Prestižní cena pro mladé vědce míří na ČZU

Prestižní cena pro mladé vědce míří na ČZU

Danubius Young Scientist Award, která je udělována od roku 2011 vynikajícím mladým vědcům v zemích širšího podunajského regionu, získala letos Ing. Věra Bunešová, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Slavnostně ji převezme 25. června ve Vídni.

Ocenění se vztahuje k doktorské práci mladých vědců. Práce Věry Bunešové byla zaměřena na zkoumání využití probiotik ve výživě mláďat přežvýkavců. „Jednoduše řečeno, budeme-li usilovat o pozitivní modulaci mikroflóry trávicího traktu skotu a přirozené posilování jejich imunity, omezí se používání antibiotik a jejich nežádoucího šíření do životního prostředí“ vysvětluje Věra Bunešová z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU, která se zaměřuje především na izolaci, molekulárně-genetickou identifikaci a testovaní nových probiotických kmenů bifidobakterií především pro mláďata přežvýkavců.

V posledních letech výrazně vzrostl zájem využití probiotik, což jsou živé bakterie, které pozitivně ovlivňují mikroflóru trávicího traktu jak člověka, tak i zvířat. Probiotika jsou tudíž přidávána například do jogurtů či jiných mléčných výrobků, ale taky do doplňků stravy. Jako probiotika se nejčastěji používají bakterie rodu Bifidobacterium a Lactobacillus. Jejich uplatnění se rozšířilo i ve výživě hospodářských zvířat a domácích mazlíčků. „Probiotika je vhodné aplikovat zejména ve stresových obdobích, jako je období odstavu mláďat, změna krmné dávky a dalších situací, kdy je trávicí trakt více náchylný na působení škodlivých bakterií,“ vysvětluje doktora Bunešová. „Snižuje se pak možnost výskytu průjmu, gastrointestinálních infekcí a mortality, tedy úmrtnosti mláďat v chovech skotu. Což se samozřejmě odráží v ekonomice chovu a omezení užívání antibiotik a jejich šíření do životního prostředí a potravinového řetězce.“

Smyslem ocenění je povzbudit mladé vědce, aby se věnovali vědeckým tématům a otázkám, uplatnitelným v povodí Dunaje, a podpořit vědeckou komunitu v této oblasti. Udělení ceny je spojeno s odměnou ve výši 1200 eur.

Každá univerzita v regionu nominuje jednoho uchazeče a z každé země regionu, tedy z Rakouska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Německa, Maďarska, Moldavska, Černé Hory, Srbska, Slovenska, Slovinska, Rumunska a Ukrajiny, porota vybere jednoho vítěze. Podmínkou je vztah výzkumu k tomuto geografickému vymezení a nejdéle pět let od získání titulu Ph.D. Mezi kritéria pro získání ceny patří i inovativní přístup ve vědecké práci uchazeče a relevantní zahraniční spolupráce. Každý rok se přitom pravidelně střídají ceny udělované za humanitní a přírodovědné obory.

Česká zemědělská univerzita v Praze

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, technologií a techniky, ale i s ekonomikou a řízením. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím včetně školních podniků umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu a zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější