Vyrobeno v Česku: Po stopách slavné plzeňské Škodovky
poweredbyexperts

Vyrobeno v Česku: Po stopách slavné plzeňské Škodovky

Společnost Škoda Transportation, jejíž kořeny na českém trhu mají více než 150letou historii, zná v naší zemi snad každý. Tramvaje, trolejbusy, metro a lokomotivy, které se zde vyrábí, denně využívá mnoho studentů při svých cestách domů a do školy. 

Celá historie společnosti Škoda sahá až do roku 1859. O její vznik se založil hrabě Valdštejn-Vartenberk. Původně se jednalo o pobočku slévárny a strojírny, která měla něco přes stovku zaměstnanců. Zlom však nastal, když do továrny nastoupí na post hlavního inženýra Emil Škoda, strojírenský odborník a podnikatel, který o tři roky později celý závod odkoupí. S původním výrobním plánem se nový majitel Škoda nesmíří a továrnu začne rozšiřovat. V osmdesátých letech pak zakládá na svou dobu velmi moderní ocelárnu. Ani tím ale rozvoj společnosti neustal.

Foto: Studenta

V roce 1899 se z podniku stává akciová společnost, která před první světovou válkou získá status největšího dodavatele zbraní pro Rakousko-Uhersko. Rapidně také narůstá počet zaměstnanců. V roce 1917 pracuje ve Škodových závodech v Plzni již 35 tisíc lidí. V důsledku špatných ekonomických podmínek po válce však muselo dojít ke změně výrobní strategie. Z podniku, kde se dříve vyráběly výlučně zbraně, se stal mnohooborový koncern. Mimo jiné zde začaly vznikat parní a později elektrické lokomotivy. Výroba se dále rozšiřovala a kromě lokomotiv a jejich základních částí se začaly vyrábět také další součásti.

V té době již Škodovka nevyráběla jen pro naši republiku, ale své výrobky začala vyvážet i do ciziny. Ty se pak postupně dostávaly do zemí Evropy, Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky. Svůj symbol – okřídlený šíp v kruhu – firma získala až v roce 1923, kdy byla tato ochranná známka zapsána do obchodního rejstříku. Důležitým milníkem se stal rok 1927, kdy se začaly v závodě vyrábět první motorové vozy se spalovacím motorem. Postupem času se výroba dále rozšiřovala a začaly zde vznikat elektrovýzbroje pro tramvaje nebo také trolejbusy.

Foto: Studenta

Během druhé světové války byly Škodovy závody přičleněny k říšskoněmeckému průmyslovému komplexu. V té době bylo jejich hlavním úkolem vyrábět zbraně a munici. Velkou újmu utrpěla továrna na konci války, kdy bylo leteckým bombardováním zničeno přibližně 70 % areálu. Ve stejném roce byl koncern zestátněn a začaly se oddělovat jednotlivé části. Takto vznikla automobilka v Mladé Boleslavi, letecká továrna v Praze, závody na Slovensku a řada dalších společností. Výroba se tehdy zaměřovala hlavně na těžké strojírenství, investiční průmyslovou výstavbu, hromadnou dopravu a energetiku. Důležitý byl vývoz, a to hlavně do zemí socialistického bloku. Největší exportní kontrakt přišel v roce 1961, kdy dostala Škoda za úkol vystavět obrovský metalurgický kombinát v Indii.

Změny přinesl také rok 1989. Společnost Škoda se ze státního podniku stává opět akciovou společností. Jejím novým cílem je najít vyhovující výrobní program a získat nové obchodní partnery, jelikož se trhy zemí RVHP, se kterými dosud spolupracovala, zhroutily. Nakonec dochází k rozčlenění výroby na železniční kolejová vozidla a vozidla městské hromadné dopravy.

Mezi nejvýznamnější výrobky této plzeňské firmy patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, trakční motory nebo kompletní pohony pro dopravní systémy. Všechny produkty se snaží výrobci vytvářet tak, aby jejich údržba nebyla příliš náročná a aby dlouho vydržely.

Mezi poslední novinky, kterými se může Škodovka pochlubit, patří například jednopodlažní elektrický vlak RegioPanter, který je určen pro regionální tratě České republiky nebo třísystémové typy lokomotiv Emil Zátopek přizpůsobené evropským koridorovým tratím. Firma nezapomíná ani na nové technologie. Pracuje například na vývoji hybridních vozidel, která jako zdroj energie mohou využívat elektřinu nebo vodík. Takto vznikl například elektrobus PERUN, který právě začal sloužit cestujícím a bude postupně testován v několika městech u nás i v zahraničí. Pro ruský Petrohrad byl vytvořen také koncept moderního vozu metra.

Foto: Studenta

V současnosti je Škoda Transportation velice úspěšná převážně na zahraničních trzích. Mimo jiné pracuje na dodávce 60 nízkopodlažních tramvají pro turecké město Konya, soupravy podobné koncepce jezdí také v lotyšské Rize. Do Miskolce v Maďarsku míří tramvaje ze zakázky na 31 vozidel, slovenská Bratislava si zase objednala celkem 30 obousměrných a jednosměrných tramvají, které již využívá polská Wrocłav, Itálie či Spojené státy. S Čínou byl dokonce podepsán kontrakt na poskytnutí licence k technologiím na výrobu nízkopodlažních tramvají ForCity. Kromě tramvají dodává Škodovka také elektrické vlaky pro dálkovou, regionální a příměstskou dopravu, a to pro Ukrajinu, Litvu, Slovensko a samozřejmě Českou republiku, nebo trolejbusy pro Sofii, Bratislavu a Rigu. Také české soupravy metra budou za nějaký čas jezdit až v daleké Číně, přesněji ve městě Su-čou. Na této zakázce Škoda právě pracuje. Za velký úspěch se dá považovat smlouva na šest kusů lokomotiv spolu s šesti nejnovějšími šestivozovými dvoupatrovými soupravami typu Push-Pull pro německého přepravce Deutsche Bahn. Společnost Deutsche Bahn patří totiž k nejnáročnějším světovým zákazníkům. Pro Škodu to tedy znamená, že se může bez problémů rovnat zahraniční konkurenci a její produkty jsou uznávány na vyspělých světových trzích. A to není zrovna málo.

Ať už bude Škoda Transportation v budoucnu vyrábět cokoliv, jedno je jisté. Už napořád zůstane symbolem Plzně a na její výrobky, které pod znakem okřídleného šípu dobyly téměř celý svět, se jen tak nezapomene.

Foto: Studenta

Historické milníky:

1859 – V Plzni založena hrabětem Valdštejnem-Vartenberkem pobočka sléváren a strojíren.

1869 – Továrnu kupuje Ing. Emil Škoda.

1899 – Ze Škodových závodů je akciová společnost. Podnik se stává největší zbrojovkou Rakouska-Uherska.

1920 – Škoda začíná s výrobou parních lokomotiv.

1923 – Do obchodního rejstříku je zapsaná ochranná známka – okřídlený šíp v kruhu.

1925 – Škoda kupuje automobilku Laurin a Klement v Mladé Boleslavi.

1936 – Vyroben první trolejbus na zakázku pro dopravní podniky hl. města Prahy.

1939 – Škoda je po okupaci začleněna do koncernu Reichswerke Hermann Göring a stává se zbrojní a muniční továrnou.

1945 – Areál Škody je z velké části zničen bombardováním spojenců. Po druhé světové válce je podnik znárodněn a oddělují se některé závody.

1953 – Vyrobena první traťová elektrická lokomotiva E499 na stejnosměrný proud.

1962 – Začíná výroba slavného trolejbusu Škoda 9Tr.

1970 – Škoda se stává významným dodavatelem pro jaderné elektrárny.

1989 – Společnost přechází ze státního podniku na formu akciové společnosti, hledá nové trhy a diverzifikuje výrobní programy.

Škoda Transportation

Jen málo firem proslavilo Českou republiku tak jako Škoda Transportation. S jejími výrobky se lidé setkávají od roku 1859. Dnes tato společnost vyrábí hlavně vozidla pro městskou hromadnou dopravu a železnici. Škodovka zaměstnává přes 4 tisíce lidí v Plzni, Praze, Ostravě nebo Šumperku. Její dceřiné společnosti a společné podniky můžete najít nejen u nás, ale také v Číně, Rusku a Maďarsku.

Text: Kateřina Rajdusová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější