musí zorientovat sám, ale v začátcích mi dost pomohlo, že mi moji kolegové byli ve všem nápomocní. Vedle toho jsem absolvoval také různá školení, kterých se účastníme nejen během zapracování se, ale i na juniorských a seniorských pozicích.

Na jakou auditní oblast se specializuješ?

Na našem oddělení pracuje několik týmů. V bance existuje obrovské množství procesů, a proto se každý z nich zaměřuje na jinou oblast. Máme tým na kreditní riziko, IT, účetnictví, investiční bankovnictví, anti-money laundering, distribuční síť a tým, který audituje HR, projekty, právní a podpůrné služby. Já působím v týmu, který se specializuje na auditní oblasti anti-money laundering a zpracování platebního styku v rámci banky.

Co tvůj tým během auditu zjišťuje?

V rámci AML auditů se zaměřujeme na to, jak si auditovaní celkově stojí v oblasti AML governance, kde sledujeme například nastavení interních pravidel nebo s jakými systémy a aplikacemi, ve kterých jsou udržovány klientské údaje, auditovaný pracuje. Dalším důležitým pilířem je oblast identifikace klientů, tzv. KYC (Know Your Client) a due diligence, což je samozřejmě zejména v bance velké téma, a do poslední oblasti spadají systémy a kritéria pro monitoring transakcí. Ale nepředstavujte si, že si vezmeme všechny transakce a říkáme si, ta je dobrá, ta ne. Pro tyto účely využíváme moderní analytické a vizualizační nástroje. Interní audit se dnes neobejde bez využití datové analytiky. Každopádně nejsou to jen AML audity, ta práce je opravdu hodně pestrá.

Uplatnění v KB

Komerční banka přijímá do všech svých oddělení čerstvé absolventy vysokých škol s obchodním, ekonomickým nebo technickým zaměřením. Požaduje od nich anglický jazyk na komunikativní úrovni, týmového ducha a chuť se rozvíjet. Pro všechny nováčky je pak připraveno úvodní setkání pod názvem StartinG, jehož cílem je  umožnit jim pohodlný vstup do pracovního procesu. Studenti mohou také využít nabídky trainee programů v rámci dvou KB akademií anebo neplacené praxe a stáže.

--> kb.jobs.cz

Jak audit konkrétně probíhá?

Interní audit má několik fází. Ty hlavní jsou přípravná, diagnostická, testovací a reportovací fáze. Po nezbytné přípravě se začínáme seznamovat s auditovanou entitou nebo útvarem. Využíváme rozmanité auditní metody k pochopení auditovaných procesů a je to hlavně o hledání možných rizik. Výsledkem diagnostické fáze je dokument, který shrnuje vše pro audit podstatné a vyhodnocuje rizika, která pokryla diagnóza a která naopak potřebujeme otestovat více do hloubky. Další fáze auditu je proto testování, sami si designujeme způsob, jak chceme rizika ověřit. Z výstupů testování se pak napíše finální report pro management banky, který může dopadnout dobře nebo špatně. To jsem popsal velmi zrychleně průběh auditu.

Co tě na tvé práci nejvíc baví?

Když začínáme nový audit, moc o něm ze začátku nevím, protože během auditního cyklu téměř nikdy nepracujeme na tom stejném. Setkám se jen se zadáním, které zní třeba, že budeme auditovat zahraniční platební styk v bance. A to je jediné, co vím. Otázkou ale zůstává, jak ho budeme auditovat, co se na tom oddělení děje, jak to tam chodí. Všechny procesy poznáváme a seznamujeme se s nimi až během auditu. To je přesně to, co mě baví nejvíc, nikdo vám dopředu neřekne, co a jak dělat, musíte spoustu věcí vymyslet. Pokud chcete jít pracovat do bankovnictví, interní audit je z mého pohledu nejlepší oddělení, kde začít.

Proč?

Nejvíc toho poznáte. Jednou jdete na oddělení zahraničních plateb, pak se budete věnovat procesům na oddělení domácích plateb a za nějaký čas se zase vrhnete na embarga a sankce. Kromě toho dost často bývají auditoři namixovaní z více týmů, a tím získávají další znalosti i mimo svou specifikaci.

Dá se z interního auditu časem přejít i na jinou pracovní pozici?

Při práci auditora získáte spoustu vědomostí o jednotlivých odděleních v bance, a proto můžete časem zjistit, že by vás na některém z nich bavilo pracovat. Pokud na něm budou mít v tu chvíli volné místo a projeví o vás zájem, můžete z pozice interního auditora přejít na jinou pracovní pozici. Banka dokonce tuto mobilitu podporuje.

Co považuješ na své práci za nejnáročnější?

Musíte pochopit práci někoho jiného. Zatímco oni ji ale mnohdy dělají několik let, vy tolik času nemáte, protože audit trvá jen omezený počet dní. Bez rychlé orientace, analytického a logického myšlení byste tuhle práci dělat nemohli.

Foto: Libor Fojtík

Co dalšího ještě musí člověk umět, když chce být auditorem?

Důležité je znát anglický jazyk. Spadáme pod Société Générale, naši mateřskou společnost v Paříži, a proto vykonáváme auditní zakázky i mimo Českou republiku. Jezdíme zejména po střední a východní Evropě, ale může se stát, že auditor bude vyslán i mimo region. I když ale nejsme zrovna v zahraničí, angličtinu používáme denně, protože všechny materiály vyhotovujeme v angličtině a často i s auditovanými v tomto jazyce komunikujeme. Dále je podstatná komunikativnost a schopnost auditovanému klást správné otázky, a zejména dobře naslouchat, což je klíčové pro pochopení a interpretaci.

Kam ses už pracovně podíval?

S kolegou jsme byli v Maďarsku auditovat oblast operations v automotive firmě, která je svým procesním zaměřením samozřejmě od banky úplně odlišná. Měl jsem radost, že za tak krátký čas jsem dokázal pochopit, jak ta firma vůbec funguje, a zauditovat zmiňovanou oblast. Taky jsem byl dvakrát na Slovensku a letos v létě bych měl letět do Moldávie.  Můj kolega z IT, který je teď na auditu v Bulharsku, se nedávno vrátil ze služební cesty v Kamerunu. Pro mladé lidi po škole je skvělé, že mají i během práce příležitost vycestovat do zahraničí.

Jaký je v interním auditu kariérní postup?

Pokud máte chuť pracovat, interní audit vás baví a vykonáváte ho dobře, propracovaný systém růstu vás u nás odmění. V interním auditu máme dvě úrovně junior auditora a dvě úrovně senior auditora. Na každé z nich se od vás očekává určitá úroveň vědomostí, soft skills, business skills a dalších dovedností. Po každém auditu jsme hodnoceni a na základě toho pak probíhá povyšování. Nyní jsem na druhé úrovni junior auditora, to už je takový předstupeň, kde se auditor připravuje na samostatné vedení misí.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější