Vše, co jste kdy chtěli vědět o EU a báli jste se zeptat
poweredbyexperts

Vše, co jste kdy chtěli vědět o EU a báli jste se zeptat

Místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová a místopředseda Evropského parlamentu Othmar Karas spustili 18. 3. 2013 novou generaci informačních středisek Europe Direct. Tato nová síť je dalším z prostředků, pomocí nichž mohou Evropané získat praktické informace a poradenství ohledně uplatňování občanských práv v Evropské unii. 

Nyní je v Evropě 500 středisek, která slouží 500 milionům obyvatel Evropské unie. V České republice působí 13 středisek téměř ve všech krajích. Ještě letos se do sítě zapojí i Chorvatsko. Toto oznámení bylo učiněno při příležitosti výročního setkání zástupců středisek sítě Europe Direct.

„Informační střediska Europe Direct jsou naší vizitkou; jsou očima, ušima a hlasem našich politik a občanských práv v praxi,“ prohlásila místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Čísla jsou ohromující: jenom v minulém roce obdržela střediska více než milion dotazů. Dnes tedy tuto síť rozšiřujeme, aby tato zařízení mohla nadále hrát svoji důležitou roli, pokud jde o informování občanů o EU a podporu evropské diskuse na lokálních úrovních.“

Nová střediska vybrala Evropská komise na základě otevřené soutěže, a to na dobu pěti let. V České republice se síť rozšířila o pět nových středisek. Úspěšní uchazeči, spolufinancovaní Evropskou komisí, mohou používat značku „Informační středisko Europe Direct“. Většinu středisek provozují regionální nebo místní orgány, sdružení nebo knihovny.

Foto: Studenta

Fungování první generace středisek bylo zahájeno v roce 2005. Od té doby se počet lidí využívajících tyto služby neustále zvyšuje. Jenom za poslední čtyři roky fungování druhé generace obdržela tato střediska od občanů přibližně 3,3 milionu dotazů, uspořádala více než 41 000 akcí a odpověděla na více než milion e-mailů.

Foto: Studenta

Síť Europe Direct má klíčovou roli v komunikaci s občany: představuje přímé spojení s občany v jejich vlastní zemi a vyjadřuje se ke konkrétním problémům občanů způsobem, který jim je srozumitelný. Dnešní oznámení je v souladu s tématy letošního Evropského roku občanů, který je věnován evropským občanům a jejich právům.

Činnost informační sítě Europe Direct byla poprvé zahájena v roce 2005. Zřízení středisek v členských státech je jedním ze způsobů přímého kontaktu s širokou veřejností na místní úrovni. Služby středisek jsou pro veřejnost zdarma.

Provoz středisek je spolufinancován Evropskou komisí, která poskytuje příspěvek v maximální výši 20 000 eur ročně na informační činnosti v souvislosti s EU. Celkový rozpočet EU pro všechna střediska zůstává nezměněn (nejvýše 11,4 milionu eur ročně).

V rámci „Europe Direct“ jsou občanům ČR poskytovány tři různé služby. Všechny slouží občanům a jsou zdarma.

Kontaktní středisko Europe Direct (EDCC) lze kontaktovat telefonicky na 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem s nejrůznějšími otázkami, které se týkají EU

Informační střediska Europe Direct jsou lokální kontaktní místa. Poskytují informace a odpovídají na jakékoliv otázky týkající se evropských záležitostí. Odpovědi jsou adresné a zohledňují situaci v dané zemi nebo regionu. Odborně vyškolení zaměstnanci středisek pořádají akce ve školách, debaty s místními a regionálními politiky a propagují Evropu na veletrzích. Díky více než jednomu milionu dotazů, na které střediska každoročně odpoví, mohou evropští politici také získat lepší představu o tom, co si Evropané přejí a co je trápí.

Evropská dokumentační střediska podporují vzdělávání a výzkum v oblasti evropské integrace. Nabízejí širokou škálu dokumentů o evropských záležitostech a vybízejí akademickou obec, aby se účastnila diskuse o Evropě.

Více informací najdete na: www.europedirect.europa.eu a www.europe-direct.cz

Foto: Studenta
Foto: Studenta

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější